2004

Benke A. (2004): Nemesnyár fajtakiválasztó kísérlet kiértékelése. Francia magángazdálkodó csoport látogatása, Sárvár, 2004. 05. 12.

Borovics A. (2004): A Kámoni Arborétum fenntartásának, fejlesztésének lehetőségei és támogatottsága. Tudományos Tanácskozás Az arborétumok jelentősége és minőségi fejlesztésének lehetőségei, Szombathely, 2004. 05. 19.

Cseke K. (2004): A cirbolyafenyő (Pinus cembra L.), mint jégkorszaki reliktumfaj, posztglaciális története a molekuláris kutatások tükrében. XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Agrártudományi Szekció, Összefoglaló. 2005. 03. 31-04. 2., Szarvas, p. 141.

Csóka Gy. (2004): A gyapjaslepke éve. Szaktanárok és szakoktatók továbbképzése, Mátrafüred, 2004. november 12.

Csóka Gy. (2004): A gyapjaslepke Magyarországon. Gyapjaslepke Fórum, MTA Erdészeti Bizottságának rendezvénye, Budapest, MTA Székház, 2003. november 23.

Csóka Gy. (2004): Herbivore insect guild of oaks in Hungary. IUFR0 Symposium (WP 7. 03. 10) on Biotic damage in forests. Mátrafüred, Hungary, 2-6 September 2004.

Csóka Gy., Hirka A. (2004): A Lymantria dispar magyarországi kártétele 2004-ben. Az Alföldi Erdőkért KHT Tudományos Napja, Kecskemét, 2004. november 10.

Csóka Gy., Hirka A., Szabóky Cs. (2004): 2004: A gyapjaslepke éve. 2004. évi Rovarászati Napok, Budapest, 2004. november 19.

Führer E., Járó Z., Manninger M. (2004) A magyarországi erdők ökológiai és növekedési viszonyainak összefüggései, VII. Erdő- Vad- és Fatudományi Fórum, 2004. május 11., MTA, Budapest.

Illés G., Kovács G. (2004): GIS supported soil and site mapping. Egyetemi előadás, Tharandt, Németország, 2004. 12. 02.

Jakucs E., Csiha I. (2004): Ektomikorrhiza vizsgálatok alföldi tölgyesekben.
Erdészeti Kutatások, vol. 91., p. 39.

Keserű Zs. (2004): Intenzív faanyagtermelő ültetvények tápanyagpótlásának ökológiai és ökonómiai kérdései. IV. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2004. október 21.

Koltay A. (2004): A hazai erdők egészségi állapota a nemzeti erdővédelmi monitoring hálózat adatai alapján. Növényvédelmi tudományos napok, MTA Budapest, 2004. február 24-25. 

Koltay A. (2004): Erdővédelmi aktualitások. OEE erdővédelmi szakosztály rendezvény, Pécs, 2004. május 26-28.

Koltay A. (2004): Erdővédelmi monitoring rendszerek Magyarországon. XIV. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, Keszthely, 2004. január 28-30.

Koltay A. (2004): Phytophthora disease of Alder (Alnus glutinosa) in Hungary. IUFRO Symposium (WP 7. 03. 10) on Biotic damage in forests. Hungary, Mátrafüred, September 12-16.

Madas L., Csépányi P., Tobisch T., Somogyi Z. (2004): From uneven-aged forestry to continuous cover forestry in Hungary: some ecological and economical aspects. EFI Annual Conference Scientific Seminar, Bangor, 2004. szeptember 6.

Mátyás Cs., Bach I., Borovics A. (2004): A szaporítóanyag-gazdálkodás fejlesztésének tudományos alapjai a természetközeli erdőgazdálkodásban. VII. Országos Erdészettudományi és Fatudományi Fórum, 2004. 05. 11., MTA, Budapest.

Melika, M.; Csóka Gy.; Pénzes Zs.; Hirka A.; Mikó I.; Bechtold, M. (2004): Parasitoid community structures of two invading blacklocust leafminers, Phyllonorycter robiniella and Parectopa robiniella in Hungary. IUFR0 Symposium (WP 7. 03. 10) on Biotic damage in forests. Mátrafüred, Hungary, 2-6 September 2004.

