Illés Gábor

Állandó előadások

 • Az "Erdőgazdálkodás" és az "Erdészeti alapismeretek" tárgyak előadásai a Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Karán.

 

Eseti előadások

2009

 • Illés G., Szabados I. (2009): Az erdők monitoringja, 2008. A 2008. évi szigetközi kutatások eredményei. MTA Szigetköz Munkacsoport, Budapest. 2009. 04. 17.

 

2008

 • Bidló A., Kovács G., Illés G., Heil B. (2008): Termőhelyi felvételek kiértékelésének új módszerei az erdőrezervátumok példáján. Erdőrezervátum kutatók baráti találkozója, Pénzesgyőr. 2008. 02. 07-08.
 • Illés G.,Tobisch T. (2008): Többszempontú felújítási kísérletek gyertyános-kocsánytalan, ill. cseres-tölgyes állományokban, Debrecen. 2008. 07. 11.

 

2007

 • Illés G. (2007): Beszámoló a térinformatikai munkacsoport eredményeiről. Az „Erdészeti beavatkozások fejlesztése a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében, a természeti értékek megtartása mellett.” című GVOP projekt éves munkaértekezletén. Nagykovácsi, 2007. 06. 20.
 • Illés G. (2007): Térinformatikai alkalmazások az erdőgazdálkodásban. A HM Budapest Erdőgazdaság ZRt. OEE Helyi Csoportjának közgyűlésén. 2007. 05. 22.

 

2006

 • Illés G. (2006): Beszámoló a térinformatikai munkacsoport eredményeiről. Az „Erdészeti beavatkozások fejlesztése a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében, a természeti értékek megtartása mellett.” című GVOP projekt éves munkaértekezletén. 2006. 02. 20.
 • Illés G. (2006): A cseresek termőhely igénye, nevelése és természetes felújításra való felkészítése. A SEFAG ZRt. és az ERTI rendezésében tartott rendezvényen. Szántód. 2006. 05. 31.
 • Illés G., Kovács G., Bidló A., Heil B. (2006): Erdészeti lehetőségek a digitális talajtérképezésben. A XXI. Század kihívásai a talajokkal kapcsolatos adatok felvételezése, tárolása és alkalmazása terén. Talajtani Vándorgyűlés. Sopron 2006. 08. 23-25. 2006. 08. 24.
 • Illés G., Kovács G., Heil B., Horváth F. (2006): Domborzat, talaj és faállomány-szerkezet összefüggéseinek modellezése. Az erdőrezervátum kutatás eredményei 2001-2006 című előadó ülésen. MTA. 2006. 11. 22.
 • Kovács G., Heil B., Illés G., Bidló A. (2006): A soproni Hidegvíz-völgy erdőrezervátum erdőállományának hatása a talajra. 7. Magyar Ökológus Kongresszus. ELTE (Absztrakt kötet is) 2006. 09.06.
 • Szabados I., Illés G. (2006): Az erdészeti monitoring eredményei. Magyar-Szlovák kétnyelvű konferencia a dunai monitoring eredményeiről 1995-2005 között. Mosonmagyaróvár. (Absztrakt kötet is) 2006. 05. 26.

 

2005

 • Illés G. (2005): Az erdészeti megfigyelések eredményei - jövőkutatás. MTA Szigetköz Munkacsoport ülése Szigetköz környezeti állapotáról, MTA Kupolaterem. 2005. 05. 19.
 • Illés G. (2005): A digitális termőhelytérképezés lehetőségeinek vizsgálata. AEE Informatikai Szakbizottság ülése, Kecskemét. 2005. 10. 4.
 • Illés G., Szabados I. (2005): Ökológiailag értékes szigetközi területek egyes természettudományos kérdései. MTA Szigetköz Munkacsoport értekezlete, KvVM. 2005. 02. 16.

 

2004

 • Illés G., Kovács G. (2004): GIS supported soil and site mapping. Egyetemi előadás. Tharandt, Németország. 2004. 12. 02.

