1999

Bordács S., Borovics A. (1999): Tölgyek génmegőrzése a legújabb genetikai eredmények tükrében. Az erdészeti genetikai erőforrások megőrzésének programja - Koltay György emlékülés. MTA, 1999. 03. 30.

Borovics A. (1999): Tölgy fajok elkülöníthetősége és keresztezhetősége. Bedő Albert Doktorandus Nap, Sopron, 1999. 11. 12.

Borovics A., Gergácz J., Bordács S., Bach I., Bagaméry G., Gabnay E. (1999): A fekete nyár génmegőrzésében elért eredmények. Az erdészeti genetikai erőforrások megőrzésének programja -Koltay György emlékülés. MTA, 1999. 03. 30.

Csóka Gy. (1999): Invading leafminers in Hungary. Population Dynamics and Integrated Management of Forest Insects. 1999. Augusztus, Victoria, Kanada (IUFRO)

Csóka Gy. (1999): Long term health monitoring of sessile oak in northeastern Hungary. 10th USDA Interagency Research Forum on Gypsy Moth and Other Invasive Species. Annapolis, Maryland, January 19-22, 1999.

Csóka Gy. (1999): Érdekességek az erdészeti rovarökológiából (OEE Kecskeméti Csoport - 1999. 09. 28.)

Csóka Gy. (1999): Gubacsokról bizalmasan…. Rovarászati Napok, Budapest, 1999.11.20.

Csóka Gy. (1999): Van-e szakadék a kutatás és a gyakorlat között? MTA EB Tallós Pál Tudományos Kör rendezvénye, 1999.03.04.

Csóka Gy., Koltay A., Tóth J. (1999): Trends of the sessile oak decline in North-Eastern Hungary. Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, Proceedings of the Second Workshoop of the IUFRO WP. April 20-23, 1999, Sion-Châteauneuf, Switzerland.

Koltay A. (1999): Susceptibility of different clones of Austrian pine to Sphaeropsis sapinea and Mycosphaerella pini. Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, Proceedings of the Second Workshoop of the IUFRO WP. April 20-23, 1999, Sion-Châteauneuf, Switzerland.

Koltay A. (1999): Újabb adatok a Cenangium ferruginosum Fr. ex Fr. által előidézett feketefenyő ágelhalásokról. Növényvédelmi tudományos napok, Budapest, 1999. február 23.

Koltay A. (1999): A feketefenyő fajták fogékonysága néhány kórokozó fertőzésével szemben. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói nap, 1999. november 11-12.

Koltay A. (1999): Erdei és feketefenyő ágelhalását előidéző kórokozók bemutatása a legújabb hazai vizsgálatok alapján. Sopron, Alföldi Erdőkért Egyesület Kutató Napja, 1999. november 11-12.

Somogyi Z., Szabados I. (1999): Az erdészeti monitoring 1998. évi eredményei. A Szigetköz környezeti állapota konferencia, MTA.

Tóth J., Csóka Gy. (1999): Az integrált erdővédelem főbb vonalai és lehetőségei Magyarországon. MTA III. Erdészettudományi Fórum, Budapest.

1998

Csóka Gy. (1998): Az északi-középhegységi kocsánytalan tölgyesek egészségi állapotának alakulása az utóbbi 15 évben. 43. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 1998. február 24-25.

Csóka Gy. (1998): Bepillantás az erdő rovarvilágába. „Az ember és a társadalom” c. konferencia, Békéscsaba, 1998. október 5.

Csóka Gy. (1998): Recent trends in foresth health in Hungary. 9th Interagency Gypsy Moth Research Forum - 20-23 January 1998, Annapolis, Maryland, USA.

Csóka Gy. (1998): Recent trends of damage caused by pests and pathogens in the Hungarian forests. Symposiom on „Methodology of Forest Pest and Disease Survey in Central Europe. Ustron, Lengyelország, 1998. április 21-24.

Szabados I. (1998): Erdészeti monitoring a Bős-Gabcikovo erőmű hatásterületén. Tudományos Konferencia az ERTI 100 éves évfordulóján, Sárvár.

Somogyi Z., Szabados I., Veperdi G. (1998): Growth and health of floodplain forests in Suigetköz before and after diversion of Danube: results of a ten year monitoring. Proceeding an EFI Conference on Floodplain Forests of Europe, Smolenice.

1997

Manninger M. (1997): Hőmérséklet- és páratartalommérések lucfenyvesben és bükkösben. Erdő és Klíma Konferencia, Sopron, 1997. június 4-6.

Szabados I. (1997): Az évgyűrűszélességek és egyes meteorológiai elemek kapcsolata. II. Erdő és Klíma Konferencia, Sopron.

Somogyi Z., Szabados I., Veperdi G. (1997): Erdészeti megfigyelések. A Szigetköz környezeti állapota konferencia, MTA.

1996

Csiha I. (1996): A Püspökladányi Szikkísérleti Telep múltja és jövője. Erdészeti Közlemények, XXVIII. évf.,  pp. 97-100.

Csiha I. (1996): Kocsányos tölgy gyökérvizsgálat szikes termőhelyen
III. Kelet-Magyarországi Erdő-, Vad- és Halgazdálkodási, Természetvédelmi Konferencia. Kiadvány.

Somogyi Z., Szabados I. (1996): Az erdészeti monitoring 1995. évi eredményei. A Szigetköz környezeti állapota konferencia, MTA.

1995

Csiha I. (1995): Egy beerdősülő erdei tisztás állapotfelvétele Országos Agrár PhD konferencia és találkozó Kiadvány, p. 43-46.

Csiha I. (1995): A sziki erdőtelepítések és fásítások környezetvédelmi, gazdasági jelentősége a fatermesztési lehetőségek növelésében. Erdészeti Lapok, CXXX. évf., 3. sz., p. 72-73.

Hirka A. (1995): Összefüggések bükk és luc állományok éves vastagsági növekedésmenete és csapadékviszonyai között. Erdő és klíma konferencia, Noszvaj, 1994. 06. 1-3.

Halupa L., Somogyi Z., Szabados I. (1995): A fák vastagsági növekedése. A Szigetköz környezeti állapota konferencia, MTA.

1989

Hirka A. (1989): Az immisszió hatásának vizsgálata az Inota környéki tölgyesekben. XIX. Országos Tudományos Diákkonferencia Agrártudományi és Élelmiszer-ipari Szekció, Mosonmagyaróvár.

1988

Hirka A. (1988): Az immisszió hatásának vizsgálata az Inota környéki tölgyesekben. I. Országos Környezettudományi Diákkonferencia, Miskolc.