2007

Balla I., Rédei K., Keserű Zs. (2007): Mikroszaporítási eljárások alkalmazása a fehér nyár szelekciós nemesítésében. AEE-Kutatói Nap, 2007. november 8., Szeged.

Bárány G., Csiha I. (2007): Kivezető út vagy zsákutca, gondolatok az energetikai ültetvényekkel kapcsolatosan. Erdészeti Lapok, CXLII. évf., 2007. április, pp. 114-115.

Bárány G., Csiha I. (2007): Erdőszerkezeti vizsgálatok a természetközeli erdőfelújítási kísérletekben. Erdészeti beavatkozások fejlesztése az éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése érdekében, a természeti értékek megtartása mellett c. GVOP pályázat beszámoló ülése, 2007. 06. 20., Nagykovácsi

Benke A., Cseke K., Csintalan Zs., Borovics A. (2007): Hazai nyárak populációgenetikai és élettani vizsgálata az erdészeti célú felhasználás fejlesztése céljából. XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, p. 168. (P)

Borovics A. (2007): Energetikai célú nyárnemesítés. Erdészeti Lapok, pp. 110-113.

Borovics A., Benke A. (2007): Biomassza célú nyárnemesítés. Összefoglaló, XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 51 pp.

Borovics A., Nagy L. (2007): Forest genetic conservation. In: Török K., G. Torda (eds.) (2007): Review of biodiversity research results from Hungary that directly contribute to the sustainable use of biodiversity in Europe. Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences, Hungary, pp. 12-15.

Cseke K., Benke A., Borovics A. (2007): Nyár klónok genetikai azonosítása. XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, p. 87. (P)

Cseke K., Benke A., Borovics A. (2007): Nyár klónok genetikai azonosítása. Erdészeti tudományos konferencia. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, 2007. december 11., Sopron (P)

Cseke K., Borovics A. (2007): Szárazságtűrő tölgy fajok: felkészülés a klímaváltozás hatásaira. Erdészeti tudományos konferencia. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, 2007. december 11., Sopron (P)

Csiha I., Berényi Gy. (2007): Értéknövelő elegyfajok alkalmazási lehetőségei alföldi erdeinkben. Erdészeti Tudományos konferencia, Nyugat Magyarországi Egyetem, 2007. 12. 11., Sopron.

Csiha I., Berényi Gy. (2007): Értéknövelő elegyfajok alkalmazási lehetőségei az erdő ökológiai és ökonómiai értékének növelése érdekében. AEE-Kutatói Nap, 2007. 11. 08., Szeged.

Csiha I., Keserű Zs., Rásó J. (2007): Energetikai fafelhasználás során keletkező hamu elhelyezésének erdészeti vonatkozásai. Erdészeti Tudományos konferencia, 2007. 12. 11., Sopron.

Csiha I., Keserű Zs., Rásó J. (2007): Energetikai fafelhasználás során keletkező fahamu talajjavító hatásának vizsgálata. AEE-Kutatói Nap, 2007. 11. 08., Szeged.

Csóka Gy., Hirka A. (2007): A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) életmódja és kártétele Magyarországon. FVM honlap, fvm.hu/doc/upload/200707/gyapjaslepke.pdf

Csóka Gy., Koltay A., Hirka A., Janik G. (2007): Az aszályosság hatása kocsánytalan tölgyeseink és bükköseink egészségi állapotára. In: Mátyás Cs., Vig P. (eds.) (2007): Erdő és klíma, V. kötet, Sopron, pp. 229-239.

Führer E. (2007): Erdei ökoszisztémák szervesanyag-mennyisége a klímatényezők függvényében. In: Lakatos F., Varga D. (eds.) (2007): Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia, 2007. december 11., Sopron, pp. 56-57.

Führer E., Jagodics A. (2007): A klímatényezők és a klímajelző fafajok szervesanyag-képzése közötti ökológiai összefüggés. In: Mátyás Cs., Vig P. (eds.) (2007): Erdő és klíma, V. kötet, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, pp. 269-280.

