1994

Csiha I. (1994): A sziki erdőtelepítések és fásítások hatása a környezetvédelemben, gazdasági  jelentőségük a fatermesztési lehetőségek növelésében. 70 éves ERTI jubileumi kiadvány, pp. l4-l7.

Csóka Gy. (1994): Variation in Quercus robur susceptibility to galling wasps (Hymenoptera: Cynipidae) linked to tree phenology. in: Ecology and evolution of gall-forming insects (eds: Price, P.P.-Mattson, W.J.-Baranchikov, Y.N.) USDA NC-174., pp. 148-152.

Csóka Gy. (1994): Gall Symposium in Siberia. Cecidology, 9./1., pp. 2-3.

Csóka Gy. (1994): Adatok a tölgyeken élő gubacsdarazsak (Hymenoptera:Cynipidae) magyarországi elterjedésére és tápnövény választására vonatkozóan. Erdészeti Kutatások, vol. 84., pp. 139-156.

Csóka Gy. (1994): Harminchárom év hernyókárai a magyarországi tölgyesekben. Az 1994. évi WOODTECH Konferencia Előadásainak kötete, pp. 88-93.

Csóka Gy. (1994): Hernyókárok a magyarországi tölgyesekben 1961-1993. között. Növényvédelem, 30(6)., pp. 263-268.

Csóka Gy. (1994): Királyi tölgyek. Élet és Tudomány, XLIX. évf., pp. 552-554.

Csóka Gy. (1994): Gradáció, gradáció! Élet és Tudomány, XLIX. évf., pp. 751-753.

Csóka Gy. (1994): Albioni híres tölgyek. Erdészeti Lapok, CXXIX. évf., pp. 248-249.

Führer E. (1994): Bükkös, kocsánytalan tölgyes és lucfenyves csapadékvíz- és csapadékvízben oldott tápanyagbevétele. Kandidátusi értekezés.

Führer E. (1994): Csapadékmérések bükkös-, kocsánytalan tölgyes és lucfenyves ökoszisztémákban. Erdészeti Kutatások, vol. 84., pp. 11-37.

Führer E. (1994): Stoffdeposition in Waldbeständen. Internationaler Sommer-hochschulkurs. Wien, 4-24. September

Führer E. (1994). Aspekte der Waldsanierung in Ungarn. Internationaler Sommerhochschulkurs. Wien, 4-24. September

Führer E. (1994): Az ERTI Tisztántúli Kísérleti Állomás múltja, szerepe, jelentősége és feladatai az erdészeti kutatásban. Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai 1. Püspökladány, szeptember 28-29.

Führer E., Baranka Gy., Horváth L. (1994): Ökológiai bázisterületeken mért légszennyeződés nagysága és változása. Erdészeti Lapok, CXXIX. évf., 10. sz., pp. 308-310.

Grynaeus A., Horváth E., Szabados I. (1994): Az évgyűrű mint természetes információhordozó. Erdészeti Lapok, CXXIX. évf., pp. 203-205.

Halupa L., Csókáné Szabados I. (1994): A Kisalföld erdei. Hidrológiai Közlöny, 5., pp. 269-278.

Halupa L., Somogyi Z., Szabados I., Veperdi G. (1994): Erdészeti vizsgálatok a Bős/Gabcikovoi erőmű hatásterületén kialakított megfigyelőrendszerben. I. 1986-1992. Erdészeti Kutatások, vol. 84., pp. 97-115.

Horváth L., Baranka Gy., Führer E. (1994): Decreasing concentracion of air pollutant and rate of dry and wet acidic deposition at three forestry monitoring stations in Hungary. In: Heij, G. J.; Erisman, J. W. (eds.) (1994): Studies in Enveromental Science 64, Acid Rain Research: Do we have enough answer? Proceedings of a speciality conference’s - Hertogenbosch, The Netherlands, 10-12 October, 1994. Elsevier Science BV, Amsterdam, Lausanne, New York, Oxford, Shannon, Tokyo. pp. 477-482.

Horváth L., Führer E., Gyuricza A., Lovas K., Nagy Z., Weidinger T. (1994): Gradient flux measurements of gases above short vegetation and forest. In: Borrel, P. (ed.): The proceedings of EUROTRAC Symposium ’94, SPB Academic Publishing bv. The Hague, The Netherlands. pp. 477-478.

