1999

Bartha D., Nagy L. (1999): A hazai szil fajok génmegőrzése. In: Mátyás Cs. (ed.) (1999): Genetikailag veszélyeztetett, ritka fafajok génmegőrzésének gyakorlati teendői. OMMI, Budapest, pp. 36-41.

Bordács S. , Borovics A. (1999): Tölgyek genetikai sajátságai és génmegőrzése az európai kutatási eredmények tükrében. Erdészeti Kutatások, vol. 89., pp. 111-134.

Bordács S., Borovics A., Kézdy P. (1999): Molyhos tölgy. In: Bach I., Bordács S., Mátyás Cs. (ed.) (1999): A veszélyeztetett erdei fafajok génmegőrzésének gyakorlati teendői. FM Növényi Génbank Tanács Erdészeti Munkabizottsága, Budapest, pp. 25-32.

Borovics A. (1999): Tölgy fajok elkülöníthetősége és keresztezhetősége. Soproni Egyetem Kiadványa, pp. 27-41.

Borovics A. (1999): A kocsányos tölgy és a kocsánytalan tölgy fajcsoport elkülöníthetősége: adalékok a hibridek és a kisfajok ismeretéhez. Erdészeti Kutatások, vol. 89., pp. 93-110.

Borovics A., Gergácz J., Bordács S., Bach I. , Bagaméry G., Gabnay E. (1999): A fekete nyár génmegőrzésében elért eredmények. Erdészeti Kutatások, vol. 89., pp. 135-148.

Borovics A., Kézdy P., Szmorad F. (1999): Magyar tölgy. Magyarország ritka fa- és cserjefajai. Tilia VII., pp. 48-54.

Csóka Gy. (1999): A hegy szil herbivor rovarai. Erdészeti Lapok, CXXXIV. évf., pp. 312-313.

Csóka Gy. (1999): Ökológiai interakciók erdei rovarok részvételével. In: Tóth J. (ed.) (1999): Erdészeti rovartan, Agroinform Kiadó, Budapest, pp. 67-80.

Csóka Gy. (1999): Interakciók herbivor rovarok és tápnövényük között. In: Tóth J. (ed.) (1999): Erdészeti rovartan, Agroinform Kiadó, Budapest, pp. 80-91.

Csóka Gy. (1999): Egyes antropogén tényezők hatása az erdei rovarokra. In: Tóth J. (ed.) (1999): Erdészeti rovartan, Agroinform Kiadó, Budapest, pp. 91-95.

Csóka Gy. (1999): Recent invasions of five species of leafmining lepidoptera in Hungary. Proceedings „Integrated Management of Forest Defoliating Insects”. USDA General Technical Reports NE-277, pp. 31-36.

Csóka Gy. (1999): Aknamunka a lombokon. Élet és Tudomány, LIV. évf., pp. 395-398.

Csóka Gy., Kovács T. (1999): Xilofág rovarok-Xylophagous insects. Agroinform Kiadó, Budapest, 1999.

Csóka Gy., Mattson, W., Stone, G., Price, P. (eds.) (1999): Biology of Gall-Inducing Arthropods. Proceedings of the symposium on Biology of gall inducing arthropods, Mátrafüred, Hungary, 14-19. August 1997., USDA General Technical Reports NC-199

Csóka Gy., Tóth J., Koltay A. (1999): Trends of the sessile oak decline in North-Eastern Hungary. In: Forster, B.; Knizek, M.; Grodzki, W. (eds.) (1999): Methodology of Forest Insects Disease Survey in Central Europe. Proceedingsof the Second Workshop of the IUFRO WP, 20-23. April 1999., Sion-Châteauneuf, Switzerland, pp. 48-53.

Csókáné Szabados I., Somogyi Z. (1999): A szigetközi erdészei monitoring eredményei 1993-tól 1998-ig. In: Láng I., Banczerowski J., Berczik (eds.) (1999): A Szigetköz környezeti állapotáról.

Führer E., Páll M. (1999): Birtokviszonyok változásának hatása az erdőgazdálkodásra. Erdészeti Kutatások, vol. 89., pp. 235-242.

Horváth L., Christensen S., Führer E., Kelecsényi S., Mészáros R., NagyY Z., Weidinger T. (1999): A preliminary estimation of the nitrogen exchange between the atmosphere and a Spruce forest. Időjárás 103., pp. 1-17.

Horváth L., Führer R E., Sitkey J., Weidinger T. (1999): The nitrogen balance between the atmosphere and a Spruce forest; comparison of the gradient and throughfall deposition measurements. Extended. Abstracts of the 10th Nitrogen Workshop, 23-26. August 1999., Copenhagen, Denmark.

Koltay A. (1999): Severe occurance of Cenangium canker on Austrian pine in Hungary. Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, Proceedings of the Second Workshoop of the IUFRO WP, 20-23. April 1999., Sion-Châteauneuf, Switzerland, p. 277.

Koltay A. (1999): Susceptibility of different clones of Austrian pine to Sphaeropsis sapinea and Mycosphaerella pini. Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, Proceedings of the Second Workshoop of the IUFRO WP, 20-23. April 1999., Sion-Châteauneuf, Switzerland, pp. 194-197.

Koltay A. (1999): A hazai fenyőállományok egészségi állapota. Erdészeti lapok, CXXXIV. évf., 1. sz., pp. 15-16.

Koltay A. (1999): Újabb adatok a Cenangium ferruginosum Fr. ex Fr. által előidézett feketefenyő ágelhalásokról. Növényvédelmi tudományos napok. MTA, Budapest, 1999. február 23-24., p. 108.

Koltay A., Nagy L. (1999): Feketefenyő klónok fogékonysága a Sphaeropsis sapinea és Dothistroma septospora kórokozók fertőzésével szemben. Erdészeti Kutatások, vol. 89., pp. 151-162.

Koltay A., Tárczy Cs. (1999): A Sclerophoma pithyophila (Corda) Höhn. kórokozó előfordulása erdeifenyő plantázsban és az ellene alkalmazott vegyszeres védekezés eredményei. Növényvédelem, 35. évf., 9. sz., pp. 431-435.

Manninger M. (1999): Az Ökológiai Osztály feladatai az erdővédelmi hálózatban és az eddigi eredmények. Erdészeti Kutatások, vol. 89., pp. 13-33.