Rédei K., Veperdi I., Csiha I. (2004): Vöröstölgyesek fatermése a Nyírség erdőgazdasági tájban. Erdészeti Kutatások, vol. 91., pp. 51-60.

Schlamadinger, B.; Bird, D. N.; Emmer, I. M.; Garcia Quijano, J. F.; Muys, B.; Somogyi Z. (2004): Simplified carbon accounting methods for small-scale CDM AR projects. SBSTA 20, Bonn, 2004. június 17.

Schlamadinger, B.; Somogyi Z. (2004): Supplementary Methods and GPG arising from the Kyoto Protocol. SBSTA 20, Bonn, 2004. június 17.

Somogyi Z. (2004): From Rio to Carbon Inventories. COST E43 workshop, Firenze, 2004. december 5-6.

Somogyi Z. (2004): The C-cycle of forests: an introduction COST E43 workshop, Firenze, 2004. december 5-6.

Somogyi Z. (2004): Supplementary Methods and GPG Arising from the Kyoto Protocol. COST E43 workshop, Firenze, 2004. december 5-6.

Somogyi Z. (2004): Reporting LUCF information using the CRF tables. COST E43 workshop, Firenze, 2004. december 5-6.

Somogyi Z. (2004): Data needs and reporting requirements in AR projects. COST E21 Task Force - CarboInvent project meeting, Graz, 2004. április 25.

Somogyi Z. (2004): Data needs to estimate changes in biomass in AR projects - Hungary as test case. COST E21 Task Force - CarboInvent project meeting, Helsinki, 2004. május 18.

Somogyi Z. (2004): Data requirements arising from GPG for LULUCF. FAO – GTOS – JRC wokshop, Prague, 2004. június 22-24.

Somogyi Z. (2004): Reporting on category 5 (LUCF) under UNFCCC – Hungary. FAO – GTOS – JRC wokshop, Prague, 2004. június 22-24.

Somogyi Z. (2004): Klímaváltozás – fanövekedés változás. Megjegyzések a fanövekedés ökológiájához. „Klímaerdő” projekt meeting, 2004. július 7.

Somogyi Z.; Cienciala, E. (2004): Status and harmonisation of annual reporting to UNFCCC of GHG emissions and removals from LUCF. Rapporteurs report, FAO – GTOS – JRC wokshop, Prague, 2004. június 22-24.

Somogyi Z.; Cienciala, E. (2004): Afforestation project test site – a progress report. CarboInvent project meeting, Dublin, 2004. október 5.

Somogyi Z.; Cienciala, E. (2004): Guidance on afforestation projects to the Kyoto Protocol. – a progress report. CarboInvent project meeting, Dublin, 2004. október 5.

Somogyi Z.; Cienciala, E.; Lehtonen, A.; Muukkonen, P.; Weiss, P.; Mäkipää, R. (2004): Guidance on the estimation of forest biomass using estimation factors and biomass functions. COST E43 workshop, Firenze, 2004. december 5-6.

Somogyi Z.; Cienciala, E.; Lehtonen, A.; Muukkonen, P.; Weiss, P.; Mäkipää, R. (2004): Guidance on the estimation of forest biomass using estimation factors and biomass functions. COST E21 meeting, Dublin, 2004. október 6.

Somogyi Z.; Seufert, G.; Federici, S. (2004): Projections for LUCF: issues and suggestions. EU Climate Change Committe WG2 meeting, Brussels, 19. November 2004.

Somogyi Z., Szabados I., Illés G. (2004): Az erdészeti monitoring 2003. évi eredményei. MTA Szigetközi Munkacsoportjának konferenciája, Mosonmagyaróvár, 2004. 02. 20.

Szántó M., Benke A. (2004): Fajtaösszehasonlító kísérletek alapján ajánlható nemesnyár fajták az Alföldön. Alföldi Erdőkért Egyesület, Kutatói Nap, Kecskemét, 2004. 11. 11.

2003

Bidló A., Kovács G., Heil B., Illés G. (2003): A magyarországi erdészeti termőhely-osztályozás és ennek problémái. Földminősítés és földhasználati információ a mezőgazdaság versenyképességének javításáért c. országos konferencia, Keszthely, 2003. 12. 11-12.

Borovics A. (2003): Taxonomical position of minor white oak species.  The first EUFORGEN Temperate Oaks and Beech Network (previously Social Broadleaves). Slovakia, 21-23 June 2003.

