2010

Ács Z.; Challis, R.J.; Bihari P.; Blaxter, M.; Hayward, A.; Melika, G.; Csóka Gy.; Pénzes Zs.; Pujade-Villar, J.; Nieves-Aldrey, J.L.; Schönrogge, K.; Stone, G.N. (2010): Phylogeny and DNA barcoding of inquiline oak gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae) of the Western Palaearctic. Molecular Phylogenetics and Evolution (in press) IF: 3,871

Benke A., Cseke K., Takács R., Kámpel J., Borovics A. (2010): Hagyományos és molekuláris genetikai módszerekkel támogatott nyárnemesítés a bioenergetika szolgálatában. Mezőgazdasági Technika, LI. Évfolyam, 2010. január, pp. 8-10.

Blank, S.; Hara, H.; Mikulás, J.; Csóka, Gy.; Ciornei, C., Constantineanu, I.; Roller, L.; Altenhofer, E.; Huflejt, T.; Vétek, G. (2010): Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): An East Asian pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe. European Journal of Entomology 107. pp. 357-367. IF: 0,78

Bodor P., Höhn M., Pedryc, A., Deák T., Dücső I., Uzun I., Cseke K., Böhm É. I., Bisztray G. D. (2010): Conservation value of the native Hungarian wild grape (Vitis sylvestris Gmel.) evaluated by microsatellite markers. Vitis 49 (1), pp. 23-27.

Borovics A., Benke A., Kámpel J., Takács R. (2010) Energetikai faültetvények: a legjobb gyakorlatok Magyarországon. Fenntartható Energiagazdálkodás I. Települési Energiaellátás új rendszerei, Gyöngyös, Konferencia kiadvány, pp. 47-55.

Csiha I., Rásó J., Kamandiné V. Á. (2010): Fás szárú energetikai ültetvény (akác) hozamvizsgálati adatai az Észak-Alföldi Régióban. Növénynemesítés és fajtafenntartás az Észak-Alföldi Régióban. MTA-DAB kiadványa, pp. 227-231.

Csiha I., Rásó J., Keserű Zs., Kamandiné V. Á. (2010): Minimális talajbolygatásos erdőfelújítási kísérletek a püspökladányi szikkísérleti telepen. AEE Kutatói Nap, 2010. november 04. Szolnok.

Csiha I., Rásó J., Keserű Zs., Kamandiné V. Á. (2010): Energetikai faültetvények komplex termesztéstechnológiai rendszerének kidolgozása az Észak-Alföldi Régió területén. AEE Kutatói Nap, 2010. november 04. Szolnok.

Csóka Gy. (2010): Klímaváltozás – természetesség – folyamatos erdőborítás – erdővédelem. Múlt és jövő – „Tarvágásból a szálalásba” pp. 34-49.

Csóka Gy.; Hirka A.; Lakatos F. (2010): Már a spájzban vannak… Növényvédelem 46 (11), pp. 547-550.

Csóka Gy.; Hirka A.; Koltay A. (2010): Erdővédelmi aktualitások. Őstermelő – Gazdálkodók Lapja. 2010(5), pp. 63-65.

Csóka Gy.; Horváth Cs.; Koltay A.; Kulfan J.; Tóth J.; Varga F.; Varga Sz. (2010): Hatszemélyes erdővédelmi emlékcsarnok: Növényvédelem 46 (1), pp. 503-512.

Csóka Gy.; Lakatos F., Hirka A. (2010): Szemelvények a magyar erdészeti rovartan történetéből. Növényvédelem 46(12): in press

Csóka Gy.; Kovács T.; Melika G. (2010): A Mátra gubacsdarazsai. In. Dudás Gy. (ed.) 2010: Mátra monográfia. A Bükki Nemzeti park Kiadványa (in press)

Domboróczky G.; Janik G.; Csóka Gy. (2010): Insects reared from fruiting bodies of bracket fungi in a forest reserve in Hungary. 6th European symposium and workshop on the conservation of saproxylic beetles, June 15-17, 2010, Ljubljana, Slovenia P

Führer E. (2010): A fák növekedése és a klíma. [Tree growth and the climate.] „KLÍMA-21” Füzetek 61. pp. 98-107. (angol összefoglalóval)

Führer E., Horváth L. (2010): Developing a Forestry Aridity Index for Hungary. In: Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate Change. Book of abstracts. IUFRO 7.01 Conference, Antalya, Turkey 2010. pp. 73-74.