Melika, G., Csóka Gy. (1999): Hymenoptera - Hártyásszárnyúak. In: Tóth J. (ed.) (1999): Erdészeti rovartan, Agroinform Kiadó, Budapest, pp. 412-435.

Melika G., Stone, G., Csóka Gy. (1999): Description of an oak-gall waps, Neuroterus ambrusi sp.n. (Hymenoptera, Cynipidae) from Hungary. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 45./4., pp. 335-343. IF: 0,13

Nagy L. (1999): Kövi benge (Rhamnus saxatilis). In: Bartha D., Bölöni J., Király G. (ed.) (1999): Magyarország ritka fa- és cserjefajai. Tilia 7., pp. 261-268.

Rédei K. (1999): Promising White Poplar  (Populus alba L.) Clones in Sandy Ridges Between the Rivers Danube and Tisza in Hungary. Hungarian Agricultural Research, 8./3., pp. 4–8.

Rédei K. (1999): Black locust (Robinia pseudoacacia L.) energy plantations in Hungary. Silva Gandavensis 64., pp. 37–43., Gent, Belgium.

Rédei K. (1999): Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Improvement and Management in Hungary. Forestry Studies in China, Beijing, Vol. 1., No. 2., pp. 42–46.

Rédei K. (1999): Fehér (szürke) nyárral elegyes akácosok faállomány-szerkezete és fatermése a Duna–Tisza közi homokháton. Erdészeti Kutatások, vol. 89., pp. 81–90.

Rédei K., Laczay T.-né. (1999): A balotaszállási őshonos nyár-géngyűjtemény. Erdészeti Lapok, CXXXIV. évf., 7–8. sz., pp. 226–227.

Somogyi Z., Szabados I., Veperdi G. (1999): Growth and health of floodplain forests in the Szigetköz after the diversion of the Danube: results of a ten-year monitoring. Ekologia (Bratislava) 18., pp. 59-68.

Somogyi Z., Szabados I., Veperdi G. (1999): Az erdészeti monitoring 1998. évi eredményei. In: A Szigetköz környezeti állapota - az 1998. évi monitoring eredményei. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium és az MTA Szigetközi Munkacsoportja 1999. február 10-i konferenciáján elhangzott előadások összefoglalója, pp. 32-35.

Sutton, M. A.; Milford, C.; Nemitz, E.; Theobald, M. R.; Fowler, D.; Schjoerring, J. K.; Husted, S.; Mattsson, M. E.; Nielsen, K. H.; Erisman, J. W.; Otjes, R.; Cellier, P.; Loubet, B.; Generomont, S.; Neftel, A.; Blatter, A.; Hermann, B.; Riedo, M.; Horváth L.; Führer E.; Mantzanas, C.; Koukoura, K.; Papnastasis, V.; Gallagher, M.; Williams, P. (1999): Biosphere-atmosphere interaction of ammonia with grasslands across Europe. Experimental strategy and first results of the EU GRAMINAE project. Abstracts of the 10th Nitrogen Workshop, 23-26. August 1999., II.5., 6 pp., KVL Copenhagen, Denmark.

Sutton, M. A.; Nemitz, E.; Milford, C.; Fowler, D.; Schjoerring, J. K.; Husted, S.; Mattsson, M.; Erisman, J. W.; Cellier R, P.; Loubet, B.; Neftel, A.; Blatter, A.; Horváth L.; Führer E.; Papakosta, D.; Koukoura, Z.; Mantzanas, K.; Gallagher, M.; Williams, P. (1999): GRAMINAE: A new initiative to examine biosphere-atmosphere interactions of ammonia with grasslands across Europe. In: Borrell, P. M.; Borrell, P. (eds.) (1999): Proceedings of EUROTRAC Symposium ’98. WITPRESS, Southampton, pp. 145-151.

Szendrődi L., Somogyi Z., Czimber K. (1999): Review of the Hungarian Forestry Sector and Forestry Policy. In: Ürge-Vorsatz, D.; Füle, M. (eds.): Economics of greenhouse gas mitigation. UNEP Collaborating Centre on Energy and Environment (UCCEE), Riso National Laboratory, Denmark, pp. 23-24.

Szendrődi L., Somogyi Z., Czimber K. (1999): Projections of Forestry-Related Carbon Sequestration Potentials. In: Ürge-Vorsatz, D., Füle, M. (eds.) (1999): Economics of greenhouse gas mitigation. UNEP Collaborating Centre on Energy and Environment (UCCEE), Riso National Laboratory, Denmark, pp. 60-62.

Szendrődi L., Somogyi Z., Czimber K. (1999): Carbon Mitigation Potentials in the Forestry Sector. In: Ürge-Vorsatz, D., Füle, M. (eds.) (1999): Economics of greenhouse gas mitigation. UNEP Collaborating Centre on Energy and Environment (UCCEE), Riso National Laboratory, Denmark, pp. 95-102.

Szendrődi L., Somogyi Z., Czimber K. (1999): Feasibility Assessments for Carbon Sequestration by Forestry Practices in Hungary. In: Ürge-Vorsatz, D., Füle, M. (eds.) (1999): Economics of greenhouse gas mitigation. UNEP Collaborating Centre on Energy and Environment (UCCEE), Riso National Laboratory, Denmark, pp. 23-24.

Tóth S., Csóka Gy. (1999): Diptera-Kétszárnyúak. In: Tóth J. (ed.) (1999): Erdészeti rovartan, Agroinform Kiadó, Budapest, pp. 292-306.

Tóth J., Csóka Gy. (1999): Az integrált erdővédelem főbb vonalai és lehetőségei Magyarországon. Erdészeti Kutatások, vol. 89., pp. 163-168.

Traser Gy., Csóka Gy. (1999): Ásotthalmi fenyő- és tölgy erdők összehasonlító talajfaunisztikai vizsgálata. „Alföldi Erdőkért”Konferencia, Sopron, 1999. november P

1998

Abrahamson, W. G.; Melika G.; Scrafford, R.; Csóka Gy. (1998): Gall-inducing insects provide insights into plant systematic relationships. American Journal of Botany 85., pp. 1159-1165. IF: 2,07

Abrahamson, W.; Melika, G.; Scrafford, R.; Csóka Gy. (1998): Associations and Specificity among Cynipid Gall-Inducing Wasps of Eastern USA. Proceedings of the symposium on Biology of gall inducing arthropods, Mátrafüred, Hungary August 14-19, 1997. USDA General Technical Reports NC-199, pp. 226-240.