Csiha I., Keserű Zs. (2003): Gyökérfeltárások tapasztalatai száraz homoki termőhelyeken. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Napja, Kecskemét, 2003. 11. 05.

Csóka Gy. (2003): Interakciók növények és állatok között. Erdőpedagógiai Szeminárium, Sopron, 2003. március 18.

Csóka Gy. (2003): Interakciók növények és állatok között. Erdőpedagógiai Szeminárium, Sopron, 2003. október 8.

Csóka Gy. (2003): Erdővédelem új utakon. IUCN-Pro Silva továbbképzés, Bakonybél, 2003. október 14.

Csóka Gy. (2003): Interakciók növények és állatok között. Továbbképzés biológia tanároknak, Gyula, 2003. október 17.

Csóka Gy. (2003): Erdővédelem új utakon. IUCN-Pro Silva továbbképzés, Dobogókő, 2003. október 28.

Csóka Gy., Hirka A., Csiky Zs. (2003): Az erdővédelem magyarországi szakirodalma (1792-2000). A Magyar Rovartani Társaság előadóülése, Budapest, 2003. február 21.

Csóka Gy., Hirka A., Melika G., Papp J. (2003): Vizsgálatok a Parectopa robiniella és a Phyllonorycter robiniella parazitoid együttesére vonatkozóan. p. 43. In: 49. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest.

Führer E., Rédei K., Csiha I. (2003): The role of fast growing tree species in the afforestation programme of the Great Hungarian Plain (the Alföld). Afforestation in Europe: experiences and prospects. Proceedings, Warsawa, pp. 93-100.

Illés G. (2003): A Hanság termőhelyi viszonyainak modellezése. A Fertő-tó és a Hanság termőhelyi állapota c. házi konferencián, Sarród, 2003. 02. 26-27.

Illés G., Kovács G. (2003): Digitális termőhely-térképezés. Az ÁESZ termőhely feltárási továbbképzésén, 2003. 10. 16-17.

Koltay A. (2003): A fenyők gombabetegségei és a védekezés lehetőségei. Summit Agro Hungaria Kft. szimpóziuma, Budapest, január 21.

Koltay A. (2003): A fitoftórás égerpusztulás hazai elterjedése, jellegzetességei. ÁESZ EVH tréning, Pécs, 2003. június 23-24.

Koltay A. (2003): Az erdők egészségi állapotának változása vaddisznós kertekben. Az Alföldi Erdőkért Egyesület Kutató Napja rendezvény, Kecskemét, 2003. október 05.

Koltay A. (2003): Az erdővédelmi kutatások bemutatása. A szentesi mezőgazdasági technikum diákjainak szakmai látogatása az ERTI-ben, Budapest, 2003. szeptember 30.

Koltay A. (2003): Új védekezési metodika az erdeifenyő állományokban a gyökérrontó tapló Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. ellen. Növényvédelmi tudományos napok, MTA Budapest, 2003. február 25-26.

Kovács G., Illés G., Bidló A., Heil B. (2003): Erdészeti célú földhasználat értékelése térinformatikai módszerekkel. Földminősítés és földhasználati információ a mezőgazdaság versenyképességének javításáért c. országos konferencia, Keszthely, 2003. 12. 11-12.

Manninger M. (2003): Erdei fák éves és korszaki növekedésmenete és kapcsolódása egyes ökológiai tényezőkhöz. IV. Erdő és Klíma Konferencia, Bakonybél, 2003. június 4-6.

Mátyás Cs., Borovics A., Führer E. (2003): Minőségi fatermesztés és biodiverzitás. VI. Országos Erdészettudományi és Fatudományi Fórum, 2003. 05. 14., MTA, Budapest.

Melika, G.; Csóka Gy. (2003): Filogeografia és intraspecifikus genetikai diverzitás tölgy gubacsdarázs közösségekben. Szimpózium a SZBK-SZTE Molekuláris Biodiverzitás Laboratórium ünnepélyes megnyitása alkalmából, Szeged, 2003. október 16.

Melika, G.; Csóka Gy.; Brussino, G.; Bosio, G. (2003): Szelídgesztenye gubacsdarázs, Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera: Cynipidae) megjelenése Európában. 49. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest.

