2006

Baritz, R.; Zirlewagen, D.; Van Ranst, E.; Olsson, M.; Jandl, R.; Rovira, P.; Romanya, J.; Wirth, Ch.; Erlandsson, M.; Somogyi Z.; Green, C.; Starr, M.; Tamminen, P. (2006): Methodological standards to detect forest soil carbon stocks and stock changes at landscape scales. 18th World Congress of Soil Science, 9-15. July 2006. - Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Borovics A. (2006): A minőségi szaporítóanyag szerepe az erdőtelepítésekben és energetikai célú ültetvények létesítésében, Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) Dunántúli I. Magánerdős Napja.  Bagod, 2006. 10. 7.

Borovics A. (2006): Populációgenetikai jellemzők és klímatényezők. V. Erdő-Klíma Konferencia. 2006. 10. 25-27. Mátrafüred

Borovics A., Benke A. (2007): A termőhely és a fajta jelentősége faültetvények létesítésénél, Energiaültetvények telepítése konferencia. Nagykanizsa, 2007. 02. 2.

Cseke K. (2006): Az európai cirbolyafenyő (Pinus cembra L.) őshonos populációinak diverzitásvizsgálata a Kárpátokban molekuláris genetikai módszerrel. Veszprémi Akadémiai Bizottság Növényfiziológiai Munkacsoportjának Kihelyezett Ülése. Sárvár, 2006. 10. 24.

Csiha I., Bárány G. (2006): Tájékoztató hozamadatok az ERTI nemesnyár fajtakísérletekből. In: Tóth B. (ed.) (2006): Nemesnyár-fajták ismertetője. Agroinform Kiadó, Budapest, p. 99-102.

Csiha I., Keserű Zs. (2006): Gyökérfeltárások tapasztalatai száraz homoki termőhelyeken. In: Az Ásotthalmi Tanulmányi Erdő

Csóka Gy. (2006): Actual hot topics in the Hungarian forest protection. First Meeting of Forest Protection Specialist and Forest Phytosanitary Specialist. Vienna, 21-22. February 2006.

Csóka Gy. (2006): Az erdei rovarkártevők elleni védekezés egyes humán- egészségügyi vonatkozásai. Gödöllő, 2006. február 15.

Csóka Gy. (2006): Az erdők természetessége - egy erdész zoológus szemüvegén keresztül. Országos Erdőfórum, Bakonybél, 2006. március 9-10.

Csóka Gy. (2006): Az erdők természetessége - egy erdész rovarász szemével. OEE Egri Helyi Csoport szakmai napja. Felsőtárkány, 2006. április 12.

Csóka Gy. (2006): A rettegett gyapjaslepke. Szakma Kiváló Tanulója Országos Verseny. Ásotthalom, 2006. 04. 27-29.

Csóka Gy. (2006): Az erdők természetessége - egy erdész rovarász szemével. OEE Mátrafüredi Helyi Csoport szakmai napja. Mátrafüred, 2006. május 4.

Csóka Gy. (2006): Erdővédelem régi-új utakon. ÁESZ Továbbképzés, Felsőtárkány, 2006. május 30.

Csóka Gy. (2006): Gall causing insects -talented manipulators of the plants. Wilhelm-Leopold-Pfeil Awarding Ceremony, Eberswalde, June 19th  2006

Csóka Gy. (2006): Insects on oaks - Fairy tales from Diversyland. Wilhelm-Leopold Pfeil Awarding Ceremony, Eberswalde, June 19th 2006

Csóka Gy. (2006): Csodálatos tölgyek-csodálatos rovarok. Ünnepi Tudományos Ülés Dr. Varga Ferenc 70. születésnapja alkalmából. Sopron, 2006. október 18.

Csóka Gy. (2006): Kis magyar gubacstan. XIX. Magyar Rovarászati Napok, Budapest, 2006. november 17-19.

Csóka Gy., Hirka A. (2006): Acorn insects in Hungary: direct and indirect effects on oaks’ fecundity. IUFRO IUFRO Working Party 7. 03. 10 in Gmunden/Austria,  11-14. September 2006.

Csóka Gy., Hirka A. (2006): A cserebogarak erdészeti jelentősége, és az ellenük való védekezés nehézségei. Kutatói Nap, Újfehértó, 2006. január 24.

Csóka Gy., Hirka A. (2006): Erdővédelmi aktualitások 2006. Növényvédelmi szakirányítók továbbképzése, Gödöllő, 2006. november 29.

Csóka Gy., Hirka A., Koltay A. (2006): Erdeink egészségi állapota - mit és miért figyelünk? Erdőfigyelő Konferencia, Budapest, 2006. február 9.

Csóka Gy., Hirka A., Koltay A. (2006): Actual gypsy moth situation in Hungary. Erdővédelmi Konferencia, NFC, Selmecbánya, 2006. 04. 07.

Csóka Gy., Koltay A., Hirka A. (2006): Klimatikus anomáliák hatása a magyarországi bükkösök és kocsánytalan tölgyesek egészségi állapotára. V. Erdő és Klíma Konferencia, Mátrafüred, 2006. október 26-27.

Csóka Gy., Koltay A., Hirka A., Janik G. (2006): Az Erdővédelmi Osztály Innovációs Kutatásai 2006-ban. Innovációs Kutatások 2006. ERTI, Sárvár, 2006. december 6.

Giacomo, G.; Teobaldelli, M.; Somogyi Z.; Federici, S.; Seufert, G. (2006): AFOLU DATA: The information system of the JRC project GHG AFOLU. Technical meeting on specific forestry issues related to reporting and accounting under the Kyoto Protocol, Ispra, 27-29. November 2006.