Ambrus A., Bánkuti K., Csóka Gy., Kovács T. (1998): Faunistical data to the Odonata fauna of the Körös-Maros National Park. Odonata-stadium larvale 2., pp. 53-60.

Bordács S., Borovics A., Kézdy P. (1998): Molyhos tölgyek. In: Bach I., Bordács S., Mátyás Cs. (eds.): Az erdei fás növények génmegőrzési alapelveinek kidolgozása, FM Növényi Génbank Tanács Erdészeti Munkabizottsága, Budapest, pp. 82-88.

Borovics A. (1998): A tölgyek hibridizációja, morfológiai és genetikai változatossága. Erdészeti Kutatások, vol. 88., pp. 89-107.

Borovics A. (1998): Keresztezési kísérletek őshonos tölgyfajaink között. Erdészeti Kutatások, vol. 88., pp. 223-235.

Borovics A. (1998): A kocsányos és a kocsánytalan tölgy lokális és kontinentális léptékű genetikai differenciálódása. Kézirat, Soproni Egyetem, 20 pp.

Borovics A., Somogyi Z., Mátyás Cs. (1998): Conservation of genetic resources of white oaks and beech in Hungary. In: Turok, J; Kremer, A.; de Vries, S. (1998): Report of the first EUFORGEN Meeting on Social Broadleaves. IPGRI, Rome, pp. 21-28.

Csóka Gy. (1998): Erdővédelem. In: Halász A. (ed.) (1998): Erdészeti, vadászati, faipari műszaki szakszótár (magyar-angol). Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest.

Csóka Gy. (1998): A Körös-Maros Nemzeti Park tölgyön élő gubacsdarazsai. Criscium I. (a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság időszaki kiadványa) pp. 195-210.

Csóka Gy. (1998): A Magyarországon honos tölgyek herbivor rovaregyüttese. Erdészeti Kutatások, vol. 88., pp. 311-318.

Csóka Gy. (1998): A vadkörte rovarvilága. Erdészeti Lapok, CXXXIII. évf., pp. 318-319.

Csóka Gy. (1998): Az aszályosság hatása az erdei rovarkárok alakulására. In: Dunkel L. (ed.) (1998): Az éghajlatvátozás és következményei  A “Meteorológiai Tudományos Napok

Csóka Gy. (1998): Recent trends of damage caused by pests and pathogens in the Hungarian forests. IUFRO (7.03.10.) Proceedings of the Symposiom on “Methodology of Forest Pest and Disease Survey in Central Europe, pp. 115-120.

Csóka Gy. (1998): Gyapjaslepke Kutatási Fórum. Növényvédelem 34., p. 209.

Csóka Gy. (1998): Trends of the sessile oak decline in north-eastern Hungary. Jubileumi Nemzetközi Tudományos Konferencia, Zólyom, 1998. október 11-14. P

Csóka Gy., Hirka A., Kmetty L., Kis L.-né (1998): Vizsgálatok kocsányos tölgyek rügyfakadásával kapcsolatban. Erdészeti Kutatások, vo. 88., pp. 305-309.

Csóka Gy., Koltay A., Leskó K., Szántó M., Tóth J. (1998): Az erdővédelmi Osztály. Az ERTI 100 éves Jubileumi emlékülése, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1998. szeptember 15. P

Csóka Gy.; Stone, G.; Nieves-Aldrey, J. L.; Melika, G. (1998): Gubacsdarazsak fajgazdagságának mintázatai európai tölgyeken. Szegedi Ökológiai Napok 1998. P

Csóka Gy., Varga F., Tóth J., Vajna L., Ambrus A., Lakatos F. (1998): Az erdővédelem kihívásai a XXI. század erdőgazdálkodásában. Magyarország az ezredfordulón: Erdő-, vad-, és fagazdaság.  MTA Kiadvány, pp. 165-169.

Csókáné Szabados I.(1998): Erdészeti monitoring a Bős-Gabcikovo erőmű hatásterületén. Erdészeti Kutatások, vol. 88., pp. 53-66.

Führer E. (1998): The Hungarian Forest Research Institute Turns 100. Hungarian Agricultural Research 1998/2.

Führer E. (1998): Afforestation Potential on the Great Hungarian Plain. Hungarian Agricultural Research 1998/4.

Führer E. (1998): Az Erdészeti Tudományos Intézet eredményei és nemzetközi tevékenysége, Magyar Tudomány Napja, Budapest, 1998. november 4.

Führer E. (1998): Lage und Perspektiven der Robinienwirtschaft in Ungarn. In: Molnár S. (ed.) (1998): Die Robinie Rohstoff für die Zukunft. Sopron, pp. 5-23.

Führer E. (1998): Characterization of Black Locust from ecological aspects. In: Rédei K. (ed.) (1998): Black locust (Robinia pseudoacacia L.) growing in Hungary. Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 11., Budapest, pp. 10-11.

Führer E. et al. (1998): 100 éves a M. Kir. Erdészeti Kísérleti Állomás - a M. Kir. Erdészeti Kutató Intézet - az Erdészeti Tudományos Intézet. Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 7., Budapest, 92 pp.

Gergácz J., Borovics A. (1998): Fekete nyár. In: Bach I., Bordács S., Mátyás Cs. (ed.) (1998): Az erdei fás növények génmegőrzési alapelveinek kidolgozása, FM Növényi Génbank Tanács Erdészeti Munkabizottsága, Budapest, pp. 78-82.

Horváth L., Christensen, S., Führer E., Nagy Z., Weidinger T. (1998): Estimation of the nitrogen balance between the atmosphere and a Spruce forest. In Borrell, P. M.; Borrell, P. (eds.) (1998): Proceedings of EUROTRAC Symposium ’98. WITPRESS, Southampton.

Horváth L., Christensen, S., Führer E., Nagy Z., Weidinger T. (1998): Estimation of the nitrogen balance between the atmosphere and a Spruce forest. Abstracts of EUROTRAC Symposium, 1998 23-27 March, 1998, Garmisch-Partenkirchen. EUROTRAC ISS, Munich, pp.  6-37.

Horváth L., Weidinger T., Führer E., Nagy, Z. (1998): Nitrogénmérleg meghatározása a légkör és egy lucfenyves ökoszisztéma között. II. Erdő és Klíma konferencia (Sopron, 1997. június 4-6.) kiadványa. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, pp. 123-127.