Führer E., Mátyás Cs. (2007): A klímaváltozás hazai erdőtakaróra gyakorolt valószínűsíthető hatásairól. In: Láng I., Csete L., Jolánkai M. (eds.) (2007): A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok. A VAHAVA jelentés, Szaktudás Kiadó, Budapest, pp. 105-108.

Führer E., Rédei K. (2007): The role of fast growing tree species in the afforestation programme in Hungary. Proceedings of the AFFORNORD conference, Reykholt, Iceland, 18-22. June 2005., TemaNord 2007., 508., pp. 293-300.

Hirka A. (2007): A 2006. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2007-ben várható károsítások. Agroinform Kiadó, 128 pp.

Hirka A. (2007): Magyarországi erdőkárok 2006-ban. Erdészeti Lapok, CXLII. évf., pp. 45-47.

Hirka A., Csóka Gy. (2007): A 2006. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2007-ben várható károsítások. Növényvédelem, 43./4., pp. 113-118.

Illés G., Kovács G. (2007): Térinformatika az erdészeti termőhely-értékelésben. Földminőség, földértékelés és földhasználati információ. Konferencia kötet, MTA TAKI, pp. 177-184.

Illés G., Kovács G., Bidló A., Heil B. (2007): A Digitális termőhely- és talajtérképezés erdészeti lehetőségei dombvidéken. Talajvédelem, Különszám, pp. 111-120.

Juhász P., Bidló A., Heil B., Illés G., Kovács G. (2007): Digitális termőhely-térképezés a Várhegy erdőrezervátum területén. Talajvédelem, Különszám, pp. 204-214.

Keserű Zs. (2007): A szennyvíziszap-komposzt erdészeti hasznosíthatóságának vizsgálata. AEE-Kutatói Nap, 2007. november 8., Szeged.

Keserű Zs. (2007): A szennyvíziszap-komposzt erdészeti hasznosíthatóságának kérdései. Erdészeti Tudományos konferencia, 2007. december 11., Sopron.

Koltay A. (2007): New Results Of The Research On The Alder Phytophthora Disease In Hungarian Alder Stands. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica, Special edition, pp. 209-214.

Koltay A. (2007): Éger állományok fitoftórás pusztulása Magyarországon. AEE Szeged, 2007. nov. 08., p. 55. (P)

Koltay A. (2007): Jellegzetes alföldi erdőtípusok egészségi állapotának változásai 1996-2006 között az intenzív monitoring rendszer adatai alapján. AEE Szeged, 2007. 11. 08., pp. 16-29.

Koltay A. (2007): Susceptibility of Different Clone Grups of Austrian Pine to Mycosphaerella pini e. Rostrup and Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica, Special edition, pp. 47-52.

Koltay A., Bakonyi J., Nagy Z. Á. (2007): A fitoftórás égerpusztulás erdészeti jelentősége négy év vizsgálatai alapján. 53. Növényvédelmi tudományos napok, MTA Budapest, 2007. február 20-21., p. 37.

Kovács G., Bidló A., Heil B., Patocskai Z., Illés G. (2007): Az akáctermesztés termőhelyi adottságai a Nyírségben. Földminőség, földértékelés és földhasználati információ. Konferencia kötet, MTA TAKI, pp. 129-138.

Kovács G., Heil B., Illés G., Bidló A. (2007): A soproni Hidegvíz-völgy erdőrezervátum talajviszonyai és ökológiai jellemzése. Talajvédelem, Különszám, pp. 215-222.

Lassaad, B.; Bakonyi J.; Nagy Z.; Gautier, C.; Koltay A.; Oszako, T.; Woodward, S. (2007): Two new ITS clade 6 Phytophthora spp. Inhabiting declining Alnus glutinosa stands. FEMS Microbiology Letters.

Lee, K. J.; Sohn, J. H.; Rédei K.; Yun, H. Y. (2007): Selection of Early and Late Flowering Robinia pseudoacacia from Domesticated and Introduced Cultivars in Korea and Prediction of Flowering Period by Accumulated Temperature. Journal of Korean Forestry Society, Vol. 96, No. 2, pp. 170-177.