Führer E., Horváth L., Jagodics A., Machon A., Szabados I. (2010): Application of Aridity Index in Forest Practice. International Scientific Symposium FAGUS 2010: “Is There Future for Beech – Changes, Impacts and Answers“. Book of Abstracts. Croatian Forest Research Institute and Hungarian Forest Research Institute – Varazdin, Croatia. pp. 8-10.

Führer E., Jagodics A., Horváth L., Machon A. (2010): Developing a Forestry Aridity Index for Hungary. Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate Change. 24th IUFRO Conference for Specialists in Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems. March 22-26, 2010, Antalya. Turkey P

Gerber S., Chadœuf J., Fogelqvist J., Lascoux M., Bordács S., Borovics A., Buiteveld J., Cottrell J., Cseke K., Dounavi A., Fineschi S., Forrest L., Goicoechea P. G., Gugerli F., Jensen J. S., Salvini D., Vendramin G. G., Kremer A. (2010): Patterns of gene flow in white oak stands across Europe. Conference on ‘Forest ecosystem genomics and adaptation’. San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Spain, 9-11 June 2010. Book of abstracts. Biodiversity International (Rome, Italy) and INIA (Madrid, Spain), 122 pp.

Hirka A. (2010): A 2009. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2010-ben várható károsítások. ERTI, p. 126.

Hirka A. (2010): Erdővédelmi témájú IUFRO konferencia Freiburgban. Növényvédelem, 46 (11), p. 518.

Hirka A. (2010): Szabóky Csaba és Csóka György: Sodrómolyok. Könyvismertetés, Növényvédelem, 46 (11) B3

Hirka A., Csóka Gy. (2010): A 2009. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2010-ben várható károsítások. Növényvédelem, 46 (4), pp. 189-192.

Hirka A., Csóka Gy. (2010): Abiotikus károk Magyarország erdeiben. Növényvédelem, 46 (11), pp. 513-517.

Hirka A., Csóka Gy. (2010): Kevésbé ismert lombfogyasztó rovarok tömeges megjelenése hazai nemesnyár-ültetvényeken. Növényvédelem, 46 (11), pp. 529-531.

Hirka A., Csóka Gy. (2010): Abiotikus erdőkárok Magyarországon (1961-2009). Erdészeti Lapok, 145 (7-8), pp. 246-248.

Hirka A., Csóka Gy. (2010): Két új lombfogyasztó kártevő a magyarországi nemes nyár ültetvényeken. Növényvédelmi Tudományos Napok előadásainak és posztereinek összefoglalói, 2.

Hirka A., Csóka Gy., Szőcs L. (2010): Long term population trends of some forest pests in Hungary, Workshop on Biotic Risks and Climate Change in Forests IUFRO Working Party 7.03.10, September 20th-23rd, 2010 Freiburg P

Hirka A.; Janik G.; Koltay A.; Csóka Gy. (2010): Recently emerged or forgotten native pests in the Hungarian Forests. 9th European Congress of Entomology, Budapest 22-27 August 2010 P

Hirka A.; Szabóky Cs.; Szőcs L.; Csóka Gy. (2010): Half a century of the Hungarian Forestry Light Trap Network. 9th European Congress of Entomology, Budapest 22-27 August 2010 P 

Hirka A., Szabóky Cs., Szőcs L., Csóka Gy. (2010): Half a century of the Hungarian Forestry Light Trap Network, Workshop on Biotic Risks and Climate Change in Forests IUFRO Working Party 7.03.10, September 20th-23rd, 2010 Freiburg, P

Horváth L., Grosz B., Machon A., Tuba Z., Nagy Z., Czóbel Sz., Balogh J., Péli E., Fóti Sz., Weidinger T., Pintér K., Führer E. (2010): Estimation of nitrous oxide emission from Hungarian semi-arid sandy and loess grasslands; effect of soil parameters, grazing, irrigation and use of fertilizer. Agriculture, Ecosystems and Environment 139: 255-263. IF 3.130