Koltay A. (1998): Biotic and Abiotic Damaging in the Hungarian Pine Forest. Zbornik referatov - I. čast Lesy a Lesnicky Vyskum Pre Tretie Tisicročie. Zvolen 11-14. October 1998., pp. 219-221.

Koltay A. (1998): Health Condition of Hungarian Pine Forests. Methodology of Forest Insects and Disease Survey in Central Europe. Proceedings, First Workshop of the IUFRO WP 7.03.10, April 21-24, 1998, Ustron-Jszowiec (Poland). Warszawa, 1998., pp. 133-137.

Koltay A. (1998): A feketefenyő hajtáspusztulását okozó gomba, a Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton biológiájának vizsgálati eredményei. Erdészeti Kutatások, vol. 88., pp. 251-271., Budapest, 1998.

Marosi Gy. (1998): Az ERTI Ökonómiai Osztályának kutatásai. Erdészeti Kutatások, vol. 88., pp. 131-142.

Marosi Gy. (1998): Erdészeti Ökonómia. ERTI Kiadványai 7., pp. 63-67.

Mátyás Cs. Führer E., Gergácz J., Kosztka M., Mészáros K., Rédei K. (1998): Az erdőgazdálkodás stratégiája a következő évszázad és az EU csatlakozás küszöbén. Magyarország az ezredfordulón. Erdő-, vad- és fagazdaság. MTA Agrártudományok Osztálya kiadványa, Budapest, pp. 150–157.

Melika G., Csóka Gy. (1998): Andricus gallaeviscosus: a new combination to replace Andricus dentimitratus (Rejtő) and Andricus viscosus (Nieves-Aldrey) (Hymenoptera: Cynipidae). Folia Entomologica Hungarica, LIX. évf., pp. 141-143.

Rédei K. (1998): Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Management in Hungary. Hungarian Agricultural Research 2., pp. 23–25.

Rédei K. (1998): Új akác szelekciós program a Duna–Tisza közén. Erdészeti Kutatások, vol. 88., pp. 195–206.

Rédei K. (1998): Early Evaluation of Promising White Poplar (Populus alba L.) Clones in Sandy Ridges Between the Rivers Danube and Tisza in Hungary. Silva Lusitana, 6./1., pp. 63–71. EFN, Lisboa, Portugal.

Rédei K. (1998): Nádejné klony topl’á bieleho (Populus alba L.) pre pieskové presupu medzi riekami Dunaj a Tisa v Mad’arsku. Lesy a lesnícky vzskum pre tretie tisícrocie. Lesnícky vyskumny ústav. Proceedings I., pp. 89–95., FRI, Zvolen, Slovákia.

Rédei K. (ed.) (1998): Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Growing in Hungary. Publications of the Hungarian Forest Research Institute, Budapest, 51 pp.

Rédei K. (1998): Az akác növekvő szerepe az alföldi erdőtelepítésekben. In: Solymos R. (ed.) (1998): Természetközeli erdő- és vadgazdaság, környezetbarát fagazdaság. MTA kiadványa, Budapest, pp. 107–108.

Somogyi Z. (1998): Forestry Chapters. In: Fenntartható Fejlődés Bizottsága (ed.): Hungary: Inventories, Stabilization and Scenarios of the Greenhouse Gas Emissions and Removals. Budapest, pp. 14-16, pp. 31-32, pp. 56-57.

Somogyi Z. (1998): Erdőművelés és faterméstan. 100 éves a M. Kir. Erdészeti Kísérleti Állomás - a M. Kir. Erdészeti Kutatóintézet - az Erdészeti Tudományos Intézet. Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 7., pp. 43-52.

Somogyi Z. (1998): Gyorsuló fanövekedési trendek Európában I. Erdészeti Lapok, CXXXIII. évf., 1. sz., pp. 6-7.

Somogyi Z. (1998): Gyorsuló fanövekedési trendek Európában II. Erdészeti Lapok, CXXXIII. évf., 2. sz., pp. 37-38.

Somogyi Z. (1998): Gyorsuló fanövekedési trendek Európában III. Erdészeti Lapok, CXXXIII. évf., 3. sz., pp. 65-66.

Somogyi Z. (1998): A bolygatás jelensége, szerepe az erdei ökoszisztémákban és erdőművelési jelentősége. Erdészeti Kutatások, vol. 88., pp. 165-194.

Somogyi Z. (1998): Erdőművelés és faterméstan. 100 éves a M. Kir. Erdészeti Kísérleti Állomás - a M. Kir. Erdészeti Kutatóintézet - az Erdészeti Tudományos Intézet. Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 7., pp. 43-52.

Somogyi Z. (1998): Az erdőművelési és faterméstani kutatásokról az erdészeti kutatások centenáriuma kapcsán. Erdészeti Lapok, CXXXIII. évf., 10. sz., pp. 305-308.

Somogyi Z. (1998): Van-e szükség fatermési és erdőművelési kutatásokra? Erdészeti Kutatások, vol. 88., pp. 37-44.

Somogyi Z. (1998): Szénmegkötési lehetőségek vizsgálata az erdőgazdálkodásban. In: Tar K., Szilágyi K. (1998): II. Erdő és klíma konferencia előadásai, Debrecen, pp. 25-36.

Somogyi Z., Szabados I., Veperdi G. (1998): Growth and health of floodplain forests in Szigetköz before and after diversion of Danube: results of a ten year monitoring. Proceeding an EFI Conference on Floodplain Forests of Europe. Ekologia Smolenice, pp. 59-68.

Standovár T., Somogyi Z. (1998): pokies online Corresponding patterns of site quality, decline and tree growth in a sessile oak stand. European Journal of Forest Pathology 28., pp. 133-144.

Sutton, M. A.; Nemitz, E.; Milford, C.; Fowler, D.; Gallgher, M. W.; Papakosta, D.; Schjörring, J. K.; Husted, S.; Mattson, M.; Wrisman, J. W.; Wyers, G. P.; Cellier, P.; Louber, B.; Neftel, A.; Béatter, A.; Horváth L.; Führer E. (1998): GRAMINAE: A new initiative to examine biosphere-atmosphere interactions of ammonia with grasslands across Europe. Abstracts of EUROTRAC Symposium, 1998 23-27 March, 1998, Garmisch-Partenkirchen. EUROTRAC ISS, Munich, pp. 6-23.

