2007

Bárány G., Csiha I. (2007): Erdőszerkezeti vizsgálatok a természetközeli erdőfelújítási kísérletekben. Erdészeti beavatkozások fejlesztése az éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése érdekében, a természeti értékek megtartása mellett c. GVOP pályázat beszámoló ülése. Nagykovácsi, 2007. 06. 20.

Borovics A. (2007): Energetikai célú nyárnemesítés. OEE Szombathelyi HCS, Szombathely,  2007. 03. 29.

Borovics A. (2007): Az erdészeti nemesítés aktuális kérdései. FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet. Erdészeti, vadgazdálkodási szaktanári továbbképzés. Elek, 2007. október 1-2. 

Borovics A. (2007): Energetikai célú faültetvények létesítése és fenntartása. OEE Győri Helyi csoportja. Győr, 2007. november 8.

Borovics A. (2007): Energiaültetvényi fafajok és fajták: mindig jobb, ami külföldi? Via Futuri 2007 Nemzetközi konferencia a Biomassza-alapú energiatermelésről. Pécs, 2007. november 15-16.

Borovics A., Benke A. (2007): Biomassza célú nyárnemesítés. Előadás, XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2007. 03. 12.

Borovics A., Benke A. (2007): A termőhely és a fajta jelentősége faültetvények létesítésénél. Energiaültetvények telepítése konferencia. Nagykanizsa, 2007. február 2.

Borovics A., Benke A. (2007): Poplar breeding and propagation material in Hungary. COST E44 Training School on Plantation Timber new challenges at the University of West Hungary, Sopron, 7-11 May 2007.

Borovics A., Cseke K., Bordács S. (2007): A szaporítóanyag genetikai minősége a körcsönyei magtermesztő ültetvényben. Kocsányos tölgy plantázsok a Kárpát-medencében. Konferencia. Szigetvár, 2007. 09. 20-21. 

Borovics A., Cseke K., Molnár T. (2007): Egy tölgy magtermesztő ültetvény genetikai vizsgálatának tapasztalatai. Erdészeti tudományos konferencia. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Sopron, 2007. december 11.

Challis, R.; Stone, G.; Atkinson, R., Csóka Gy.; Hayward, A.; Melika, G.; Mutun, S.; Preuss, S.; Rokas, A.; Sadeghi, E.; Schönrogge, K. (2007): The phylogeographic clade trade: tracing the impacr of human-mediated dispersal on the colonisation of Northern Europe by the oak gall wasp Andricus kollari. Ento07, Annual meeting of the Royal Entomological Society. Edinburgh, 16-18 July, 2007.

Cseke K., Borovics A., Bordács S. (2007): Szárazságtűrő tölgy fajok: felkészülés a klímaváltozás hatásaira. Kocsányos tölgy plantázsok a Kárpát-medencében Konferencia. Szigetvár, 2007. szeptember 20-21.

Csiha I., Bárány G. (2007): Kivezető út vagy zsákutca, gondolatok az energetikai ültetvényekkel kapcsolatosan. In: Erdészeti Lapok, CXLII. évf.,
2007. április, pp. 114-115.

Csiha I., Berényi Gy. (2007): Értéknövelő elegyfajok alkalmazási lehetőségei alföldi erdeinkben. Erdészeti Tudományos konferencia. Nyugat Magyarországi Egyetem, Sopron, 2007. 12. 11.

Csiha I., Berényi Gy. (2007): Értéknövelő elegyfajok alkalmazási lehetőségei az erdő ökológiai és ökonómiai értékének növelése érdekében. AEE-Kutatói Nap. Szeged, 2007. 11. 08.

Csiha I., Keserű Zs., Rásó J. (2007): Energetikai fafelhasználás során keletkező hamu elhelyezésének erdészeti vonatkozásai. Erdészeti Tudományos konferencia. Sopron, 2007. 12. 11.

Csiha I., Keserű Zs., Rásó J. (2007): Energetikai fafelhasználás során keletkező fahamu talajjavító hatásának vizsgálata. AEE-Kutatói Nap. Szeged, 2007. 11. 08.

Csóka Gy. (2007): A gyapjaslepke természetes ellenségei. A Magyar Rovartani Társaság 756. előadóülése. Budapest, 2007. április 20.

Csóka Gy. (2007): Erdővédelmi aktualitások. HM VERGA RT és az OEE Veszprémi Helyi Csoport szakmai napja. Veszprém, 2007. április 4.

Csóka Gy. (2007): Közelharc és csatározás növények és rovarok között. HM VERGA RT és az OEE Veszprémi Helyi csoport szakmai napja. Veszprém, 2007. április 4.

Csóka Gy. (2007): Közelharc és csatározás növények és rovarok között. „Muzsikál az erdő” Mátraalmás, 2007. július 4.

Csóka Gy. (2007): A természetesség néhány erdővédelmi vonatkozása. HM Budapest ZRT szakmai napja. Buják, 2007. október 9.

Csóka Gy. (2007): Lucust gall midge - a new invader in Europe. "2nd Meeting of Forest Protection Specialists and Forest Phytosanitary Specialists". Bécs, Ausztria, 2007. november 27-28.

Csóka Gy. (2007): A gyapjslepke ragadozói és parazitoidjai. Ipolyerdő ZRT szakmai napja. Szécsény, 2007. december 17.

Csóka Gy. (2007): Az akác gubacsszúnyog (Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) Magyarországon. Növényvédelmi Tudományos Napok 2007. Budapest, 2007. február 21-22.