Höhn M., Hufnagel L., Ferenczi J., Cseke K. (2010): Despite small habitat size and isolation, Scots pine (Pinus sylvestris l.) populations of East-Central Europe have maintained high level of chloroplast haplotypic variation. Conference on ‘Forest ecosystem genomics and adaptation’. San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Spain, 9-11 June 2010. Book of abstracts. Bioversity International (Rome, Italy) and INIA (Madrid, Spain), p. 231. P

Illés G., Somogyi Z. (2010): Erdőgazdálkodás. Jegyzet vadgazda mérnök szakos hallgatók részére. Szent István Egyetem, Vadgazda Mérnöki Szak, Gödöllő. 174 pp.

Jakovljević, T.; Potočić, N.; Seletković, I.; Manninger M.; Páncél G. (2010): Reliability of results for measurement of total nitrogen in the common beech leaves (Fagus sylvatica) for determination of nutrient status International Scientific Symposium FAGUS 2010, 2010. október 27-29. Varaždin, Croatia

Keserű Zs., Kamandiné v. Á. (2010): A klímaváltozás káros hatásainak csökkentését elősegítő mikrobiológiai készítmények erdészeti alkalmazásának lehetőségei. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, 2010. november 4. Szolnok.

Koltay A. (2010): Az energetikai faültetvények növényvédelmi vonatkozásai. Mezőgazdasági Technika, LI. Évf. Különszám, 2010. január, p. 66.

Koltay A. (2010): Energetikai faültetvények növényvédelme. Alföldi erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Nyíradony - Gúthpuszta, 2009, pp. 63-68.

Koltay A., Illés G., Bakonyi J., Nagy Z. Á. (2010): The importance of phytophthora disease of alder in hungarian forests. COST FP0801- Meeting inViterbo, Italy – 27 to 30 June 2010. P

Koltay A., Lakatos T., Tóth T., André Z. (2010): Biológiai védekezési technológia alkalmazása erdeifenyő és lucfenyő állományokban a gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum) ellen. Alföldi Erdők Egyesület, Kutatói nap, Szolnok, 2010. november 4. pp. 141-144. P

Koltay A., Lakatos T., Tóth T., André Z., Pályi Z. (2010): Előzetes vizsgálati eredmények a Gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum) ellen alkalmazható biológiai védekezés lehetőségeiről. 56. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2010. február 23-24. p. 76. P

Koltay A., Szabó I., Janik G. (2010): Chalara fraxinea spreading in Hungary. IUFRO WP 7.0310. Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, Workshop on Biotic Risks and Climate Change in Forests, September 20th to 23rd, 2010. FVA Freiburg, Germany. P

Kovács G., Heil B., Illés G., Bidló A., Patocskai Z. (2010): Waldsterben am Fuße der Karpaten. Forstwissenschaftliche Tagung. Absztrakt. 2010. szeptember 22-24. Göttingen.

Kúti Zs., Hirka A., Petrányi G., Szabóky Cs., Gimesi L., Hufnagel L., Ladányi M. (2010): A kis téliaraszoló (Operophtera brumata L.) aktivitásának modellezése abiotikus paraméterekkel. Agrárinformatika, 1 (1), pp. 40-46.

Machon A., Horváth L., Weidinger T., Grosz B., Pintér K., Tuba Z., Führer E. (2010): Estimation of net nitrogen flux between the atmosphere and a semi-natural grassland ecosystem in Hungary. European Journal of Soil Science 61(5): 631–639. IF 2.131

Mátyás Cs., Führer E., Berki I., Csóka Gy., Drüszler Á., Lakatos F., Móricz N., Rasztovits E., Somogyi Z., Veperdi G., Vig P., Gálos B. (2010): Erdők a szárazsági határon. [Forests on the xeric limit.] „KLÍMA-21” Füzetek 61. pp. 84-97.

Mátyás Cs., Nagy L., Ujváriné Jármay É. (2010): Genetic background of response of trees to aridification at the xeric forest limit and consequences for bioclimatic modelling – Forstarchiv 81 (4), pp. 130-141.