Szabados I. (1998): Az évgyűrűszélesség és egyes meteorológiai elemek kapcsolata. II. Erdő és Klíma Konferencia kiadványa, pp. 109-114., Sopron

1997

Bacskó Z., Harnos Z., Mészáros G., Molnár S., Somogyi Z., Tajthy T., Takács T. (1997): National Climate Change Action Plan for Hungary. In: Benioff, R.; Ness, E.; Hirst, J. (eds.): National Climate Change Action Plans: Interim Report for Developing and Transition Countries. Enviro-Management & Research, Inc., Arlington, Virginia, USA.

Bartha D., Csóka Gy. (1997): A természetvédelem és az erdővédelem kihívásai a XXI. században. In: Solymos R. (ed.) (1997): Az erdő- és a fagazdaság szerepe és fejlesztése. Magyarország az ezredfordulón - Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián

Borovics A. (1997): A kocsánytalan tölgyek levélmorfológiai vizsgálata. Erdészeti Kutatások, vol. 86-87, pp. 125-142.

Csóka Gy. (1997): Gall wasp manipulation of oak catkin structure and longevity. Cecidology, 12./1., pp. 9-10.

Csóka Gy. (1997): Biology of Gall Inducing Arthropods (conference report). IUFRO News, vol. 26., 4. 12.

Csóka Gy. (1997): Increased insect damage in Hungarian forests under drought impact. Biologia, Bratislava, 52./2., pp. 1-4. IF. 0,5

Csóka Gy. (1997): Herbivor rovarok fajgazdagsága erdei fákon. In: Mátyás Cs. (ed.) 1997: Erdészeti ökológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 184-186.

Csóka Gy. (1997): Kölcsönhatások herbivor rovarok és tápnövényük között. In: Csóka Gy. (1997): A kislevelű hárs ízeltlábú faunája. Erdészeti Lapok, CXXXII. évf., p. 351.

Csóka Gy. (1997): Aszályosság és az erdei rovarkárok. II. Erdő és klíma konferencia kötete, pp. 90-93.

Csóka Gy. (1997): Entomológia a XX. IUFRO Világkonferencián. Növényvédelem 33., pp. 213-214.

Csóka Gy. (1997): Erdővédelem a IUFRO Világkonferencián. Erdészeti Lapok, CXXXII. évf., pp. 78-79.

Csóka Gy. (1997): Fafajmegválasztás és a biodiverzitás. Erdészeti Lapok, CXXXII. évf., pp. 206-208.

Csóka Gy. (1997): Gubacsképző ízeltlábúak biológiája c. konferencia Mátrafüreden. Növényvédelem 33./11., p. 600.

Csóka Gy. (1997): Recent status of forest defoliating macrolepidoptera in Hungary. Proceedings of the Workshop on Forest Insect and Disease Survey. pp. 71-77.

Csóka Gy. (1997): Erdővédelem. In: Halász A. (ed.) (1997): Erdészeti, vadászati, faipari műszaki szakszótár (angol-magyar). Állami Erdészeti Szolgálat, Budapest.

Csóka Gy. (1997): Gubacsok-Plant galls. Agroinform Kiadó, Budapest, 1997.

Csóka Gy., Kis L.-né, Peer L. (1997): A csomós gubacs (Andricus conglomeratus GIR.) tömeges fellépése és hatásai a kocsányos tölgy csemeték növekedésére. Erdészeti Lapok, CXXXII. évf., p. 324.

Csóka Gy., Stone, G., Atkinson, R., Schönrogge, K. (1997): The population genetics of postglacial invasion of northern Europe by cynipid gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae) Proceedings of the symposium on Biology of gall inducing arthropods, Mátrafüred, Hungary August 14-19, 1997. USDA General Technical Reports NC-199, pp. 280-294.

Csóka I., Halupa L., Somogyi Z. (1997): Study of tree growth in the forestry monitoring. In: Láng I., Banczerowski I., Berczik Á. (ed.): Studies on the environmental state of the Szigetköz after the diversion of the Danube. MTA Szigetköz Bizottság, Budapest, pp. 97-106.

Csókáné Szabados I., Halupa L., Somogyi Z. (1997): Study of tree growth in forestry monitoring. In: Láng, Banczerowski, Berczik (eds.) (1997):  Studies on the enviromental state of the Szigetköz after the diversion of the Danube, MTA, pp. 97-105.

Führer E. (1997): Az akác ökológiai jellemzése. In: Rédei K. (ed.): Az akáctermesztés kézikönyve. Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 5., Budapest, pp. 17-24.

Führer E. (1997): Az ERTI tevékenysége 1936-tól napjainkig és a jövő tervei. Erdészeti Kutatások, vol. 86-87., pp. 255-264.

Führer E., Járó Z. (1997): A Tisza ártéri erdőinek változása. Erdészeti Kutatások, vol. 86-87, pp. 11-31.

Horváth L., Bozó L., Führer E., Nagy Z., Weidinger T. (1997): A nitrogén kicserélődés és a fotokémiai folyamatok vizsgálata a légkör és egy lucfenyves állomány között. Erdészeti Kutatások, vol. 86-87., pp. 33-52.

Horváth L., Weidinger T., Nagy Z., Führer E. (1997): Measurement of dry deposition velocity of ozone, sulfur dioxide and nitrogen oxides above pine forest and low vegetation in different seasons by the gradient method. In: Borrel, P. M.; Cvitas, T.; Kelly, K.; Seiler, W. (eds.) (1997): Proceedings of EUROTRAC Symposium ’96 Garmisch-Partenkirchen Germany 25-29 March 1996, Computational Mechanics Publications, Southampton, pp. 315-318.

Horváth L., Nagy Z., Weidinger T., Mészáros R., Führer E. (1997): Estimation of the dry deposition of trace gases above a pine forest in the Mátra Mountains based on field experiments. In: Ambrózy P. (ed.) (1997): Proceedings of the 17th International Conference on Carpathian Meteorology, Visegrád, 14-18 October, 1996. Hungarian Meteorological Society, Hungarian Meteorological Service, pp. 207-212.

Illyés B., Marosi Gy. (1997):  Die Rolle des Waldes in der Raumplanung in Ungarn. Europaforum Forstverwaltung 7., Riederalp, pp. 271-276.