Csóka Gy., Hirka A. (2007): Acorn gallers on Central European oaks. Ento07, Annual meeting of the Royal Entomological Society. Edinburgh, 16-18 July, 2007.

Csóka Gy., Hirka A. (2007): Erdészeti rovartani, erdővédelmi szemelvények. Növényvédelmi szakmérnökök továbbképzése. Gödöllő, 2007. november 29.

Csóka Gy., Hirka A., Berényi Gy. (2007): Aerial forest protection in Hungary - why do we need it? Conference and Demonstration on Aerial Application in Hungary. Tolna, 11-12th September 2007.

Csóka Gy., Koltay A. (2007): A rövid vágásfordulójú energiaültetvények néhány növényvédelmi vonatkozása. Via Futuri Konferencia. Pécs, 2007. november 15-16.

Hirka A., Csóka Gy. (2007): A gyapjaslepke 2003-2006-os tömegszaporodása Magyarországon. Növényvédelmi Tudományos Napok 2007. Budapest, 2007. február 21-22.

Hirka A., Csóka Gy. (2007): A kocsányos tölgy makk-kártevő rovarainak jelentősége. Kocsányos tölgy plantázsok a Kárpát-medencében. A Mecsekerdő ZRT és az OEE Közös rendezvénye. Szigetvár, 2007. szeptember 20-21.

Hirka A., Csóka Gy. (2007): A kocsányos tölgy makk-kártevő rovarainak jelentősége. Kocsányos tölgy plantázsok a Kárpát-medencében. A Mecsekerdő ZRT és az OEE közös rendezvénye. Szigetvár, 2007. szeptember 20-21.

Illés G. (2007): Beszámoló a térinformatikai munkacsoport eredményeiről. Az „Erdészeti beavatkozások fejlesztése a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében, a természeti értékek megtartása mellett.” című GVOP projekt éves munkaértekezletén. Nagykovácsi, 2007. 06. 20.

Illés G. (2007): Térinformatikai alkalmazások az erdőgazdálkodásban. A HM Budapest Erdőgazdaság ZRt. OEE Helyi Csoportjának közgyűlésén. 2007. 05. 22. 

Koltay A., Bakonyi J., Nagy Z. Á. (2007): A fitoftórás égerpusztulás erdészeti jelentősége négy év vizsgálatai alapján. Növényvédelmi Tudományos Napok. Budapest, 2007. február 20-21.

Koltay A, Illés G. (2007): Korona regenerálódási vizsgálatok a 2001. évi jégtörést követően a Királyréti erdészet területén. Ipolyerdő OEE rendezvény, Szécsény, 2007. december 17.

Koltay A. (2007): A fitoftórás égerpusztulás erdészeti jelentősége. OEE helyi csoport rendezvény, Szécsény, 2007. október 19.

Koltay A. (2007): A HM VERGA Zrt. területén végzett kutatások eredményei. OEE helyi csoport rendezvény, Veszprém, 2007. április 4.

Koltay A. (2007): Jellegzetes alföldi erdőtípusok egészségi állapotának változásai 1996-2006 között az intenzív monitoring rendszer adatai alapján. Az Alföldi Erdőkért Egyesület Kutató Napja rendezvény. Szeged, 2007. november 08.

Koltay A. (2007): Susceptibility of Different Clone Groups of Austrian Pine to Mycosphaerella pini and Sphaeropsis sapinea. IUFRO Working Party 7.02.02., Sopron, 2007. május 22.

Manninger M. (2007): Meteorológiai mérések a Bükkben. GVOP Workshop, Nagykovácsi, 2007. június 20.

Mátyás Cs., Berki I., Borovics A., Veperdi G. (2007): Genetic response of tree populations to aridification on the xeric forest limit (invited lecture). Afforestation and sustainable forests as a means to combat desertification. Jerusalem, Israel, 2007 Abstracts, p. 36.

Rédei K., Veperdi I., Csiha I. (2007): Yield of Red Oak Stands in the Nyírség Forest Region (Eastern-Hungary). Silva Lusitana 15(1):79-87. EFN, Lisboa, Portugal.

Somogyi Z. (2007): Workplan for WG IV of COST 639. Vienna, 11 January.

Somogyi Z. (2007): Some preliminary experiences with monitoring LULUCF projects. LULUCF workshop, Budapest, 23. May.

Somogyi Z. (2007): Az erdők kellettek a klíma-megállapodásokhoz - de jó-e a Kiotói Jegyzőkönyv az erdőgazdálkodásnak? CarbonPro Workshop, Budapest, 28. September 2007.

Somogyi Z. (2007): Summary of activities in Hungary in 2006 in relation to the implementation of the  Kyoto Protocol in the LULUCF sector. CarbonPro Workshop, 3. October, Zagreb.

Somogyi Z. (2007): A hazai erdőgazdálkodás tartamosságáról nemzetközi összehasonlításban. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Szeged, november 8.

Somogyi Z. (2007): Az erdők szerepe a szénkörforgalomban. "Éghajlatváltozás, nemzetközi együttműködés és a Nobel-díj" c. MTA-KVVM tudományos konferencia, Budapest, 2007.

Somogyi Z.; Freudenschuss, A. (2007): How to overcome difficulties? COST 639. Vienna, 12 April.

Szabados I. (2007): Klíma és mikroklíma változása az évgyűrűk tükrében. GVOP workshop, Nagykovácsi, 2007. 06. 20.