2009

Barcza Z., Haszpra L., Somogyi Z., Hidy D., Lovas K., Churkina, G., Horváth L. (2009): Estimation of the biospheric carbon dioxide balance of Hungary using the BIOME-BGC model. Időjárás – Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service 113., pp. 203-219.

Bailey, R.; Schönrogge, K.; Cook, J. M.; Melika, G.; Csóka Gy.; Thúróczy Cs.; Stone, G. N. (2009): Host Niches and Defensive Extended Phenotypes Structure Parasitoid Wasp Communities. PLoS Biology Volume 7., Issue 8., pp. 1-12. IF: 13,5

Benke A., Cseke K.,  Borovics A. (2009): A szőke nyárak szekciójába tartozó őhonos fafajaink genetikai állományának felmérése a Dunántúlon. XV. Növénynemesítési Tudományos Napok: Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. Budapest, 2009. mácius 17.

Benke A., Cseke K., Takács R., Kámpel J., Borovics A. (2009): Hagyományos és molekuláris genetikai módszerekkel támogatott nyárnemesítés a bioenergetika szolgálatában. Mezőgazdasági Technika, LI. évf., 2010. január, pp. 8-10.

Berényi Gy., Csiha I., Rédei K. (2009): A közönséges dió ültetvényszerű termesztése. Agroinform Kiadó, Budapest, 24 pp.

Borovics A. (2009): Genetikai szempontok érvényesítésének szükségessége az erdőművelési módszerek meghatározásakor. Múlt és jövő II. Kötet – Tarvágásból szálalásba Kötet: 73

Borovics A. (2009): A hazai nemesítés szerepe az energetikai faültetvényekben és az erdőtelepítésekben. Magánerdővel a válság ellen. ERTI Kiadvány: 19-22.

Ćelepirović, N.; Ivanković, M.; Gradečki-Poštenjak, M.; Nagy L.; Borovics A.; Agbaba, S. N.; Littvay, T. (2009): Review of investigation of variability of nad1 gene intron B/C of mitochondrial genome in Scots pine (Pinus sylvestris L.). Periodicum Biologorum 111./4.,  pp. 453-457.

Chang-Ti, T.; Melika, G.; Yang, M-M.; Nicholls, J.; Csóka Gy.; Stone, G. (2009): First record of an Andricus oak gallwasp from the Oriental Region: a new species from Taiwan (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini) Zootaxa 2175., pp.  57–65. IF: 0,612

Csiha I., Rásó J., Végh Á. (2009): Akác energetikai faültetvények hozamvizsgálati eredményei nyírségi száraz termőhelyi körülmények között. AEE-Kutatói Nap. Nyíradony, 2009. november 6.

Csóka Gy., Berényi Gy., Hirka A. (2009): Szükség van-e légi járművekre az erdővédelemben? In: XIX. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum kiadványa, p. 44.

Csóka Gy., Hirka A. (2009): A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) legutóbbi tömegszaporodása Magyarországon. Növényvédelem 45/4., pp. 196-201.

Csóka Gy.; Hirka A.; Mikó I.; Matosevic, D.; Melika, G. (2009): Parasitoid assemblages of two invading blacklocust leaf miners, Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) and Parectopa robiniella (Clemens, 1859) in Hungary. Periodicum Biologorum, Vol. 111./4.,  pp. 405-411. IF: 0,25

Csóka Gy., Hirka A., Mikó I., Pénzes Zs., Melika G. (2009): A Phyllonorycter robiniella Clements, 1859 és a Parectopa robiniella Clements, 1863 parazitoidjai Magyarországon. Növényvédelem, 45./4., pp. 191-195.

Csóka Gy., Koltay A., Hirka A. (2009): A rövid vágásfordulójú energia-ültetvények néhány növényvédelmi vonatkozása. In: Kiss T., Somogyvári M. (eds.) (2009): A biomassza-alapú energiatermelés, Via Futuri 2007-es konferencia tanulmányai, pp. 118-131.

Csóka Gy., Koltay A., Hirka A., Janik G., (2009): Az aszályosság hatása kocsánytalan tölgyesek és bükkösök egészségi állapotára. „Klíma-21” Füzetek, Klímaváltozás - Hatások - Válaszok, 2009./57. sz., pp. 64-74. ISSN 1789-428X

Csóka Gy., Szalczer B., Hirka A. (2009): A gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera Hbn.) mint a parlagfű (Ambrosia artemisifolia L.) fogyasztója. Növényvédelem, 45./8., pp. 433-434.