 

2003

 • Bidló A., Kovács G., Heil B., Illés G. (2003): A magyarországi erdészeti termőhely-osztályozás és ennek problémái. Földminősítés és földhasználati információ a mezőgazdaság versenyképességének javításáért c. országos konferencia. Keszthely, 2003. 12. 11-12.
 • Illés G. (2003): A Hanság termőhelyi viszonyainak modellezése. A Fertő-tó és a Hanság termőhelyi állapota c. házi konferencián. Sarród, 2003. 02. 26-27.
 • Illés G, Kovács G. (2003): Digitális termőhely-térképezés. Az ÁESZ termőhely feltárási továbbképzésén. 2003. 10. 16-17.
 • Kovács G., Illés G., Bidló A., Heil B. (2003): Erdészeti célú földhasználat értékelése térinformatikai módszerekkel. Földminősítés és földhasználati információ a mezőgazdaság versenyképességének javításáért c. országos konferencia. Keszthely, 2003. 12. 11-12.

 

2002

 • Illés G., Kovács G. (2002): Láptalajok termőhelyi tényezőinek modellezése a hansági adatok felhasználásával. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Gyula. 2002. április 18.
 • Illés G., Somogyi Z. (2002): Légifényképen alapuló egészségi állapot becslés és a fatermési jellemzők. Szigetköz konferencia Mosonmagyaróvár. 2002. február 20-21.

 

2001

 • Illés G. (2001): Az ERTI Erdőművelési és Fatermési Osztályán folyó kutatások. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Erdészeti Szakosztályának alakuló ülésén. Csíkszereda. 2001. október 22.
 • Illés G. (2001): Láptalajok tápelem forgalma (szigorlati előadás). NyME Sopron. 2001 december 6.

 

2000

 • Illés G. (2000): Erdészeti Kutatások a Hanságban tudományos előadás az NYME SEK Doktori Iskola szervezésében. 2000. november. 10.

 

 EUROSOIL konferencia Bécs, 2008. augusztus 25-29.

 • Illés, G., Kovács, G., Heil, B., Bidló, A. Digital soil- and site mapping in Hungarian forest reserves: towards the development of forest site mapping. (Absztrakt kötet is).

 

 

Az Országos Erdészeti Egyesület 139. Konferencia Vándorgyűlése, 2008

 • Illés G. Digitális termőhely-térképezés az erdőgazdálkodás szolgálatában. OEE Konferencia Vándorgyűlése, Debrecen.

 

 

Talajtani Vándorgyűlés, 2008

 • Kovács G., Illés G., Bidló A., Heil B. A hidrológiai viszonyok változásának hatása a Hanság erdőállományaira. MAE Talajtani Társaság Vándorgyűlése, Nyíregyháza.

 

 

Talajtani Vándorgyűlés, 2006

 • Kovács G., Bidló A., Heil B., Illés G. Termőhelyi tényezők változása és azok kihatása a gazdálkodásra és a természetvédelemre a Fertő-Hanság medencében.
 • Juhász P., Kovács G., Bidló A., Heil B., Illés G. Vár-hegy erdőrezervátum termőhelyi viszonyainak digitális értékelése.
 • Bidló A., Heil B., Gohér Z., Kovács G., Illés G. A termőhely és az erdőállomány kapcsolata a Kékes-Észak erdőrezervátum példáján.

 

 

7. Magyar Ökológus Kongresszus, 2006

 • Bidló A., Heil B., Gohér Z., Kovács G., Illés G. A Kékes-Észak erdőrezervátum termőhelyének és erdőállományának jellemzése.
 • Juhász P., Kovács G., Bidló A., Heil B., Illés G. Vár-hegy erdőrezervátum termőhelyi viszonyai

 

 

ECOFOR konferencia Franciaország, 2003.

 • Illés G. Modelling of the site conditions of wetlands using fuzzy classification and GIS tools. A „Towards the sustainable use of Europe's forests" c. konferencián. Franciaország, Tours, 2003. 06. 25-27.

 

Személyes adatok

Születési idő: 1974. 01. 16.

Születési hely: Budapest, Magyarország

Állampolgárság: magyar

Iskolai végzettség

 • 1998-2001: NYME SEK Doktori Iskola, Erdészeti Tudomány Doktori program, Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása doktori alprogram.
 • 1992-1998: Erdészeti és Faipari Egyetem - Soproni Egyetem - Nyugat-Magyaroroszági Egyetem Soproni Egyetemi Karok, Erdőmérnöki Kar, Erdőmérnök szak. Okleveles erdőmérnök. Oklevél minősítése: kiváló.