Rédei K., Veperdi I., Csiha I. (2003): Vöröstölgyesek fatermése a Nyírség erdőgazdasági tájban. Mag, kutatás, fejlesztés és környezet 5-6., pp. 46-47.

Sitkey J., Manninger M., Führer E. (2003): Csapadékkémiai vizsgálatok a Soproni-hegységben. MTA Agrártudományi Osztály Erdészeti Bizottságának és Mezőgaz­dasági Vízgazdálkodási Bizottságának együttes ülése, Sopron, 2003. május 21.

Somogyi Z., Szabados I., Illés G. (2003): Az erdők a Duna elterelése után 10 évvel. MTA Szigetközi Munkacsoportjának konferenciája, Budapest, 2003. 04. 14.

2002

Borovics A. (2002): A Kárpát-medence tölgyfajainak elkülöníthetősége és eltérő ökológiai viselkedése. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Erdészeti Szakkonferenciája, Ojtoz, 2002. 10. 11-12.

Borovics A., Bordács S. (2002): A fekete nyár (Populus nigra L.) fajazonosságának és genetikai változatosságának vizsgálata, génmegőrzése. Az I. Magyar Természetvédelmi és Biológiai Konferencia, Sopron, 2002. 11. 14-17., Program és Absztrakt kötet: 35.

Borovics A., Gergácz J., Nagy L. (2002): Biológiai alapok hasznosítása az erdészetben. FVM Magyar Tudomány Napja, 2002.

Csiha I. (2002): Genetikai alapok biztosítása az erdészeti ágazatban. Debreceni Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Albizottságának Ülése, Karcag, 2002. 11. 28.

Csiha I., Keserű Zs., Rásó J., Török A. (2002): Egy beerdősülő erdei tisztáson zajló változások vizsgálata az ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomásán. III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2002. október 17.

Csiha I., Török A., Rásó J., Keserű Zs. (2002): Egy beerdősülő erdei tisztáson zajló változások vizsgálata az ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomásán. III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2002. október 17.

Csóka Gy. (2002): Interakciók állatok és növények között. OEE Zalaegerszegi Helyi Csoport, 2002. március 20.

Csóka Gy. (2002): Interakciók állatok és növények között. OEE Kaposvári Helyi Csoport, 2002. március 21.

Csóka Gy. (2002): Interakciók állatok és növények között. Erdőpedagógia szeminárium, Sopron, 2002. október 16.

Csóka Gy. (2002): Xilofág rovarok. OEE Erdőhasználati Szakosztály rendezvénye, Budapest, 2002. december 10.

Csóka Gy., Puskás L. (2002): „Leláncolt kukacok”. Országos oktatási kiállítás és konferencia, Budapest, 2002. szeptember 7-8.

Illés G., Kovács G. (2002): Láptalajok termőhelyi tényezőinek modellezése a hansági adatok felhasználásával. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Gyula, 2002. április 18.

Illés G., Somogyi Z. (2002): Légifényképen alapuló egészségi állapot becslés és a fatermési jellemzők. Szigetköz konferencia Mosonmagyaróvár, 2002. február 20-21.

Illés G., Szabados I., Somogyi Z. (2002): Az erdészeti monitoring 2002. évi eredményei. MTA Szigetközi Munkacsoportjának konferenciája, Mosonmagyaróvár, 2002. 02. 20-21.

Koltay A. (2002): A kéttűs fenyők betegségei és az ellenük való védekezés lehetőségei. Fenyőfélék termesztése konferencia, Vép, 2002. január 18-19.

Koltay A. (2002): Előzetes vizsgálati eredmények a hazai égerek Phytophthora gomba okozta pusztulásáról. Alföldi Erdőkért Egyesület, Kutatói napja, Gyula, 2002. április 18.

Koltay A. (2002): Előzetes vizsgálati eredmények a hazai mézgás éger állományok fitoftórás betegségéről. Növényvédelmi tudományos napok, MTA, Budapest, 2002. március 6-7.

Koltay A., Bakonyi J., Nagy Z. Á. (2002): Investigation methods of Phytophthora disease of Alder in Hungary. Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe in Krakkow, 2002. szeptember 02-05.

Koltay A., Tóth J. (2002): Erdővédelmi monitoring rendszerek Magyarországon. Erdélyi Magyar Műszaki Társaság konferenciája, Románia, Ojtoz, 2002. október 09-14.