Csóka Gy., Wittmann F., Melika G. (2009): A szelídgesztenye gubacsdarázs (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu 1951) megjelenése Magyarországon. Növényvédelem, 45./7., pp.  359-360.

Führer E. (2009): Habilitációs pályázat. Sopron, 295 pp.

Führer E., Jagodics A. (2009): A klímajelző fafajú állományok szénkészlete. „Klíma-21” Füzetek 57., pp. 43-55.

Führer E., Rédei K., Tóth B. (eds.) (2009): Ültetvényszerű fatermesztés I. 2. kiadás. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 245 pp.

Führer E., Veperdi G. (2009): Dr. Solymos Rezső akadémikus kutatói munkássága. „Erdőgazdálkodás és fahasznosítás - jelen és jövő” konferencia. Erdészeti Lapok, CXLIV. évf., 6. sz., pp. 178-179.

Hirka A. (2009): A 2008. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2009-ben várható károsítások. ERTI, 138 pp.

Hirka A., Csóka Gy. (2009): A 2008. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2009-ben várható károsítások. Növényvédelem, 45./4., pp. 165-168.

Hirka A., Csóka Gy. (2009): A parlagfű (Ambrosia artemisifolia L.) a hazai erdőkben. Növényvédelem, 45./8., pp. 438-439.

Hirka A., Csóka Gy. (2009): Hazai erdőkárok – 2008. Erdészeti Lapok, 144./3., pp. 76-78.

Hirka A., Csóka Gy. (2009): Erdővédelmi Figyelő-Jelzőszolgálati Rendszer. In: Kolozs (ed.) (2009): Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer 1988-2008. pp. 56-63. MGSZH Központ Erdészeti Igazgatóság ISBN 978-963-06-08245-9

Hirka A., Csóka Gy., Szabóky Cs. (2009): Mit gondolnak az erdei rovarok a klímaváltozásról? In: Lakatos F., Kui B. (eds.) (2009): NYME Erdőmérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia Kiadvány, pp. 172-175.

Hirka A., Janik G. (2009): A fehér fagyöngy (Viscum album L.) és a sárga fagyöngy (Loranthus europaeus Jacq.) életmódja és jelentősége Magyarországon. Növényvédelem, 45./4., pp. 184-190.

Hirka A., Szabóky Cs., Csóka Gy. (2009): Forestry Light Trap network in Hungary. NASA kutatóközpont megnyitása, Sopron, 2009. 04. P

Höhn, M.; Gugerli, F.; Abran, P.; Bisztray Gy.; Buonamici, A.; Cseke, K.; Hufnagel L.; Quintela-Sabarís, C.; Sebastiani, F.; Vendramin, G. G. (2009): Chloroplast DNA variation in Swiss stone pine (Pinus cembra L.) reflects contrasting post-glacial history of populations from the Carpathians and the Alps. Journal of Biogeography. Vol. 36., Issue 9., pp. 1798-1806.

Horváth L., Illés G., Koltay A., Manninger M., Sitkey J., Tobisch T. (2009): EVH II. szint, intenzív monitoring. In: Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer 1988-2008”. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Erdészeti Igazgatóság. pp. 27-55.

Józsa A.; Bakonyi J.; Nagy Z. Á.; Belbahri, L.; Nechwatal, J.; Koltay A.; Fischl, G.; Cooke, D.; Brasier, C.; Woodward, S. (2009): Phytophthora species collected from woody ornamentals and forestry in Hungary. COST Action FP0801 Established and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to Woodland and Forest Ecosystems in Europe2nd MC Joint Working Group Meetings, 16-19. April 2009., Nový Smokovec, Slovakia, P

Kanalas P., Borovics A., Cseke K., Szőllősi E., Oláh V., Fenyvesi A., Mészáros I. (2009): Taxonómiai, populációgenetikai és fenológiai vizsgálatok egy síkfőkúti erdő nemes tölgyeinek körében. Természetvédelmi Közlemények 15, pp. 338-346.

Koltay A. (2009): EVH II szint, intenzív monitoring. In: Kolozs L. (ed.) (2009): Erdővédelmi Mérő- és Megfigyelő Rendszer 1988-2008. pp. 33-36. MGSZH, Központi Erdészeti Igazgatóság, Budapest. ISBN 978-963-06-8245-9.

Koltay A., Illés G., Bakonyi J., Nagy Z. Á. (2009): A fitoftórás égerpusztulás erdészeti jelentősége. Növényvédelem, vol. 45./4., pp. 169-177.