Horváth L., Führer E., Gyuricza A., Lovas K., Nagy Z., Weidinger T. (1994): Gradient measurement of the dry flux of atmospheric trace gases over short vegetation and forest. EUROTRAC/biatex Annual Report. EUROTRAC International Scientific Secretariat, Garmisch-Partenkirchen, pp. 94-96.

Horváth L., Nagy Z., Führer E., Weidinger T. (1994): Field experiments for estimation of turbulent fluxes over different types of surfaces in Hungary. Annales Geophysicae. Supplement II to Volume 12, C 335. IF 1.076

Marosi Gy. (1994): A környezeti hatásvizsgálatok jelentősége az erdőgaz­dálkodásban. Erdészeti szakmai konferencia kiadványa. (WOOD TECH keretében), pp. 84-87.

Marosi Gy. (1994): Az erdei feltáróutak környezeti hatásvizsgálata. Erdészeti Kutatások, vol. 84., pp. 197-220.

Marosi Gy. (1994): Az erdei feltáróút környezeti hatásvizsgálata. (Konkrét utak). Kutatási jelentés, Sopron.

Koltay A. (1994): A környezeti tényezők hatása a feketefenyő hajtáspusztulás kialakulásában. Erdészeti kutatások, vol. 84., pp. 157-162.

Koltay A. (1994): A feketefenyő hajtáspusztulása Magyarországon. Erdészeti Lapok, XXIX. évf., pp. 364-365.

Melika, G., Csóka Gy. (1994): Comparing the oak galling cynipid fauna of Transcarpathia with that of northern Hungary and the rest of Ukraine in: Ecology and evolution of gallforming insects (eds:  Price, P.; Mattson, W.J.; Baranchikov, Y.N.) USDA NC-174., pp. 96-101.

Rédei K. (1994): A fehér nyár termesztésének fejlesztési lehetőségei a Duna–Tisza közi homokháton. Erdészeti Lapok, CXXIX. évf., 3. sz., pp. 72–74.

Rédei K. (1994): Szelektált akácfajták termesztési kísérleteinek értékelése. Erdészeti Lapok, CXXIX. évf., 12. sz., pp. 358–360.

Rédei K. (1994): Ígéretes fehér nyár (Populus alba L.) származások fatermése a Duna–Tisza közi homokháton. Erdészeti Kutatások, vol. 84., pp. 81–90.

Rédei K. (1994): Akáctermesztésünk időszerű kérdései. "Alföldi erdőkért" Polgári jogi Társaság Kiadványa, Szolnok, pp. 33–42.

Rédei K., Oosterbaan, A. (1994): De teelt van Robinia op voormalige landbouwgrond. Nederlands Bosbouw, Jaargang 65, No. 2., pp. 74–77. (holland nyelven)

Somogyi Z. (1994): A kanadai "Modell-erdő" program. Erdészeti Lapok, CXXIX. évf., 6. sz., pp. 176-178.

Somogyi Z. (1994): Hogyan lehet mérni a tartamosságot? Erdészeti Lapok, CXXIX. évf., 12. sz., pp. 362-364.

Somogyi Z. (1994): A fák növekedése és a változó környezeti tényezők közötti összefüggések néhány lehetséges vizsgálati módszere. "Erdő és klíma" konferencia közleményei, Debrecen, pp. 132-149.

Somogyi Z. (1994): A tartamos és természetszerű erdőgazdálkodás néhány kérdése. III. Agrárkönyezetvédelmi Konferencia Közleményei, Budapest, pp. 193-200.

Somogyi Z. (1994): Hogyan írjunk tudományos írásműveket? Segédanyag az EFE doktori programjához. Budapest. Kézirat.

Sunnuck, P.J., Stone, G.N., Schönrogge, K., Csóka, Gy. (1994): The biogeography and population genetics of the invading gall wasp Andricus quercuscalicis (Hymenoptera: Cynipidae) in Plant Galls (ed: Williams, M.J.) Systematic Association Special Volume 49, pp. 351-68., Clarendon Press, Oxford 1994.