Koltay A. (1997): Diagnosis of needle pathogen fungus of Pinus nigra in Hungary. IUFRO WP Workshoop on Forest Insect and Disease Survey, Czech Republik, Pisek, April 7-10. 1997., FGMRI, pp. 146-147.

Koltay A. (1997): A feketefenyő hajtáspusztulását okozó gomba /Diplodia pinea (Desm) Kick/ biológiájának vizsgálata. OTKA zárójelentés.

Koltay A. (1997): Környezeti tényezők hatása a Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton spóraszóródására. Erdészeti Kutatások, vol 86-87., pp. 157-170.

Koltay A. (1997): Új kórokozók megjelenése a feketefenyő állományokban. Növényvédelmi Tudományos Napok, MTA Budapest, 1997. 02. 24-25., p. 103.

Koltay A. (1997): Új kórokozók megjelenése a hazai feketefenyő állományokban. Növényvédelem, 33./7., pp. 339-341.

Koltay A. (1997): A duglászfenyő tűhullásos megbetegedése. Erdészeti lapok, CXXXII. évf., 10. sz., p. 323.

Koltay A. (1997): Mitől vörösödnek feketefenyveseink? Erdészeti lapok, CXXXII. évf., 1. sz., pp. 12-13.

Marosi Gy. (1997): A magánerdőgazdálkodók támogatása Magyarországon. ERTI 2. kiadvány, pp. 147-150.

Mátyás Cs. (ed.) 1997: Erdészeti ökológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 195-202.

Molnár S., Harnos Zs., Somogyi Z., Faragó T., Pálvölgyi T., Tajthy T. (1997): Mitigation Analysis for Hungary. In: Meyers, S., Goldberg, B., Sathaye, J., Simeonova, K. (eds.) (1997): Global Climate Change Mitigation Assessment: Results for 14 Transitioning and Developing Countries. U.S. Country Studies Program, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, California, USA. pp. 75-95.

Nagy L. (1997): A kövi benge (Rhamnus saxatilis Jacq.) hazai előfordulása, taxonómiai és természetvédelmi problémáinak vizsgálata. Diplomaterv, Mscr. Soproni Egyetem, Növénytani Tanszék, Sopron, pp. 48

Rédei K. (1997): Fehér nyár klónok fiatalkori értékelése a Duna–Tisza közi homokháton. Erdészeti Lapok, CXXXII. évf., 7–8. sz., pp. 228–229.

Rédei K. (1997): The Effect of Regeneration Methods on the Yield of Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Stands in Hungary. Silva Lusitana, 5./1., pp. 71–77. EFN, Lisboa, Portugal.

Rédei K. (1997): Erdőfelújítás, erdőnevelés. In: Solymos R. (ed.) (1997): Az erdő- és a fagazdaság szerepe és fejlesztése. Magyarország az ezredfordulón. MTA kiadványa, Budapest. pp. 88–95.

Rédei K. (1997): Ígéretes Leuce-nyár klónok fiatalkori hozama a Duna–Tisza közén. Alföldi Erdőkért KHT kiadványa, Szolnok, pp. 26–30.

Rédei K. (ed.) (1997): Az akáctermesztés kézikönyve. ERTI Kiadványai 5., Budapest, 102. pp.

Rogers B., Spiecker H., Somogyi Z. (eds.) (1997): Advances in Research in Intermediate Oak Stands. Proceedings. Freiburg i. Br., Germany. 222 pp.

Somogyi Z. (1997): Mitigation Analysis in the Forestry Sector. In: Hungarian Country Studies Team: Hungarian Climate Change Country Study. Systemexpert Consulting Ltd., Budapest, pp. 85-112.

Somogyi Z. (1997): Forestry Chapters. In: Fenntartható Fejlődés Bizottsága (szerk.): Evaluation of sources and sinks of greenhouse gases in Hungary: inventories of greenhouse gas emissions and removals 1991-1994. Budapest, pp. 14-15., pp. 25-26., Annexes.

Somogyi Z. (1997): A hágai bíróság látogatása a Szigetközben I. Erdészeti Lapok, CXXXII. évf., 6. sz., pp.169-171.

Somogyi Z. (1997): A hágai bíróság látogatása a Szigetközben II. Erdészeti Lapok, CXXXII. évf., 7-8. sz., pp. 201-202.

Szabados I. (1997): Az évgyűrűelemzés felhasználása növedékveszteség megállapítására, és a módszer további alkalmazási lehetőségei. Erdészeti Kutatások, pp. 89-99.

Szabóky Cs., Csóka Gy. (1997): A Phyllonorycter robiniella Clemens 1859 akáclevél aknázómoly megtelepedése Magyarországon. Növényvédelem, 33./11., pp. 569-571.

Thúróczy Cs., Csóka Gy. (1997): Tölgy gubacsokból (Hymenoptera: Cynipidae) nevelt fémfürkészek (Hymenoptera: Chalcoidea) Gyula környékéről. Folia Entomologica Hungarica 58., pp. 258-260.

Thúróczy Cs., Csóka Gy., Melika G. (1997): Andricus hungaricus Hartig egyivarú gubacsból nevelt parazitoid rovarok (Hymenoptera: Cynipidae). Erdészeti Kutatások, vol. 86-87., pp. 201-205.

1996

Béky A., Somogyi Z. (1996): Fatermési tábla optimális szerkezetű gyertyános-kocsánytalan tölgyesekre. Erdészeti Kutatások, vol. 85., pp. 49-78.

Csiha I. (1996): A Püspökladányi Szikkísérleti Telep múltja és jövője. Erdészeti Közlemények, XXVIII. évf.,  pp. 97-100.

Csiha I. (1996): Kocsányos tölgy gyökérvizsgálat szikes termőhelyen
III. Kelet-Magyarországi Erdő-, Vad- és Halgazdálkodási, Természetvédelmi Konferencia. Kiadvány

Csóka Gy. (1996): A madárcseresznye (Cerasus avium L.) herbivor rovarai. Erdészeti Lapok, CXXXI. évf., p. 286.

Csóka Gy. (1996): Aszályos évek- fokozódó rovarkárok erdeinkben. Növényvédelem, 32. évf., pp. 545-551.

Csóka Gy. (1996): Jótékony gyújtogatók. Élet és Tudomány, LI. évf., pp. 401-403.

Csóka Gy. (1996): Legyen az erdő a templomom... Erdészeti Lapok, CXXXI. évf., p. 165.

