2008

Bartha (et al.) (2008): Bockerek-erdő. Nyíregyháza-Sopron. Nyírerdő Zrt. 272 pp.

Benke A., Cseke K., Borovics A. (2008): Természetes eredetű hazai nyár állományok populációgenetikai vizsgálata a Dunántúlon. Magyar Tudomány Ünnepe, FVM központi rendezvény - Fiatal kutatók az élhető Földért, 2008. november 24.P

Benke A., Cseke K., Borovics A. (2008): A Dunántúli Fehér és Rezgő Nyár állományok populációgenetikai vizsgálatának előzetes eredményei. Poszter – Alföldi Erdőkért Egyesület, Kutatói Nap. Szeged, 2008. november 6.

Benke A., Cseke K., Csintalan Zs., Borovics A. (2008): Hazai nyárak populációgenetikai és élettani vizsgálata az erdészeti célú felhasználás fejlesztése céljából. 139. OEE-ERTI Konferencia Vándorgyűlés, Debrecen, 2008. július 11-13. P

Borovics A., Cseke K., Benke A. (2008): Szaporítóanyag-ellátás genetikai alapjainak fejlesztése. In: Molnár S., Führer E., Tóth B. (eds.) (2008): Az ültetvényes fagazdálkodás fejlesztése. NKTH, Sopron, pp. 25-30.

Borovics A., Cseke K., Mátyás Cs. (2008): Kicsi a gén, de… Erdészeti Lapok: 209.

Cseke K, Borovics A. (2008): Egy elegyes tölgy állomány finomléptékű genetikai mintázatának vizsgálata. Magyar Tudomány Ünnepe, FVM központi rendezvény - Fiatal kutatók az élhető Földért, 2008. november 24. P

Csiha Imre (2008): Természetközeli erdőfelújítási, erdőtelepítési problémák alföldi termőhelyi körülmények között. EMT  VIII. Erdészeti Szakkonferencia. Félixfürdő, 2008. szeptember 27.

Csiha I. (2008): A fás szárú energetikai ültetvények hozamvizsgálati eredményei kelet-magyarországi termőhelyi viszonyok között. AEE-Kutatói Nap, 2008. 11. 06., Szeged.

Csiha I., Bárány G., (2008): Új utak és lehetőségek szelektált akác klónok méhészeti hasznosításában. AEE-Kutatói Nap, 2008. 11. 06., Szeged.

Csiha I., Bárány G., Keserű Zs., (2008): A természetközeli erdőfelújítás lehetőségei alföldi erdőterületeken. Alföldi Kutatói Napok, Kecskemét, 2008. 11. 06., Szeged.

Csiha I., Bárány G., Keserű Zs. (2008): Dendrometriai vizsgálatok természetszerűen felújított kísérletekben. Erdészeti beavatkozások fejlesztése az éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése érdekében, a természeti értékek megtartása mellett c. GVOP pályázat beszámoló ülése. 2008. február 20-21., Nagykovácsi.

Csiha I., Jung L., Sári Zs., Veperdi I., Keresztes Gy. (2008): Biomassza potenciál az erdőtől a fás szárú energetikai ültetvényig. OEE Vándorgyűlés, Debrecen,  2008. 07. 11-12.

Csóka Gy., Führer E. (eds.) (2008): Erdészélet - erdészlélek. Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest. 164 p.

Csóka Gy., Hirka A. (2008): Acorn insects in Hungary: direct and indirect effects on oaks’ fecundity. IUFRO Working Party 7. 03. 10 Proceedings, pp. 109-120.

Csóka Gy., Hirka A. (ed.) (2008): Kutatással az erdőért. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. (CD-ROM)

Csóka Gy, Hirka A., Janik G. (2008): A kétpettyes karcsúdíszbogár (Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777)). OEE 139. Vándorgyűlés, Debrecen, 2008. 07. 11-12. P

Csóka Gy., Hirka A., Koltay A., Janik G. (2008): A tölgyek biotikus és abiotikus kárai. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény, pp. 98-116.

Csóka Gy., Hirka A., Szabóky Cs. (2008): A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) életmódja és kártétele Magyarországon. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény, pp. 117-134.

Csóka Gy., Koltay A. (2008): Rövid vágásfordulójú energia-ültetvények néhány erdészeti növényvédelmi vonatkozása. 54. Növényvédelmi Tudományos Napok, MTA Budapest, 2008. február 27-28., p. 14.