Tudományos fokozat

Doktori (Ph.D.) fokozat.

        Elnyerésének éve: 2004.

        Minősítése: summa cum laude.

        Dolgozat címe: Az Észak-Hanság termőhelyi viszonyai és az erdőállományok kapcsolata.

Nyelvismeret

 • angol középfokú "C"- típusú állami nyelvvizsga,
 • német alapfokú "C"- típusú állami nyelvvizsga.

Munkahelyek

 • 2006-tól: Erdészeti Tudományos Intézet, Ökológiai és Erdőművelési Osztály
  Beosztás: tudományos főmunkatárs.
 • 2001-2006: Erdészeti Tudományos Intézet, Erdőművelési és Fatermési Osztály
  Beosztás: tudományos munkatárs
 • 1999-2001: Erdészeti Tudományos Intézet, Erdőművelési és Fatermési Osztály
  Beosztás: tudományos segédmunkatárs
 • 1998-1999: Erdészeti Tudományos Intézet, Erdőművelési és Fatermési Osztály
  Beosztás: intézeti mérnök

Főbb projektek

 • "A nagy felbontású digitális talajtérképezés erdészeti célú felhasználásának fejlesztése" című F68230 számú OTKA-NKTH téma vezető kutatója 2007-től.
 • Szigetközi erdészeti monitoring. A KvVM megbízásából, az MTA Szigetköz Munkacsoport tagjaként: Fatermési vizsgálatok, légifotó értékelések, felújítási kísérletek 2004-től témafelelős; 1998-tól résztvevő.
 • EVH II. szintű monitoring területek faállomány-szerkezeti vizsgálatai 2004-től.
 • "Erdészeti beavatkozások fejlesztése a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében, a természeti értékek megtartása mellett" című GVOP-3.1.1.-2004-05-0190/3.0 számú téma térinformatikai feladatainak ellátása 2004-től.
 • A SEFAG ZRt., Szántódi Erdészetének kezelésében álló csertölgy állományok erdőművelési és erdőnevelési módszereinek kísérleti fejlesztése, tekintettel a természetes felújítás- és a termőhelyi viszonyok kérdésére 2004-től.
 • A HM Budapest Erdészeti ZRt. területén kialakított, szálaló üzemmódra való átalakítás alatt álló állományok területén a fatermési felvételek irányítása és az adatok feldolgozása 2006-tól.
 • TCP/HUN 3003 (A) jelű, "Support to the design and development of innovative forest management schemes" című FAO projekt fatermési szakértője 2006.
 • Erdőrezervátum kutatás. Termőhelyi és talajtérképezési kutatások. Faállomány-szerkezeti vizsgálatok 2004-től.
 • EU Forest Focus Demonstration Project BIOSOIL. Terepi termőhely-vizsgálatok és WRB besorolás elkészítése az ERTI II. szintű monitoring területein 2006
 • A csertölgy erdőművelése és fatermése, hosszú lejáratú kutatási téma 1999-től.

Főbb tanulmányutak és külföldi konferenciák

 • Résztvevő a "Towards the sustainable use of Europe's forests" című ECOFOR konferencián, Tours, Franciaország, 2003. június.
 • Erdőművelés tanulmányút Németországban, 2002. július.
 • Résztvevő a FAO-ECE Forest Communicators Network által szervezett Erdészeti PR konferencián. Zólyom, Szlovákia, 2001. május.
 • Erdőművelési és fatermesztési tanulmányút. Kína, Henan tartomány. 2000. október.

Oktatás

Erdészeti alapismeretek és Erdőgazdálkodás tárgyak előadásainak és gyakorlatainak szervezése és lebonyolítása a Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi Karán, 2004-től.

Egyéb

 • OEE helyi csoport titkári feladatok ellátása.
 • 2006-tól az Erdőrezervátum-kutatók Tudományos Tanácsadó Testületének tagja (2 éves mandátum).

Budapest, 2008. július 30.