Koltay A., Tóth J. (2009): Results of chemical plant-protection experiments against Dothistroma septospora (Dorog.) Morlet and Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton in Black pine saplings. IUFRO WP 7. 03. 10. Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, Proceedings of the Workshop on Insects and Fungi in Storm Areas, September 15 to 19, 2008. Strebské Pleso, Slovakia.

Koltay A., Tóth J., Kondár L., Szabó T. (2009): Vegyszeres védekezés a Dothistroma septospora (Dorog.) Morlet és Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton kórokozók ellen fiatal feketefenyő (Pinus nigra) állományban. Növényvédelem, 45./4., pp. 225-230.

Mátyás Cs., Berki I., Borovics A., Csóka Gy., Eredics A., Führer E., Gálos B., Jáger L., Lakatos F., Móricz N., Palócz-Andresen M., Rasztovits E., Tóth J. A., Vig P. (2009): ECHOES July 2009 COST FP0703 action Country report Hungary

Mátyás Cs., Borovics A., Nagy L., Újvári-Jármay É. (2009): Genetically set response of trees to climatic change, with special regard to the xeric (retreating) limits. FORSTARCHIV 80.

Mátyás Cs., Nagy L., Ujváriné Jármay É. (2009): Genetic background of response of trees to aridification at the xeric forest limit and consequences for bioclimatic modelling. In: Strelcová, K., Mátyás cs., Kleidon, A., Lapin, M., Matejka, F., Blaženec, M., Škvarenina, J., Holécy, J. (ed.): Bioclimatology and natural hazards. Springer, pp. 179-196.

Mátyás Cs., Nagy L., Ujváriné Jármay É. (2009): Klimatikus stressz és a fafajok genetikai válaszreakciója az elterjedés szárazsági határán: elemzés és előrejelzés. Klíma-21 Füzetek 56., pp. 57-65.

Milford, C.; Theobald, M. R.; Nemitz, E.; Hargreaves, K. J.; Horváth L.; Rásó J.; Dämmgen, U.; Neftel, A.; Jones, S. K.; Hensen, A.; Loubet, B.; Cellier, P.; Sutton, M. A. (2009): Ammonia fluxes in relation to cutting and fertilization of an intensively managed grassland derived from an inter-comparison of gradient measurements. Biogeosciences 6., pp. 819-834.

Nagy I. (2009): Az átalakító üzemmódú és szálaló erdők vadgazdálkodási gyakorlata. In: Múlt és jövő I. Kisparaszti szálalás a Vendvidéken. Sopron.

Nagy I. (2009): Vadgazdálkodás-folyamatos erdőborítás. In: Múlt és jövő II. Tarvágásból szálalásba. Káld, Hidegkút

Rédei K. (2009): Effects of initial spacing on the stand structure and yield of young black locust (Robinia pseudoacacia L.) stands. International Journal of Horticultural Science, 15./3., pp. 37-40.

Rédei K. (2009): Ültetvényszerű homoki fehérnyárasok termesztési modelljei. Erdészeti Lapok, CXLIV. évf., 11. sz., pp. 334-335.

Rédei K., Führer E., (2009): Black locust (Robinia pseudoacacia L.) improvement in Hungary Proceedings of  Conference: Innovation and new horizons in the nursery stock Production and forest restoration. Rome, 53.

Rédei K.; Meilby, H. (2009): Effect of Thinning on the Diameter Increment in Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Stands. Acta Silvatica and Lignaria Hungarica, Vol. 5., pp. 63-74.

Rédei K., Osváth-Bujtás Z., Veperdi I., Orlovic S. (2009): Improvement of black locust (Robinia pseudoacacia L.) stands. Forestry in Achieving Millennium Goals. Proceedings, Novi Sad, pp. 41-46.

Rédei K., Veperdi I. (2009): The role of black locust (Robinia pseudoacacia L.) in establishment of short-rotation energy plantations in Hungary. International Journal of Horticultural Science, 15./3., pp. 41–44.

Rédei K., Veperdi I., Csiha I. (2009): Energiaerdők, faültetvények, területhasznosítási lehetőségek. Magyar Tudomány 2., pp. 179-184.

Somogyi Z. (2009): A fenntarthatóság mérése az erdőgazdálkodásban. Gazdálkodás 2009./3., pp. 233-245.

Somogyi Z. (2009): A klíma, a klímaváltozás és a fanövekedés néhány összefüggése. Klíma-21 Füzetek 56., pp. 48-56.

Teobaldelli, M.; Somogyi Z.; Migliavacca, M.; Usoltsev, V. A. (2009): Generalized functions of biomass expansion factors for conifers and broadleaved by stand age, growing stock and site index. Forest Ecology and Management 257./3., pp. 1004-1013.