Csóka Gy. (1996): A hernyók vizuális önvédelme. Élet és Tudomány, LI. évf., pp. 683-685.

Csóka Gy. (1996): Az aszály szerepe az erdei rovarok kárterületének növekedésében. Az ”Alföldi Erdőkért ”PJT. Kutató Napja (1995) előadásainak kötete, pp. 25-34.

Csóka Gy. (1996): Lepkehernyók. Agroinform Kiadó, Budapest, 1996.

Csóka Gy., id. Kovács T., ifj. Kovács T. (1996): Adatok a Meszes-tető (Mátraverebély, Szentkút) tölgyeken előforduló Cynipida gubacsainak ismeretéhez (Hymenoptera). Folia Historico Naturalia Musei Matraensis, vol. 20., pp. 145-152.Csóka Gy. (1996): Lepkehernyók. Agroinform Kiadó, Budapest, 1996.

Csóka Gy., Somogyi Z. (1996): Jótékony tüzek - jótékony gyújtogatók. Erdészeti Lapok, CXXXI. évf., 6. sz., pp. 190-192 .

Führer E. (1996): Az ERTI tevékenysége és a jövő tervei. Erdészeti Lapok, CXXXI. évf., 10. sz., pp. 320-322.

Führer E. (1996): Változások és új feladatok az Erdészeti Tudományos Intézet munkájában. Biotechnológia és környezetvédelem, X. évf., 1 sz., pp. 7-8.

Hegedűs P., Koltay A., Sashalmi M. (1996): Szegélyvédelem a gyökérrontó tapló ellen. Erdészeti lapok, CXXXI évf., 9. sz., p. 277.

Horváth L., Weidinger T., Führer E., Nagy Z. (1996): Measurement of dry deposition velocity of ozone, sulfur dioxide and nitrogen oxides above pine forest and low vegetation in different seasons by the gradient method. In: Slanina, J. (ed.) (1996): Biosphere-Atmosphere Exchange of Pollutants and Trace Substances, Vol 4., Springer, Heidelberg, pp. 304-310.

Járó Z., Führer E. (1996): Az aszály hatása az erdőgazdálkodásban. Éghajlat, időjárás, aszály. II. Az aszály enyhítésének lehetőségei. MTA Aszály Bizottság, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kiadása, Budapest, pp. 83-100.

Manninger M., Führer E. (1996): Hova telepíthetünk diót? In: Sárvári J. (ed.) (1996): Diófából erdőt. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 16-21.

Marosi Gy. (1996): Erdőgazdálkodás, természetvédelem, jövedelem. Előadás. Kutatói Nap, Zamárdi.

Marosi Gy. (1996): Vagyonérdekeltség - többcélú erdőgazdálkodás. Erdészeti Szakmai Konferencia kiadványa, pp. 132-137.

Marosi Gy. (1996): A magánerdőgazdálkodás támogatása. ERTI Kiadványai 2., pp. 100-101.

Marosi Gy. (1996): A műszaki fejlesztés anyagi feltételei. MTA Erdészeti Bizottság, Konferencia kiadvány, pp. 59-63.

Marosi Gy., Gólya  J. (1996): Unterstützung der privaten Waldeigentümer. Europaforum Forstverwaltung 6., Mátrafüred, pp. 153-156.

Nagy I. (1996): Az akác gyökérsarjról történő felújítása a zalai termőhelyeken. Erdészeti Lapok, CXXXI. évf., 1. sz.

Rédei K. (1996): Erdőgazdálkodás és erdészeti kutatás Portugáliában. Erdészeti Lapok, CXXXI. évf., 5. sz., pp. 148–149.

Rédei K. (1996): Yield study relations of regeneration of Robinia (Robinia pseudoacacia L.) stands. In: Skovsgaard, J.P.; Johannsen, V.K. (eds.) (1996): Modelling regeneration success early growth of forest stands. Proceedings from the IUFRO Conference, Horsholm, pp. 105–111.

Rédei K. (ed.) (1996): Black locust growing in Hungary. Publications of the Hungarian Forest Research Institute, Budapest, pp. 2–37.

Somogyi Z. (1996): Faállományok gyérülésének törvényszerűségei. In: Mátyás Cs. (ed.) (1996): Erdészeti ökológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 25-29.

Somogyi Z. (1996): Produkció és biomassza. In: Mátyás Cs. (ed.) (1996): Erdészeti ökológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 171-180.

Somogyi Z., Szabados I., Veperdi G. (1996): A fák és faállományok növekedése. In: A Szigetköz környezeti állapota - az 1995. évi monitoring eredményei. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium és az MTA Szigetközi Munkacsoportja 1996. Március 20-i konferenciáján elhangzott előadások összefoglalója, pp. 41-43.

Turcsányi G., Siller I., Führer E., Kovács M., Penszka K., Büttner S., Figeczky G., Dudás J., Mihály B. (1996): Amount and chemical element content of rhizomorphs in the stemflow and throughfall areas of beech stands on different soil types. Zeitschrift für Pflanzenernahrung und Bodenkunde 159., pp. 513-518. IF 0.500

1995

Csiha I. (1995): Egy beerdősülő erdei tisztás állapotfelvétele Országos Agrár PhD konferencia és találkozó Kiadvány, pp. 43-46.

Csiha I. (1995): A sziki erdőtelepítések és fásítások környezetvédelmi, gazdasági jelentősége a fatermesztési lehetőségek növelésében. Erdészeti Lapok,  CXXX. évf., 3. sz., pp. 72-73.

Csóka Gy. (1995): Lombfogyasztó lepkék tömeges fellépései tölgyeseinkben az 1961-1993. közötti időszakban. Erdészeti Lapok, CXXX. évf., pp. 331-333.

Csóka Gy. (1995): Egy megcsonkított élet... (90 éve született dr. Győrfi János). Erdészeti Lapok, CXXX. évf., pp. 377-378.

Csóka Gy., Leskó K. (1995): Klimatikus anomáliákat indikáló erdei rovarok. Az “Erdő és klíma” konferencia kötete, pp. 163-170.

Csóka Gy., Traser Gy. (1995): Hasznos károsítók. Erdészeti Lapok, CXXX. évf., pp. 80-81.

Führer E. (1995): Csapadékvízben oldott tápanyagbevitel bükkös-, kocsánytalan-tölgyes és lucfenyves ökoszisztémában. Erdészeti Kutatások, vol. 85., pp. 9-34.