Turcsányi G., Penksza K., Siller I., Führer E., Tóth S., Kovács M., Büttner S. (1994): Sampling in the stemflow and throughfall areas of forests. In: Markert, B. (ed.) (1994): Environmental sampling for trace analysis. VCH Publisher Inc., Weinheim - New York - Basel – Cambridge, pp. 449-464.

1993

Béky B., Hajdú G., Rédei K., Veperdi G. (1993): A gazdaságtalan erdők erdőművelési kérdései. Erdészeti Szakmai Konferencia Kiadványa, Sopron, pp. 134–138.

Csóka Gy. (1993): Kölcsönhatások alföldi fenyvesekben termőhely, faállomány és tűfogyasztó rovarok között. Az 1993. évi WOODTECH Konferencia Kötete, pp. 72-76.

Csóka Gy. (1993): Változatok élősködésre. Élet és Tudomány, XLVIII. évf., pp. 3-5.

Csóka Gy. (1993): A gubacsdarazsak túlélési stratégiája. Élet és Tudomány, XLVIII. évf., pp. 368-370.

Csóka Gy. (1993): Gubacsos szimpózium Szibériában. Rovarász Híradó, 13. 3.

Csóka Gy., Melika, G. (1993): The oak gall-maker Cynipidofauna (Hymenoptera: Cynipidae) of the upper (Transcarpathia) and the lower (North Hungary) Tisa river. Proceedings of the International Conference on the East Carpathians Fauna, Uzhgorod: 1993., pp. 241-245.

Führer E. (1993): Az ökológiai alapú erdőművelés növeli erdeink stabilitását. Erdészeti Lapok, CXXVIII. évf., 6. sz., pp. 166-169.

Führer E. (1993): Talajkémiai vizsgálatok az erdővédelmi hálózat erdőtársulásaiban. "WOOD TECH" Tudományos Tanácskozás, Sopron, május, pp. 80-84.

Führer E. (1993): Ez lenne a megoldás? Erdészeti Lapok, CXXVIII. évf., 2. sz., p. 46.

Führer E. (1993): A természetes erdőtársulások és a génmegőrzés. "Biológiai alapok a kertészetben és az erdészetben" Országos Konferencia, Budapest, március 3.

Führer E. (1993): Depositionsmessungen in Waldbeständen West-Ungarns. Internationales Symposium "Stoffeinträge aus der Atmosphäre und Waldboden-belastung in den Ländern von ARGE ALP und ALPEN-ADRIA", Äpril 27-29., p. 24.

Führer E. (1993): Waldbodeninventur in Ungarn. Internationales Symposium "Stoffeinträge aus der Atmosphäre und Waldbodenbelastung in den Ländern von ARGE ALP und ALPEN-ADRIA", Äpril 27-29., pp. 39-40.

Halupa L., Rédei K. (1993): Forest tending. In: Keresztesi B. (ed.) (1993): The Black Locust (kínai nyelven), Peking, pp. 81–91.

Héjj B., Illyés B., Marosi Gy. (1993): Az erdőfelújítás finanszírozása a piacgazdaságban. Erdészeti Kutatások, vol. 82-83/II., pp. 133-146.

Hirka A. (1993): Bükk, luc és kocsánytalan tölgy éves kerületnövekedési menetének vizsgálata. Erdészeti Kutatások, vol. 82-83./ II., pp. 15-23.

Hirka A. (1993): Temporal variation and similarities between species in yearly circumference growth increments in beech, spruce and sessile oak. Erdészeti Kutatások, vol. 82-83., pp. 22-30.

Horváth L., Baranka Gy., Führer E. (1993): Decreasing of air pollutants and the rate of dry and wet acidic deposition at the three forestry monitoring stations in Hungary. Az Időjárás, vol. 97., no. 3., July-September, pp. 179-186.

Horváth L., Kopacz J., Nagy Z., Führer E., Weidinger T. (1993): A nyomanyagok ülepedési sebességének mérése különböző felszínek felett. Veszprémi Környezetvédelmi Kiállítás és Konferencia (február 2-11.) kiadványa. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, p. 255.