Csóka Gy., Koltay A., Hirka A., Janik G. (2008): A bükk biotikus és abiotikus kárai. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény, pp. 135-149.

Csóka Gy., Koltay A., Hirka A., Janik G. (2008): Tanmesék az erdő immunrendszeréről - a természetesség erdővédelmi vonatkozásai. Erdészeti Lapok, CXLIII. évf., p. 211.

Csókáné Szabados I. (2008): Erdőt ért természetes hatások tanulmányozása évgyűrűelemzéssel a Bükk-hegységben. Tájökológiai kutatások, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, pp. 297-305.

Führer E. (2008): Tartamos erdőgazdálkodás az erdővel, mint természeti erőforrással. Erdészeti Kutatások, vol. 92., pp. 27-38.

Führer E. (2008): Erdőgazdaság. In: Harnos Zs., Gaál M., Hufnagel L. (eds.): Klímaváltozásról mindenkinek. Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Matematikai és Informatikai Tanszék. Budapest, pp. 90-102.

Führer E. (2008): Köszöntő az Erdészeti Tudományos Intézet megalakulásának 110 éves évfordulóján. Erdészeti Kutatások, vol. 92., pp. 7-8.

Führer E. (2008): Nemzeti Agrár Kutatás-fejlesztési és Innovációs Kerekasztal 2008. Természeti erőforrások/erdészet. MAG Kutatás, Fejlesztés és Környezet, XXII. évf., 6. sz., pp. 25-27.

Führer E., Járó Z. (2008): A faültetvények ökológiai alapjainak és termőhelyi sajátosságainak kidolgozása. In: Molnár S., Führer E., Tóth B. (eds.): Az ültetvényes fagazdálkodás fejlesztése. Hillebrand Nyomda Kft., Sopron, pp. 16-24.

Führer E., Marosi Gy., Borovics A., Jagodics A., Mayer B. (2008): Energiaültetvények ökológiai és ökonómiai feltételei. OEE 139. Vándorgyűlése 2008. - Tudományos konferencia, Debrecen. Erdészeti Lapok, CXLIII. évf., 7-8. sz., p. 213.

Führer E., Rédei K. (2008): The role of black locust (Robinia pseudoacacia L.) in the afforestation programme in Hungary. Book of Abstracts. Forests and Forestry. International Conference, Zvolen, Slovakia, 37.

Führer E., Rédei K., Szendrei L. (2008): Erdő- és vadgazdálkodás. Egyetemi jegyzet, Debrecen, 205 p.

Führer E., Rédei K., Tóth B. (eds.) (2008): Ültetvényszerű fatermesztés 2. Agroinform Kiadó, Budapest, 267 pp.

Führer E., Solymos R. (2008): 110 éves az intézményes erdészeti kutatás, erdészeti „kísérletügy”. In: Az erdészeti felsőoktatás 200 éve I. Nyugat-Magyarországi Egyetem kiadványa, pp. 209-219.

Führer E., Treczker K., Csiha I., Keserű Zs. (2008): Új anyagok és módszerek a biztonságos szaporítóanyag-termesztés érdekében. In: Molnár S., Führer E., Tóth B. (eds.): Az ültetvényes fagazdálkodás fejlesztése. Hillebrand Nyomda Kft., Sopron, pp. 49-53.

Heil B., Kovács G., Bidló A., Illés G. (2008). A dél-hansági láprekonstrukciót megalapozó termőhelyi vizsgálatok. Talajvédelem különszám. Talajtani Vándorgyűlés, 2008. május 28-29., Nyíregyháza. Talajvédelmi Alapítvány, Bessenyei György Könyvkiadó, pp. 81-89.

Hirka A. (2008): A 2007. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2008-ban várható károsítások. Agroinform Kiadó, 126 pp.

Hirka A., Csóka Gy. (2008): Kocsányos tölgy makk-kártevő rovarainak jelentősége. Absztrakt, „Kocsányos tölgy plantázsok a Kárpát-medencében” konferencia összefoglalója. CD-ROM

Hirka A., Csóka Gy. (2008): A tölgyek karpofág rovarai. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény, pp. 235-257.

Hirka A., Csóka Gy. (2008): 2007: az abiotikus erdőkárok éve. Erdészeti Lapok, CXLIII. évf., pp. 12-14.