Melika, G.; Pujade-Villar, J.; Abe, Y.; Tang, C. T.; Nicholls, J.; Wachi, N.; Ide, T.; Yang, M. M.; Pénzes Zs.; Csóka Gy.; Stone, G. N. (2010): Palaearctic oak gallwasps galling oaks (Quercus) in the section Cerris: re-appraisal of generic limits, with descriptions of new genera and species (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini). Zootaxa 2470, pp. 1–79. IF: 0,891

Nagy I. (2010): Az utolsó órában…: Az átalakító ütemmódú és szálaló erdők vadgazdálkodási gyakorlata. Erdészeti Lapok, CXLV. évf., 3. sz.

Nicholls, J. A.; Fuentes-Utrilla, P.; Hayward, A.; Melika, G.; Csóka Gy.; Nieves-Aldrey, JL.; Pujade-Villar, J.; Tavakoli, M.; Schönrogge, K.; Stone, G. N. (2010): Community impacts of anthropogenic disturbance: natural enemies exploit multiple routes in pursuit of invading herbivore hosts. BMC Evolutionary Biology 2010, 10, p. 322 IF: 4,29

Nicholls, J. A.; Preuss, S.; Hayward, A.; Melika, G.; Csóka Gy.; Nieves-Aldrey, J.L.; Askew, R. R.; Tavakoli, M.; Schönrogge, K.; Stone, G. N. (2010): Concordant phylogeography and cryptic speciation in two Western Palaearctic oak gall parasitoid species complexes. Molecular Ecology Vol. 19(3), pp. 592–609. IF: 5,325

Rédei K. (2010): Növőtér-bővítési ajánlások szelektált akácfajták ültetvényeiben. Erdészeti Lapok. CXLV. 3: pp. 91-92.

Rédei K. (2010): Vöröstölgyesek termesztése. Agroinform Kiadó, Budapest, 35 pp.

Rédei K. (2010): Ültetvényszerű fatermesztés. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. pp 88.

Rédei K. (2010): Pestovanie topola bieleho (sivého) v Madarsku. Rychlorastúce dreviny. Zborník referatov z odborného seminára. pp. 63-66., Zvolen.

Rédei K., Csiha I., Keserű Zs. (2010): A mikroszaporítás alkalmazási lehetőségei a szelekciós akácnemesítésben. Erdészeti Lapok, CXLV. évf., 11. sz., pp. 382-383.

Rédei K., Csiha I., Keserű Zs., Rásó J., Győri J. (2010): Management of red oak (Quercus rubra L.) stands in the Nyírség forest region (Eastern Hungary). Hungarian Agricultural Research, Vol. 19, No. 3. September 2010.

Rédei K., Keserű Zs., Osváth-Bujtás Z., Malvolti, M. E. (2010): Generative propagation of Robinia x ambigua POIR. – Pink locust. International Journal of Horticultural Science, Vol. 16., No. 5., 2010

Rédei, K., Keserű Zs., Szulcsán, G. (2010): Early Evaluation of Promising White Poplar (Populus alba L.) Clones in HungaryActa Silvatica and Lignaria Hungarica, Sopron.

Ripka G., Csóka Gy. (2010): New Quercus -infesting Bariella and Glyptacus species and redescription of Aceria cerrigemmarum (Nalepa) from Hungary (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 45(1), pp. 223-234.

Stone, G. N.; Schönrogge, K.; Csóka Gy. (2010): Three people’s views of the future of gall research. Cecidology 25(2), pp. 58-68.

Szabóky Cs., Csóka Gy. (2010): Sodrómolyok/Tortricids. Erdészeti Tudományos Intézet kiadvány, Budapest.

Tóth J., Csóka Gy. (2010): Az erdővédelmi kutatások története az Erdészeti Tudományos Intézetben. Növényvédelem 46 (11), pp. 497-502.

Turčáni, M.; Hlásny, T.; Csóka Gy.; Milanovic, S.; Sukovata, L.; Nakládal, O. (2010): Will be oubreaks areas and fluctuation pattern of gypsy moth in central Europe influenced by climate change? 23. IUFRO World Congress, Seoul, Republic of Korea, 23-28 August 2010. P

Vétek G.; Mikulás J.; Csóka Gy.; Blank, S. (2010): A kanyargós szillevéldarázs (Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939) Magyarországon. Növényvédelem 46 (11), pp. 519-521.