Grassi, G.; Federici, S.; Somogyi, Z.; Seufert, G. (2006): Carbon emissions and sinks from LULUCF: trends and projections based on MS reports. ECCP workshop, Brussels, 4 March.

Hirka A., Csóka Gy. (2006): Gyapjaslepke helyzetkép 2006. Küszöbön a gyapjaslepke újabb támadása” című rendezvény, Mátrafüred, 2006. 05. 04.

Hirka A., Csóka Gy. (2006): Gyapjaslepke helyzetkép 2006. „Gyapjaslepke elleni védekezés hazai és nemzetközi tapasztalatai 2006 tavaszán” című konferencia és tanulmányút, Sibenik, 2006. 05. 27-31.

Hirka A., Csóka Gy., Kondár L., Stubán Z., Varga Sz. (2006): A gyapjaslepke magyarországi gradációja és az ellene való védekezés tapasztalatai. II. Nemzetközi Gyapjaslepke Konferencia, Donji Milanovac, 2006. november 15-18.

Illés G. (2006): Beszámoló a térinformatikai munkacsoport eredményeiről. Az „Erdészeti beavatkozások fejlesztése a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése érdekében, a természeti értékek megtartása mellett.” című GVOP projekt éves munkaértekezletén. 2006. 02. 20.

Illés G. (2006): A cseresek termőhely igénye, nevelése és természetes felújításra való felkészítése. A SEFAG ZRt. és az ERTI rendezésében tartott rendezvényen. Szántód, 2006. 05. 31.

Illés G., Kovács G., Bidló A., Heil B. (2006): Erdészeti lehetőségek a digitális talajtérképezésben. A XXI. Század kihívásai a talajokkal kapcsolatos adatok felvételezése, tárolása és alkalmazása terén. Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. 08. 23-25.

Illés G., Kovács G., Heil B., Horváth F. (2006): Domborzat, talaj és faállomány-szerkezet összefüggéseinek modellezése. Az erdőrezervátum kutatás eredményei 2001-2006 című előadó ülésen, MTA, 2006. 11. 22.

Keserű Zs. (2006): Faanyagtermelő ültetvények tápanyagpótlása. OEE debreceni helyi csoport nyugdíjas találkozó, Debrecen, 2006. június 29.

Koltay A., Csóka Gy., Hirka A., Janik G. (2006): A Mátrában működő intenzív monitoring rendszer bükk és kocsánytalan tölgy mintaterületek egészségi állapotának változásai, 1996-2005 között. V. Erdő és Klíma konferencia, Mátrafüred, 2006. október 26-27.

Kovács G., Heil B., Illés G., Bidló A. (2006): A soproni Hidegvíz-völgy erdőrezervátum erdőállományának hatása a talajra. 7. Magyar Ökológus Kongresszus. ELTE (Absztrakt kötet is), 2006. 09.06.

Manninger M. (2006): Erdővédelmi hálózat, intenzív monitoring, Nemzetközi Erdőfigyelő Konferencia, Budapest, 2006. február 9.

Manninger M. (2006): Erdészeti meteorológiai és ökológiai mérések, ELTE TDK Nyári Iskola, Balatonalmádi, 2006. augusztus 30.

Manninger M. (2006): Vízhozammérések a Mátrában, EMT konferencia, Brassó, 2006. október 14.

Manninger M. (2006): Erdő és lefolyás, vízhozammérések a Mátrában, Erdő és Klíma Konferencia, Mátrafüred, 2006. október 25-27.

Somogyi Z. (2006): Effective Estimation and Correct Reporting in the LULUCF Sector. VERTIC/ REC workshop, Budapest, 9-10. October 2006.

Somogyi Z. (2006): A légköri hőmérséklet emelkedésének lehetséges hatása a fák növekedésére. Erdő és Klíma, Mátrafüred, 2006. október 26-27.

Somogyi Z. (2006): A klímaváltozás és a fanövekedés gyorsulása. Erdő és Klíma, Mátrafüred, 2006. október 26-27.

Somogyi Z. (2006): How to demonstrate if a pool is not a source? A case study on soils - Hungary. Technical meeting on specific forestry issues related to reporting and accounting under the Kyoto Protocol, Ispra, 27-29. November 2006.

Somogyi Z., Horvath B. (2006): Detecting C-stock changes in soils of afforested areas in Hungary. Workshop on 'Development of Models and Forest Soil Surveys for Monitoring of Soil Carbon', Koli, Finland, 6-8. April 2006.

Somogyi Z.; Schlamadinger, B. (2006): Potential for LULUCF projects under JI. UNFCCC Technical Workshop on Joint Implementation, Bonn, 9-10. March 2006.

Szabados I. (2006.): Az évgyűrűelemzés felhasználási lehetőségei az erdészeti kutatásban. Környezettudományi Szimpózium, Budapest, 2006. 02. 06.

Szabados I. (2006.): Időjárás fluktuáció hatása a produkcióra dendrokronológiai kutatások alapján. Erdő-klíma Konferencia, Mátrafüred, 2006. 10. 27.

Szabados I. (2006.): A csapadék szerepe az évgyűrűszerkezetben. Erdő-víz szakkonferencia, Brassó Predeál, 2006. 10. 14.

Szabados I., Illés G. (2006): Az erdészeti monitoring eredményei. Magyar-szlovák környezeti monitoring a Dunán c. konferencia, Mosonmagyaróvár, 2006. 05. 25-26