Horváth L., Weidinger T., Nagy Z., Führer E., Gyuricza A., Kopacz J., Lovas K. (1993): Gradient measurement of the dry flux of atmospheric trace gases over short vegetation and forest. EUROTRAC/BIATEX Annual Report. EUROTRAC International Scientific Secretariat, Garmisch-Partenkirchen, pp. 116-121.

Illyés B., Marosi Gy. (1993): Az erdőfelújítás finanszírozásának változása. Erdészeti szakmai konferencia kiadványa. (WOOD TECH keretében), pp. 177-180.

Koltay A. (1993): A feketefenyő hajtáspusztulását okozó gomba, Diplodia pinea (Desm.) Kickx. hazai előfordulása, biológiájának vizsgálata. Wood Tech Erdészeti Szakmai Konferencia, Sopron, 1993.

Koltay A. (1993) in Pagony H. (ed.): Erdei kórokozók és kártevők képes határozója. Budapest E.R.SZ. 1993.

Marosi Gy. (1993): Jövedelmek és adók az erdőgazdálkodásban. Erdészeti Kutatások, vol. 82-83/II., pp. 166-179.

Marosi Gy. (1993): Az erdőfeltárás környezeti hatásai. II. Országos Agrár-Környezetvédelmi Konferencia kiadványa, pp. 311-321.

Melika, G., Csóka, Gy., Djakonchuk, L. (1993): Are the Carpatians a barrier for oak Cynipid wasps (Hymenoptera: Cynipidae) invasion to East? Proceedings of the International Conference on the East Carpathians Fauna, Uzhgorod, 1993., pp. 217-220.

Pagony H. (ed.) (1993): Erdei károsítók. Erdőrendezési Szolgálat, Budapest, 1993.

Somogyi Z. (1993): Fotoszintézis- és transpirációmérések kocsányos tölgyesekben. Erdészeti Lapok, CXXVIII. évf., 5. sz., p. 135.

Somogyi Z. (1993): Az erdőrezervátumokban folytatandó kutatások néhány általános kérdése. Erdészeti Lapok, CXXVIII. évf., 10. sz., pp. 305-307.

1992

Ambrus A., Csóka Gy. (1992): Density estimation and swarming studies on the wintermoth, Operophtera brumata L. (Lep.,Geometridae) by marking and using pheromone traps. Anz. Schdl. Pflanzenschutz, Umweltschutz 65., pp. 88-92.

Csóka Gy. (1992): A hazai kocsánytalantölgy-pusztulás menete 1983-tól napjainkig. Erdészeti Lapok, CXXVII. évf., pp. 313-314.

Csóka Gy. (1992): Adatok és megjegyzések néhány kevésbé gyakori Cynipida-gubacs magyarországi elterjedéséhez. Folia Entomologica Hungarica, LIII. évf., pp. 251-252.

Csóka Gy. (1992): Phyllonorycter leucographella Zeller, 1850: új aknázómoly a magyar faunában (Lepidoptera: Gracillariidae). Folia Entomologica Hungarica, LIII. évf., p. 222.

Führer E. (1992): Termőhely- és talajvizsgálatok a 16x16 km-es erdővédelmi hálózat erdőtársulásaiban. Agrokémia és Talajtan, 41./3-4., pp. 189-202.

Führer E. (1992): Intercepció meghatározása bükk, kocsánytalan tölgy és lucfenyő erdőben. Vízügyi Közlemények, LXXIV. évf., 3. füzet., pp. 281-296.

Führer E. (1992): Niederschlagsdeposition in Waldökosystemen Ungarns. Allgemeine Forstzeitschrift, 12., pp. 675-676.

Führer E. (1992): Der Zusammenhang zwischen der Dürre und der Erkrankung der Traubeneichenbestände in Ungarn. Forstwissenschaftliches Centralblatt, 111./2., pp. 129-136.

Führer E. (1992): Luftbürtige Säurebelastung und Stickstoffeintrag in Waldökosysteme und ihre Auswirkungen auf die Bachwasserqualität. Agrokémia és Talajtan, 41./1-2., pp. 95-101.

Führer E. (1992): A hazai erdők egészségi állapotával kapcsolatos ökológiai vizsgálatok. Erdészeti Lapok, CXXVII. évf., 6. sz., pp. 180-182.