Melika G., Csóka Gy. (2002): Az USA Keleti partvidékének tölgy gubacsdarázs biodiverzitása. A Magyar Rovartani Társaság 712. előadóülése, Budapest, 2002. február 15.

Szabados I. (2002): Forest monitoring on environmentally sensitive areas in Hungary. Zengzou, 2002. 10-13.

Tóth J., Csóka Gy., Koltay A., Leskó K., Hirka A. (2002): A magyarországi erdők egészségi állapota - 2002 - aktualitások. A Magyar Tudomány Napja: Az erdészeti kutatás szerepe az ágazat fejlesztésében. Budapest, 2002. november 6.

2001

Bordács S., Borovics A., Bach I. (2001): Genetic diversity of natural populations and gene bank of Black Poplar in Hungary. EUROPOP Conference, 2001. 05. 16-20.

Borovics A. (2001): A genetikai változatosság és a tartamos erdőgazdálkodás: rendhagyó gondolatok a biológiai sokféleségről. Tallós Pál Emlékülés. Budapest, 2001. 12. 12.

Borovics A., Bordács S. (2001): A fekete nyár (Populus nigra L.) genetikai változatosságának vizsgálata. Biotechnológiai és élettani kutatások a Nyugat-Magyarországi régióban VEAB rendezvény, Veszprém, 2001. 05. 23.

Borovics A., Gergácz J., Bordács S., Bach I. (2001): A fekete nyár faji identitásának és genetikai változatosságának vizsgálata. VII. Növénynemesítési Tudományos Napok, 2001. 01. 23-24. MTA, Budapest, Összefoglalók: 47. 

Csóka Gy. (2001): Interakciók növények és állatok között. Erdőpedagógiai Szeminárium, Sopron, 2001. szeptember 20.

Csóka Gy. (2001): A természetes bolygatások néhány erdővédelmi vonatkozása. Az erdőállományokat ért természetes bolygatások c. szimpózium, Királyrét, 2001. október 26.

Csóka Gy. (2001): Tények és gondolatok az erdő immunrendszeréről. Magyar Tudomány Napi Megyei Tudományos Fórum, Kecskemét, 2001. november 5.

Csóka Gy. (2001): Tallós Pál, a zoológus. Tallós Pál emlékülés, Budapest, 2001. 12. 12.

Csóka Gy., Hirka A. (2001): Colonization of native herbivores on exotic oaks in Central Europe. RES-IUFRO Conference, 10-13 September 2001, Aberdeen, Scotland

Csóka Gy., Melika G. (2001): Magyarország gubacsdarázs faunája. A Magyar Rovartani Társaság 700. előadóülése, Budapest, 2001. február

Halász K., Bratek Z., Jakucs E., Albert L., Csiha I. (2001): Ökológiailag stabil szikfásítás. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Sopron.

Hirka A. (2001): A magyarországi tölgyek karpofág rovaregyüttese - néhány újabb eredmény. Emlékülés Tallós Pál születésének 70. évfordulója alkalmából. Budapest, 2001. december 12.

Hirka A., Csóka Gy. (2001): Egyes karpofág rovarok negatív hatása tárolt tölgymakk csíraképességére. 47. Növényvédelmi Tudományos Napok, 2001, Budapest, MTA.

Hirka A., Csóka Gy. (2001): Interakciók tölgyek és karpofág rovaraik között. Magyar Biológiai Társaság Ökológia Szakosztály Magökológiai Szimpóziuma, Budapest, 2001. november 27.

Illés G. (2001): Az ERTI Erdőművelési és Fatermési Osztályán folyó kutatások. Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Erdészeti Szakosztályának alakuló ülésén, Csíkszereda, 2001. október 22.

Illés G. (2001): Láptalajok tápelem forgalma (szigorlati előadás). NyME Sopron, 2001. december 6.

Koltay A. (2001):  A feketefenyő elhalások hazai története. Gondolatok az erdővédelemről az ezredfordulón. MTA ERTI jubileumi emlékülés. Budapest, 2001. június 07.

Koltay A. (2001):  A magyarországi bükkösök egészségi állapota. Az erdőállományokat ért természetes bolygatások c. tudományos fórum. Királyrét, 2001. október 26.