Hirka A., Csóka Gy. (2008): A 2007. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2008-ban várható károsítások. Növényvédelem, 44./5., pp. 213-217.

Hirka A., Csóka Gy., Koltay A., Janik G. (2008): A nyárak és füzek biotikus és abiotikus kárai. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény, pp. 258-280.

Hirka A., Csóka Gy., Koltay A., Janik G., Szabóky Cs. (2008): Új megszállók - terjeszkedő rovarfajok Közép-Európa erdeiben. Erdészeti Lapok, CXLIII. évf., p. 208.

Hirka A., Koltay A., Csóka Gy., Janik G. (2008): Az akác biotikus és abiotikus kárai. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény, pp. 281-300.

Hirka A., Szabóky Cs. (2008): Az Erdészeti Fénycsapda Hálózat. OEE 139. Vándorgyűlés, Debrecen, 2008. 07. 11-12. P

Horváth L., Grosz B., Machon A., Führer E., Tuba Z. (2008): Üvegházgázok (metán, dinitrogén-oxid) fluxusának mérése füves élőhelyek és erdők talaja fölött. Flóra Konferencia 2008. VIII. Országos Konferencia, Gödöllő, 2008. február 29 - március 2.

Janik G., Tóth J., Csóka Gy., Szabóky Cs., Hirka A., Koltay A. (2008): Az erdészeti jelentőségű cserebogarak életmódja. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény, pp. 350-380.

Illés G. (2008). Termőhelyi és erdőművelési kutatások cseres-tölgyesekben a természetes felújítások érdekében. Erdészeti Kutatások, vol. 92., pp. 57-76.

Illés G. (2008): Digitális termőhely-térképezés az erdőgazdálkodás szolgálatában. Az Országos Erdészeti Egyesület 139. Konferencia Vándorgyűlése, Debrecen, 2008. P

Illés, G., Kovács, G., Heil, B., Bidló, A. (2008): Digital soil- and site mapping in Hungarian forest reserves: towards the development of forest site mapping.  EUROSOIL konferencia Bécs, 2008. augusztus 25-29. (Absztrakt kötet is). P

Illés G., Szabados I. (2008): 20 éves az erdészeti monitoring a Szigetközben. Erdészeti Kutatások, vol. 92., pp. 95-120.

Janik G. (2008): Új irányok a cserebogarak elleni védekezésben. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap, Szeged P

Janik G., Tóth J., Csóka Gy., Szabóky Cs., Hirka A., Koltay A. (2008): Az erdészeti jelentőségű cserebogarak életmódja. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény, pp. 350-380.

Kanalas P., Szőllősi E., Oláh V., Borovics A., Mészáros I. (2008): Small-scale variability in phenological, leaf morphological properties and isoenzyme pattern of sessile oak complex (Lepidobalanus sub-genus) in a sessile oak-Turkey oak forest stand. Acta Biologica Szegediensis, Vol. 52./1., pp. 221-223.

Keserű Zs. (2008): Lignittel kezelt szennyvíziszap és hígtrágya szuszpenziók felhasználási lehetőségeinek vizsgálata degradált mezőgazdasági területek erdőtelepítéseinél. Alföldi Kutatói Napok. Kecskemét.

Koltay A. (2008): Új eredmények a hazai égerek fitoftórás megbetegedéséről. OEE 139. Vándorgyűlés, Debrecen, 2008. 07. 11-12. P

Koltay A., Csóka Gy., Hirka A., Janik G. (2008): Ketyeg az időzített bomba? - a rövid vágásfordulójú ültetvények növényvédelmi vonatkozásai. Erdészeti Lapok, CXLIII. évf., p. 213.

Koltay A., Csóka Gy., Hirka A., Janik G. (2008): Tanmesék az erdő immunrendszeréről - a természetesség erdővédelmi vonatkozásai. Erdészeti Lapok, CXLIII. évf., p. 211.

Koltay A., Csóka Gy., Hirka A., Janik G. (2008): Az erdők egészségi állapotának változásai az Intenzív II. szintű Megfigyelő Hálózat (EVH) adatai alapján. OEE 139. Vándorgyűlés, Debrecen, 2008. 07. 11-12. P

Koltay A., Hirka A., Csóka Gy. (2008): A fenyők biotikus és abiotikus kárai. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény, pp. 398-430.