Führer E. (1992): A klíma szerepe az Alföldfásítás múltjában és jövőjében. A Nagyalföld Alapítvány Kötetei 2., pp. 33-40. Az Alföld fásítása. Püspökladány, május 28-30.

Führer E. (1992): Légszennyezés hatása az erdő hidrológiai funkciójára. I. Országos Agrár-Környezetvédelmi Konferencia, Budapest, pp. 120-130.

Führer E. (1992): Grösse des Niederschlags: Deposition im Freiland und in Waldökosystemen. Symp. on Ecology. Inst. F. ökol. Chemie, D.S.F. Berlin 4., pp. 90-100.

Führer E. (1992): Nemzetközi munkaértekezlet Zalában a levegőszennyeződés erdőt károsító hatásairól. Erdészeti Lapok, CXXVII. évf., 3. sz.

Führer E. (1992): A fák nem nőnek az égig! Erdészeti Lapok, CXXVII. évf., 6. sz., p. 165.

Führer E., Horváth L. (1992): Saure Deposition in Ungarn. Agrokémia és Talajtan, 41./1-2., pp. 90-94.

Führer E., Járó Z. (1992): Auswirkungen der Klimaänderung auf die Waldbestände Ungarns. Österreichische Forstzeitung, 9., pp. 25-27.

Halupa L., Keresztesi B., Rédei K. (1992): The Possibilities of Acceleration of Timber-Growing and Utilization for Energy and Its Development in Hungary. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala. Proceedings, 48., pp. 51–53.

Héjj B., Illyés B., Marosi Gy. (1992): Bildung und Verwendung des Forstlichen Fonds. Erdészeti Kutatások (idegen nyelvű kiadás), vol. 82-83., pp. 122-132.

Hirka A. (1992): Az inotai alumíniumkohó néhány hatása a közeli cserállományokra. Erdészeti Lapok, CXXVII. évf., p. 185.

Hirka A. (1992): Über Wirkungen starker und direkter Industrie- Immissionen auf einen Zerreichen-Bestand (Quercus cerris). Anz. Schadlingskde., Pflanzen-schutz, Umweltschutz, 65., pp. 151-153.

Horváth L., Bozó L., Haszpra L., Kopacz J., Molnár Á., Nagy Z., Führer E., Sitkey J., Weidinger T. (1992): Gradient measurement of the dry flux of nitrogen dioxide and ozone over a pine forest in Hungary. In: Borell, P. M. et al. (eds.) (1992): Proceedings of EUROTRAC Symposium ’92. SPB Academic Publishing bv., The Hauge, the Netherlands. pp. 736-738.

Marosi Gy. (1992): Az erdészeti feltárások környezeti hatásvizsgálatának módszertana. Kutatási jelentés, Sopron.

Marosi Gy. (1992): Majdnem ... (Az erdőművelés finanszírozásáról). Erdészeti Lapok, CXXVII. évf., p. 102.

Marosi Gy. (1992): Incomes and taxes in the forest economy. Erdészeti Kutatások (idegen nyelvű kiadás), vol. 82-83., pp. 133-146.

Nagy I. (1992): Villanypásztor a jövő erdeinek szolgálatában. Erdészeti Lapok, CXXVII. évf., 6. sz.

Rédei K. (1992):  Növedékelemzések akácállományokban.  Erdészeti Lapok, CXXVII. évf., 3. sz., pp. 72–73.

Rédei K. (1992): A növedékfokozó gyérítések hatása az akácosok hozam-és értékváltozására. Erdészeti Lapok, CXXVII. évf., 11. sz., pp. 338–339.

Rédei K. (1992): Management of Black Locust Stands in Hungary. Proceedings: International Conference on Black Locust. East Lansing (MI), pp. 38–43.

Rédei K. (1992): Management of Black Locust Stands in Hungary. Problems and Perspectives of Forest Biomass Energy. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala. Proceedings, 48., pp. 41–43.

Somogyi Z. (1992): Talajsavanyodás bükkfák töve körül. Erdészeti Lapok, CXXVII. évf., 6. sz., pp. 177-178.

Somogyi Z., Standovár T. (1992): Beszámoló a Bükk-hegységben folyó hosszú távú erdőökológiai kutatásokról. Erdészeti Lapok, CXXVII. évf., 1. sz., pp. 10-11.