Führer E. (1995): Az időjárás változásának hatása az erdők fatermőképességére és egészségi állapotára. Erdészeti Lapok, CXXX. évf., 6. sz., pp. 176-178.

Führer E. (1995): A klímaváltozás és a szénforgalom összefüggése az erdőgazdálkodásban. Biotechnológia és Környezetvédelem - Ma és Holnap, 1995. november különszám, pp. 45-47.

Führer E. (1995): Az ERTI Tiszántúli Kísérleti Állomásának múltja, szerepe, jelentősége és feladatai az erdészeti kutatásban. Erdészeti Lapok, CXXX. évf., 2. sz., pp. 39-40.

Führer E. (1995): Előszó. Jubileumi tudományos ülés az Erdészeti tudományos Intézet Ökonómiai Osztályának 30 éves fennállása alkalmából. Huszárokelőpuszta, 1995. november 22., Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 2., p. 5.

Führer E. (1995): Köszöntő. Fórum az állami erdőgazdálkodás időszerű kérdéseiről. Vonyarcvashegy, 1996. szeptember 19-20., Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 4., pp. 11-12.

Führer E. (1995): Az időjárás változásának hatása az erdők fatermőképességére és egészségi állapotára. „Az erdők egészségi állapotának változása” című konferencia kiadványa, pp. 38-45.

Hirka A. (1995): Csapadékviszonyok hatása bükk- és lucállományok vastagsági növekedésmenetére. Erdészeti Lapok, CXXX. évf., pp. 364-366.

Hirka A. (1995): Összefüggések bükk és luc állományok éves vastagsági növekedésmenete és csapadékviszonyai között. Erdő és klíma konferencia kötet, pp. 150-156.

Horváth L., Führer E., Nagy Z., Weidinger T. (1995): Nyírjes 1991-1993. I. rész: Expedíciós toronymérések fenyőállomány felett. Erdő és Klíma konferencia kiadványa, 1994. június 1-3., Noszvaj, pp. 64-71.

Horváth L., Nagy Z., Weidinger T., Mészáros R., Führer E. (1995): Korszerű méréstechnika a felszín-bioszféra-légkör kölcsönhatások elemzésében. Új és intenzív megfigyelő eszközök alkalmazása a meteorológiában. 1995. évi Meteorológiai Tudományos Napok. Az előadások és poszterek összefoglalói. Budapest. 4.

Horváth L., Weidinger T., Führer E., Nagy Z. (1995): Dry deposition measurement of trace gases (O3, SO2 and NOx) under different conditions. WMO-IGAC Conference on the Measurement and Assessment of Atmospheric Composition Change (Beijing, China 9-14 October 1995). WMO Special Enviroment Report No. 18.

Horváth L., Weidinger T., Lovas K., Nagy Z., Führer E., Labancz K., Mészáros R. (1995): Deposition of ozone and nitrogen oxides to spruce forest. In: Duyzer, J. H. (ed.) (1995): Deposition of nitrogen dioxide and ozone to European forests. TNO Report, TNO-MW R 95/148 Vol 2/App. V, TNO Institute of Enviromental Sciences, Delft, The Netherlands.

Koltay A. (1995): Abiotikus és biotikus tényezők szerepe a feketefenyő állományok pusztulásában. Erdő és Klíma Konferencia, Noszvaj, KLTE Debrecen, pp. 236-240.

Koltay A. (1995): Erdei és feketefenyveseink állapota különös tekintettel a hajtáspusztulásra.Az erdők egészségi állapotának változása c. Konferencia Budapest, 1995 március 2., MTA Erdészeti Bizottsága, pp. 87-91.

Lett B., Marosi Gy. (1995): Erdőértékelés "üzleti érték" segítségével. Erdészeti Lapok, CXXX évf., 9. sz., pp. 276-277.

Marosi Gy. (1995): A környezeti hatásvizsgálatok jelentősége az erdőgaz­dálkodásban. Országos Agrár Ph.D. Konferencia kiadványa.

Marosi Gy. (1995): Die Förderung der privaten Waldwirtschaft in Ungarn. Europaforum Forstverwaltung 5., Dresden, pp. 115-118.

Rédei K. (1995): Ígéretes fehér nyár származások fatermése a Duna-Tisza közi homokháton. Erdészeti Lapok, CXXX. évf., 9. sz., pp. 272–275.

Rédei K. (1995): A növedékfokozó gyérítések hatása az akácosok (Robinia pseudoacacia L.) hozam-és értékváltozására. Erdészeti Kutatások, vol. 85., pp. 79–90.

Rédei K. (1995): Ígéretes fehér nyár (Populus alba L.) származások a Duna–Tisza közi homokháton. "Alföldi erdőkért" Polgári jogi Társaság Kiadványa, Szolnok, pp. 29–35.

Sárvári J. (ed.) 1996): Diófából erdőt. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 67-74., pp. 78-83.

Somogyi Z. (1995): Faállományok gyérülése a fatermési osztály függvényében. Erdészeti Kutatások, vol. 84., pp. 67-79.

Somogyi Z. (1995): Erdészeti vizsgálatok a Bős/Gabcikovoi erőmű hatásterületén kialakított megfigyelőrendszerben. I. 1986-1992., Erdészeti Kutatások, vol. 84., pp. 97-115.

Somogyi Z. (1995): Fenntarthatóság az erdő- és fagazdaságban. AGRO-21 füzetek: Az agrárgazdaság jövőképe 12., pp. 49-53.

Somogyi Z., Halupa L., Juhász Gy. (1995): Assessment of the long-term changes in the productivity of forest stands in the Szigetköz that can be expected under different water regimes. Reply of the Republic of Hungary - Case concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project. International Court of Justice, The Hague, Vol. 3. Annex 6., pp. 77-88.

Somogyi Z., Standovár T. (1995): Kocsánytalan tölgyek egészségi állapota, növekedése és a termőhelyi viszonyok közötti összefüggések vizsgálata egy erdőrészletben. In: Az erdők egészségi állapotának változása. MTA Erdészeti Bizottsága, pp. 68-76.

Standovár T., Somogyi Z. (1995): Stand level Study of Decline-Growth-Site Relationships in Sessile Oak. In: Korpilahti, E.; Salonen, T.; Oja, Seppo (ed.) (1995): Caring for the Forest: Research in a Changing World. Poster Abstracts. 40.