Koltay A., Hirka A. (2008): Az akác új kórokozói és károsítói. Alföldi Erdők Egyesület, Kutatói nap, Tudományos eredmények a gyakorlatban, Konferencia kötet, pp. 93-95., Szeged, 2008. nov. 06. P

Koltay A., Hegedűs P., Koren E. (2008): Erdőállapot Változások Vaddisznóskertekben. Erdészeti Kutatások, vol. 92., pp. 201-214.

Koltay A., Illés G. (2008): A fitoftórás égerpusztulás erdészeti jelentősége. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény, pp. 431-449.

Koltay A., Tóth J. (2008): Results of chemical plant-protection experiments against Dothistroma septospora (Dorog.) Morlet and Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton in Black pine saplings. IUFRO WP 7. 03. 10. Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, Proceedings of the Workshop on Insects and Fungi in Storm Areas, 15-19. September 2008., Strebské Pleso, Slovakia. P

Koltay A., Tóth J. (2008): Vegyszeres védekezési kísérletek eredményei feketefenyő fiatalosban a Dothistroma septospora (Dorog.) Morlet és Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton kórokozók ellen. OEE 139. Vándorgyűlés, Debrecen, 2008. 07. 11-12. P

Kovács G., Illés G., Bidló A., Heil B. (2008): A hidrológiai viszonyok változásának hatása a Hanság erdőállományaira. MAE Talajtani Társaság Vándorgyűlése, Nyíregyháza, 2008. P

Manninger M., Sitkey J., Kurucz Gy. (2008): Az időjárás hatása a vízforgalomra és a fák növekedésére, Erdészeti Lapok, CXLIII. évf., 7-8. sz.

Manninger M. (2008): A növekedés és a csapadék összefüggései az alföldi mérések alapján. In: Szulcsán G. (ed.) (2008): Kutatói nap, tudományos eredmények a gyakorlatban, Alföldi Erdőkért Egyesület kiadványa, Szeged

Manninger M., Sitkey J., Kurucz Gy. (2008): Ökoszisztéma vizsgálatok a Csórrét-vízgyűjtőben, OEE 139. Vándorgyűlés, Debrecen, 2008. július 11-12. P

Mátyás Cs., Nagy L., Ujváriné Jármay É. (2008): A klímaváltozás hatása fafajaink alkalmazkodó-képességére: elemzés és előrejelzés. Az Országos Erdészeti Egyesület 139. Vándorgyűlése, 2008. 07. 11-12., Debrecen P

Milford, C.; Theobald, M. R.; Nemitz E.; Hargreaves, K. J.; Horváth L.; Rásó J.; Dämmgen, U.; Neftel, A.; Jones, S. K.; Hensen, A.; Loubet, B.; Sutton, M. A. (2008): Ammonia fluxes in relation to cutting and fertilization of an intensively managed grassland derived from an inter-comparison of gradient measurements. Biogeosciences Discussions 5., pp. 4699-4744.

Milford, C.; Theobald, M. R.; Nemitz E.; Hargreaves, K. J.; Horvath L.; Rásó J.; Dämmgen, U.; Neftel, A.; Jones, S. K.; Hensen, A.; Loubet, B.; Sutton, M. A. (2008): Ammonia fluxes in relation to cutting and fertilization of an intensively managed grassland derived from an inter-comparison of gradient measurements. Biogeosciences 6., pp. 819-834. IF: 3.445

Molnár S., Führer E., Tóth B. (eds.) (2008): Az ültetvényes fagazdálkodás fejlesztése. Hillebrand Nyomda Kft., Sopron, 104 pp.

Nabuurs, G. J.; Thürig, E.; Heidema, N.; Armolaitis, K.; Biber, P.; Cieciala, E.; Kaufmann, E.; Mäkipää, R.; Nilsen, P.; Petritsch, R.; Pristova, T.; Rock, J.; Schelhaas, M. J.; Sievanen, R.; Somogyi Z.; Vallet, P. (2008): Hotspots of the European forests carbon cycle. Forest Ecology and Management, 25./3., pp. 194-200.

Nagy I. (2008): Az osztatlan közös erdőtulajdon megszüntetésének elvi lehetősége a nyugat-magyarországi régióban. Dr. Mészáros Károly emlékülés kiadványa, Sopron.

Nagy I. (2008): A természetvédelmi korlátozások erdőgazdálkodásra gyakorolt gazdasági- pénzügyi kihatásai. MEGOSZ Nagyrendezvény kiadványa, Sopron.

Nagy L. (2008): Erdei fafajaink génkészletének megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület 139. Vándorgyűlése, 2008. 07. 11-12., Debrecen P

Nagy L. (2008): Forest gene resources conservation in Hungary. 7th EUFORGEN Conifers Network Meeting, 2008. 06. 10-12., Sopron P

Rédei K. (2008): Szelektált akácfajták termesztés-technológiája. Agroinform Kiadó, Budapest, 35 pp.

Rédei K., Balla I., Keserű Zs. (2008): A mikroszaporítás szerepe a gyorsan növő fafajok termesztés-fejlesztésében. OEE-Vándorgyűlés, Debrecen, 2008. július 11-12.

Rédei K., Bárány G., Csiha I., Veperdi I. (2008):. Különböző célú faültetvények termesztés-technológája. In: Molnár S., Führer E., Tóth B. (eds.) (2008): Az ültetvényes fagazdálkodás fejlesztése. Sopron, pp. 53-60.

Rédei K., Keserű Zs. (2008): Promising white poplar (Populus alba L.) clones in sandy ridges between the rivers Danube and Tisza in Hungary. International Journal of Horticultural Science, 2008. 14./1-2., pp. 113-116.

Rédei K., Osváth-Bujtás Z., Veperdi I. (2008). Black locust (Robinia pseudoacacia L.) Improvement in Hungary: a Review. Acta Silvatica and Lignaria Hungarica, Vol. 4., pp. 127-132.

Rédei K., Veperdi I. (2008): Kor-növőtér-célátmérő összefüggések homoki fehérnyárasokban. Erdészeti Kutatások, vol. 92., pp. 165-172.

Rédei K., Veperdi I. (2008): Az akác földfeletti dendromasszája. Erdészeti Kutatások, vol. 92., pp. 173-186.

Somogyi Z. (2008): Recent trends of tree growth in relation to climate change in Hungary. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica, Vol. 4., pp. 17-27.

Somogyi Z. (2008): A hazai erdők üvegház hatású gáz leltára az IPCC módszertana szerint. Erdészeti Kutatások, vol. 92., pp. 145-162.

Somogyi Z., Führer E. (2008): Az erdők szénmegkötő képességéről… OEE 139. Vándorgyűlése 2008. - Tudományos konferencia, Debrecen. Erdészeti Lapok, CXLIII. évf., 7-8. sz., p. 207.

Stone, G. N.; Atkinson, R. J.; Rokas, A.; Nieves-Aldrey, J. L.; Melika, M.; Ács Z.; Csóka Gy.; Hayward, A.; Bailey, R.; Buckee, C.; McVean, G. A. T. (2008): Evidence for widespread cryptic sexual generations in apparently purely asexual Andricus gallwasps, Molecular Ecology. Molecular Ecology 17., pp. 652-665. IF: 5,17

Szabados I. (2008): Az idős parcellákat ért ökológiai hatások évgyűrűelemzés alapján. GVOP Konferencia abstract

Szabados I. (2008): Erdőt ért természetes hatások tanulmányozása évgyűrűelemzéssel a Bükk-hegységben. III. Tájökológiai konferencia, Budapest, 2008. május 8-10., Abstract

Szabados I. (2008): A csapadék hatása a cser évgyűrűméretére. Erdészeti Kutatások, pp. 121-128.

Szabados I. (2008): Évgyűrűelemzés az erdővédelmi hálózat bázisterületein. Digitális Erdészeti Kutatások

Szabados I. (2008): A Duna elterelése és következményei a Szigetközben. Digitális Erdészeti Kutatások

Szabados I. (2008): Változó klíma-mit mondanak a fák? Erdészeti Lapok

Szabóky Cs., Csóka Gy. (2008): A püspökladányi Farkassziget lepkéi. Erdészeti Tudományos Intézet, 2008., 136 pp.

Treczker K., Keserű Zs. (2008): Környezetbarát bioaktív anyagok hatásának vizsgálata gyenge termőhelyi adottságok között. Alföldi Kutatói Napok, Kecskemét.