1991

Balázs Á., Führer E. (1991): Luftbürtige Säurebelastung von Buchen- und Fichtenbestande in Ungarn (Sopron) und in Hessen (Witzenhausen). International Symposium on Ecological Approaches of Environmental Chemicals. 15-17. April 1991., Debrecen, Hungary, GSF-Bericht 4/92.

Béky A., Bondor A., Gabnai E., Hajdú G., Halupa L., Kiss R., Mendlik G., Rédei K., Solymos R., Veperdi G. (1991): Die weiterentwickelten Grundsatze der Anlage, Aufnahme und Erhaltung langfristiger Versuchsflachen für Walderziehung und Ertragskunde. Erdészeti Kutatások, vol. 82–83., pp. 148–166.

Béky A., Bondor A., Gabnai E., Hajdú G., Halupa L., Kiss R., Mendlik G., Rédei K., Solymos R., Veperdi G. (1991): A hosszúlejáratú erdőnevelési és fatermési kísérleti területek létesítésének, felvételének és fenntartásának továbbfejlesztett irányelvei. Erdészeti Kutatások, vol. 82–83./II., pp. 198–213.

Brechtel, H. M.; Führer E. (1991): Az erdészeti hidrológiai kutatás az NSZK-ban. Vízügyi Közlemények, LXXIII. évf., 1. füzet., pp. 64-72.

Csóka Gy. (1991): Der Einfluss der Schadenerregung des Kieferspinners (Dendrolimus pini L.) auf das Wachstum eines Kiefernjungbestande. Anz. Pflanzenschutz, Umweltschutz 64., pp. 148-150.

Csóka Gy. (1991): Cynipida gubacsok a Gödöllői Arborétum tölgyein. Erdészeti Kutatások, vol. 82-83., pp. 94-99.

Csóka Gy. (1991): Macrolepidoptera hernyók tölgy tápnövényeinek hazai adatai. Erdészeti Kutatások, vol. 82-83., pp. 89-93.

Führer E. (1991): Az erdészeti kutatás helyzete a kutató szemével. Erdészeti Lapok, CXXVI. évf., 11. sz., pp. 317-318.

Führer E. (1991): Gazdaságtalan erdők kritériumrendszerének ökológiai meg­közelítése. Erdészeti Lapok, CXXVI. évf., 11. sz., pp. 322-323.

Führer E. (1991): Grösse der Niederschlagsdeposition im Freiland und in Waldökosystemen. International Symposium on Ecological Approaches of Environmental Chemicals. 15-17. April 1991., Debrecen, Hungary, GSF-Bericht 4/92,. pp. 90-99.

Führer E. (1991): Talajkémiai jellemzők változása bükkös ökoszisztémákban. II. Magyar Ökológus Kongresszus, PATE, Keszthely, p. 44.

Führer E., Járó Z. (1991): A feltételezett klímaváltozás várható hatása a magyarországi erdőállományokra és az erdőgazdálkodásra. Erdészeti Lapok, CXXVI. évf., 3. sz., pp. 81-83.

Führer E., Járó Z., Márkus L. (1991): A magyarországi erdők szénmegkötő képessége. In: Az éghajlat változékonysága és változása II. A légkör összetételének és az éghajlat jellemzőinek változása, a változások megfigyelése, modellezése, előrejelzése és hatásai. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium - Országos Meteorológiai Szolgálat, pp. 67-73.

Führer E., Járó Z., Márkus L. (1991): Éghajlati hatások a hosszú termesztési idejű fák növekedésére. In: Az éghajlat változékonysága és változása II. A légkör összetételének és az éghajlat jellemzőinek változása, a változások megfigyelése, modellezése, előrejelzése és hatásai. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium - Országos Meteorológiai Szolgálat, pp. 181-188.

Halupa L., Rédei K. (1991): Establishment of forests primarily for energetic purpose. Erdészeti Kutatások, vol. 82–83., pp. 267–281.

Halupa L., Rédei K. (1991): Elsődlegesen energetikai célú erdősítések Magyar­országon. Erdészeti Kutatások, vol. 82–83./II., pp. 309–327.