Koltay A. (2001):  Az éger fitoftórás megbetegedése Magyarországon. Veszprém, OEE erdővédelmi szakosztály rendezvény, 2001. május 31.

Koltay A. (2001):  Az éger fitoftórás megbetegedése. OEE erdővédelmi szakosztály rendezvény, Szombathely, 2001. június 21.

Koltay A. (2001):  Az erdővédelmi osztály bemutatása. Erdély, Csíkszereda, 2001. október 22.

Koltay A. (2001):  Mitől vörösödnek erdei- és feketefenyő állományaink? Ásotthalom, Erdészeti szakiskola, 2001. december 04.

Koltay A. (2001): A Dothistroma septospora (Dorog.) Morlet megjelenése a hazai feketefenyő állományokban és az ellene való védekezés lehetőségei. Növényvédelmi tudományos napok, MTA, Budapest, 2001. február 27-28.

Koltay A. (2001): Crown condition assessment within the ICP Forest Programme in Hungary. Ausztria, Insbruck, Third meeting of the panel on crown condition assessment EU/ICP Forest, 2001. március 22.

Koltay A., Nagy L. (2001):  Változatosság a hajtáspusztulást, tűvörösödést előidéző kórokozókkal szembeni érzékenység tekintetében erdei- és feketefenyőn. Növénynemesítési Tudományos Napok, MTA, Budapest, 2001. január 23-24.

Liebhold, A.; Csóka Gy. (2001): Risks posed by exotic forest pests - foliage feeding insects Exotic Forest Pests Online Symposium (USDA Forest Service,). http://exoticpests apsnet.org/Papers/Liebhold.htm

Melika, G.; Thuróczy Cs.; Csóka Gy. (2001): Parasitoids of oak cynipid gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae) - taxonomic problems. International Symposium: Parasitic Hymenoptera, 14-17 May 2001, Kőszeg.

Somogyi Z., Csiha I. (2001): Fatérfogat függvények és fatérfogat táblák a Pannonia nyárra (Populus x americana cv Pannonia) Erdészeti Kutatások, vol. 90., p. 145-162.  

Stone, G.; Rokas, A.; Cook, J.; Csóka Gy.; Pagel, M. (2001): Oak cynipid galls: patterns in the evolution of an extended phenotype. RES-IUFRO Conference, 10-13 September 2001, Aberdeen, Scotland.

Szántó M., Csiha I. (2001): Forest protectional questions in hungarian poplar stands in the case of clonal suspcepttibility and different site conditions. Third Balkan scientific conference, Sofia, 2001.

Vajna L., Szántó M., Csiha I. (2001): A Diaporthe oncostoma előfordulása akác fiatalosokban. Növényvédelmi Napok, MTA.  Budapest.

2000

Csóka Gy.(2000): A xilofág rovarok csodálatos világa. OEE Gödöllői Helyi Csoport.

Csóka Gy. (2000): A holt faanyag szerepe az erdők diverzitásának fenntartásában. Magyar Biológiai Társaság, Természetvédelmi Szakosztály.

Hirka A., Csóka Gy. (2000): Indirect effects of carpophagous insects on germination succes of stored oak acorns. International Symposium on Forest Protection and Forest pathology, Zvolen-Sielnica, 4-6. August, 2000.

Illés G. (2000): Erdészeti Kutatások a Hanságban tudományos előadás az NYME SEK Doktori Iskola szervezésében. 2000. november. 10.

Koltay A. (2000): A feketefenyő új mikológiai problémái. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Napja, Szeged, 2000. november 10.

Koltay A. (2000): Az akác egészségi problémái Magyarországon. Az akác termesztésének kérdései Belgiumban és Magyarországon c. konferencia, Namur, 2000. június 06.

Koltay A., Nagy L. (2000): Erdei és feketefenyő klónok eltérő érzékenysége néhány tűelhalást előidéző kórokozóval szemben. Növényvédelmi tudományos napok, 2000. február 22-23.

Turcani, M.; Csóka Gy.; Grodzki, W.; Zahradnik, P. (2000): Recent invasions of forest insect pests in Central Europe. XXI. IUFRO World Congress, Kuala Lumpur, Malaysia.

Vajna L., Szántó M., Csiha I. (2000): A Phomopsis oncostoma előfordulása akácon. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest.