Állandó előadások

 • Az "Erdőgazdálkodás" és az "Erdészeti alapismeretek" tárgyak előadásai a Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Karán.

 

Eseti előadások

2009

 • Illés G., Szabados I. (2009): Az erdők monitoringja, 2008. A 2008. évi szigetközi kutatások eredményei. MTA Szigetköz Munkacsoport, Budapest. 2009. 04. 17.

 

2008

 • Bidló A., Kovács G., Illés G., Heil B. (2008): Termőhelyi felvételek kiértékelésének új módszerei az erdőrezervátumok példáján. Erdőrezervátum kutatók baráti találkozója, Pénzesgyőr. 2008. 02. 07-08.
 • Illés G.,Tobisch T. (2008): Többszempontú felújítási kísérletek gyertyános-kocsánytalan, ill. cseres-tölgyes állományokban, Debrecen. 2008. 07. 11.

 

2007

 • Illés G. (2007): Beszámoló a térinformatikai munkacsoport eredményeiről. Az „Erdészeti beavatkozások fejlesztése a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében, a természeti értékek megtartása mellett.” című GVOP projekt éves munkaértekezletén. Nagykovácsi, 2007. 06. 20.
 • Illés G. (2007): Térinformatikai alkalmazások az erdőgazdálkodásban. A HM Budapest Erdőgazdaság ZRt. OEE Helyi Csoportjának közgyűlésén. 2007. 05. 22.

 

2006

 • Illés G. (2006): Beszámoló a térinformatikai munkacsoport eredményeiről. Az „Erdészeti beavatkozások fejlesztése a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében, a természeti értékek megtartása mellett.” című GVOP projekt éves munkaértekezletén. 2006. 02. 20.
 • Illés G. (2006): A cseresek termőhely igénye, nevelése és természetes felújításra való felkészítése. A SEFAG ZRt. és az ERTI rendezésében tartott rendezvényen. Szántód. 2006. 05. 31.
 • Illés G., Kovács G., Bidló A., Heil B. (2006): Erdészeti lehetőségek a digitális talajtérképezésben. A XXI. Század kihívásai a talajokkal kapcsolatos adatok felvételezése, tárolása és alkalmazása terén. Talajtani Vándorgyűlés. Sopron 2006. 08. 23-25. 2006. 08. 24.
 • Illés G., Kovács G., Heil B., Horváth F. (2006): Domborzat, talaj és faállomány-szerkezet összefüggéseinek modellezése. Az erdőrezervátum kutatás eredményei 2001-2006 című előadó ülésen. MTA. 2006. 11. 22.
 • Kovács G., Heil B., Illés G., Bidló A. (2006): A soproni Hidegvíz-völgy erdőrezervátum erdőállományának hatása a talajra. 7. Magyar Ökológus Kongresszus. ELTE (Absztrakt kötet is) 2006. 09.06.
 • Szabados I., Illés G. (2006): Az erdészeti monitoring eredményei. Magyar-Szlovák kétnyelvű konferencia a dunai monitoring eredményeiről 1995-2005 között. Mosonmagyaróvár. (Absztrakt kötet is) 2006. 05. 26.

 

2005

 • Illés G. (2005): Az erdészeti megfigyelések eredményei - jövőkutatás. MTA Szigetköz Munkacsoport ülése Szigetköz környezeti állapotáról, MTA Kupolaterem. 2005. 05. 19.
 • Illés G. (2005): A digitális termőhelytérképezés lehetőségeinek vizsgálata. AEE Informatikai Szakbizottság ülése, Kecskemét. 2005. 10. 4.
 • Illés G., Szabados I. (2005): Ökológiailag értékes szigetközi területek egyes természettudományos kérdései. MTA Szigetköz Munkacsoport értekezlete, KvVM. 2005. 02. 16.

 

2004

 • Illés G., Kovács G. (2004): GIS supported soil and site mapping. Egyetemi előadás. Tharandt, Németország. 2004. 12. 02.

 

2003

 • Bidló A., Kovács G., Heil B., Illés G. (2003): A magyarországi erdészeti termőhely-osztályozás és ennek problémái. Földminősítés és földhasználati információ a mezőgazdaság versenyképességének javításáért c. országos konferencia. Keszthely, 2003. 12. 11-12.
 • Illés G. (2003): A Hanság termőhelyi viszonyainak modellezése. A Fertő-tó és a Hanság termőhelyi állapota c. házi konferencián. Sarród, 2003. 02. 26-27.
 • Illés G, Kovács G. (2003): Digitális termőhely-térképezés. Az ÁESZ termőhely feltárási továbbképzésén. 2003. 10. 16-17.
 • Kovács G., Illés G., Bidló A., Heil B. (2003): Erdészeti célú földhasználat értékelése térinformatikai módszerekkel. Földminősítés és földhasználati információ a mezőgazdaság versenyképességének javításáért c. országos konferencia. Keszthely, 2003. 12. 11-12.

 

2002

 • Illés G., Kovács G. (2002): Láptalajok termőhelyi tényezőinek modellezése a hansági adatok felhasználásával. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Gyula. 2002. április 18.
 • Illés G., Somogyi Z. (2002): Légifényképen alapuló egészségi állapot becslés és a fatermési jellemzők. Szigetköz konferencia Mosonmagyaróvár. 2002. február 20-21.

 

2001

 • Illés G. (2001): Az ERTI Erdőművelési és Fatermési Osztályán folyó kutatások. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Erdészeti Szakosztályának alakuló ülésén. Csíkszereda. 2001. október 22.
 • Illés G. (2001): Láptalajok tápelem forgalma (szigorlati előadás). NyME Sopron. 2001 december 6.

 

2000

 • Illés G. (2000): Erdészeti Kutatások a Hanságban tudományos előadás az NYME SEK Doktori Iskola szervezésében. 2000. november. 10.