Horváth L., Führer E. (1991): Acid deposition in forest ecosystems. Proceedings „Expertentagung Waldschadenforschung im östlichen Mitteleuropa und in Bayern” GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit (Bayern), Bericht 24/91., pp. 212-223.

Koltay A., Leskó K. (1991): Adatok a sávos tölgybogár (Coraebus bifasciatus Oliv.) hazai tömeges előfordulásához. Erdészeti Lapok, CXXVI. évf., 11. sz., pp. 333-334.

Rédei K. (1991): Entwicklungsperpektiven des Anbauses der Leuce-Pappeln in Ungarn. Erdészeti Kutatások, vol. 82–83., pp. 304–312.

Rédei K. (1991): A fehér (Populus alba L.) és a szürke nyár (Populus x canescens) termesztésének fejlesztési lehetőségei Magyarországon. Erdészeti Kutatások, vol. 82–83./II., pp. 345–354.

Rédei K. (1991): Vörös tölgy fatermési tábla a nyírségi erdőgazdasági tájra. Erdészeti Lapok, CXXVI. évf., 11. sz., pp. 330–333.

Rédei K. (1991): Management of Black Locust Stands in Hungary. 10th World Forestry Congress. Voluntary Contributions, Paris, Proceedings 4., pp. 289–294.

Somogyi Z. (1991): A magyarországi tölgypusztulás néhány kérdése összehasonlító évgyűrűelemzés alapján. Erdészeti Lapok, CXXVI. évf., 3. sz., pp. 85-87.

1990

Balázs Á., Führer E (1990): Niederschlagsdepositionsmessungen im Freiland und in Fichtenbestand in Ungarn (Sopron) und in Hessen-(Witzenhausen). Expertentagung Waldschadensforschung in östlichen Mitteleuropa und in Bayern. 13-15. 11. 1990. In Schloss Neuburg/Inn bei Passau, GSF-Bericht 24/91.

Csóka Gy. (1990): Adatok a Hylaea fasciaria L. (Lepidoptera: Geometridae) magyarországi életmódjára és elterjedésére vonatkozóan. Növényvédelem, XXVII. évf., pp. 8-10.

Csóka Gy. (1990): A rovarok télen. Élet és Tudomány, XLV. évf., pp. 174-175.

Csóka Gy. (1990): Mutasd a gubacsod. Élet és Tudomány, XLV. évf., pp. 1232-1233.

Führer E. (1990): Beteg és egészséges kocsánytalan tölgy egyedek talajának és levelének összehasonlító elemzése. Környezetünk Savasodása - Országos Konferencia, 1990. nov. 14-16.

Führer E. (1990): Soproni erdősült kis vízgyűjtők pufferkapacitásának megítélése patakvizek kémiai elemzésével. Környezetünk Savasodása - Országos Konferencia, 1990. nov. 14-16.

Führer E., Horváth L. (1990): A savas ülepedés alakulása ökológiai bázisterületeken. Környezetünk Savasodása - Országos Konferencia, 1990. nov. 14-16.

Führer E., Járó Z. (1990): Az éghajlat változékonyságának és feltételezett változásának hatása az erdőállományokra, az erdőgazdálkodásra. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, OMSZ Kiadványa I.

Führer E., Magyar L., Sitkey J., Surman M., Ujvári F. (1990): Szabadterületen és erdei ökoszisztémákban mért csapadékvíz összehasonlító kémiai elemzése. Környezetünk Savasodása - Országos Konferencia, 1990. nov. 14-16.

Halupa L., Rédei K. (1990): Sztopaniszvane na akacievite gori. In: Keresztesi B. (ed.) (1990): Akacija. Szófia, Zemizdat, pp. 101–110.

Koltay A. (1990): A feketefenyő hajtáspusztulását okozó gomba, Diplodia pinea (Desm.) Kickx. (syn. Sphaeropsis sapinea) hazai előfordulása. Növényvédelem, XXVI. évf., 10. sz., pp. 448-450.

Somogyi Z. (1990): Some questions of the Hungarian oak disease: an annual ring analysis approach. Proceedings of an international symposium "Oak decline in Europe" Kornik, Poland, May 15-18.