Manninger M. (2007): Erdő és lefolyás, vízhozammérések a Mátrában. In: Mátyás Cs., Víg P. (eds.) (2007): Erdő és klíma, V. kötet, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron

Marosi Gy., Mayer B. (2007): Az energetikai célú erdők (faültetvények) gazdaságossága. Erdészeti Lapok, CXLII. évf., 4. sz., pp. 116-118.

Mátyás Cs., Nagy L., Ujváriné J. É. (2007): Klimatikus stressz és a fafajok genetikai válaszreakciója az elterjedés szárazsági határán: elemzés és előrejelzés, In: Mátyás Cs., Vig P. (eds.) (2007): Erdő és klíma V., Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, pp. 241-255.

Mátyás Cs., Nagy L., Ujváriné Jármay É. (2007): Klimatikus stressz és a fafajok válaszreakciójának elemzése közös tenyészkerti kísérletek alapján. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kari Tudományos Konferencia, 2007. 12. 11., Sopron P

McManus, M.; Csóka, Gy. (2007): History and Impact of Gypsy Moth in North America and Comparison to the Recent Outbreaks in Europe. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica, Vol. 3., pp. 47-64.

Nagy L. (2007): Conservation of forest genetic resources. COST E44 Training School Plantation Timber new challenges, 2007. 05. 7-11., Sopron P

Osváth-Bujtás Z., Rédei K. (2007): Akác fajtaismertető. Agroinform Kiadó, Budapest, 36 pp.

Rédei K. (2007): Homoki fehérnyárasok termesztés-fejlesztése. Agroinform Kiadó, Budapest, 54 pp.

Rédei K., Keserű Zs. (2007): A szelekciós nemesítés újabb eredményei. In: Rédei Károly (2007): Homoki fehérnyárasok  termesztés-fejlesztése. Agroinform Kiadó, Budapest.

Rédei K., Osváth-B. Z., Keserű Zs. (2007): Clonal Selection of black locust (Robinia pseudoacacia L.). In: Hungary: a Review. International Journal of Horticultural Science, 13./3., pp. 153-156

Rédei K.; Osváth-Bujtás Z.; Keserű Zs.; Park, Y.-G. (2007): Clonal Selection of Black Locust (Robinia pseudoacacia L.). In:  Hungary: a Review. Korean J. Apiculture, 22./2., pp. 189-193

Rédei K. , Osváth-Bujtás Z., Veperdi I., Bagaméry G., Barna T. (2007): La gestion du robinier en Hongrie. Foret entreprise, No. 177., 5., pp. 44-49.

Rédei K. , Veperdi I., Csiha I.. (2007): Yield of Red Oak Stands in the Nyírség Forest Region (Eastern-Hungary). Silva Lusitana, 15./1., pp. 79–87., EFN, Lisboa, Portugal.

Somogyi Z. (2007): A klíma, a klímaváltozás és a fanövekedés néhány összefüggéséről. In: Mátyás Cs., Vig P. (eds.) (2007): Erdő-klíma V., NYME, Sopron, pp. 281-294.

Somogyi Z.; Cienciala, E.; Mäkipää, R.; Muukkonen, P.; Lehtonen, A.; Weiss, P. (2007): Indirect methods of large-scale forest biomass estimation. European Journal of Forest Research, 126./2., pp. 197-207., DOI: 10.1007/s10342-006-0125-7. 2006.

Somogyi Z.; Freundenschuss, A. (2007): Reporting soil carbon stock change information under the UNFCCC and its Kyoto Protocol - how to overcome difficulties? In: Jandl, R.; Olsson, M. (eds.) (2007): Greenhouse-gas budget of soils under changing climate and land use (BurnOut), a COST 639 proccedings (www.cost639.net), pp. 85-88.

Somogyi Z.; Zamolodchikov, D. (2007): Forest Resources and their contribution to global carbon cycles. In: Köhl, M.; Rametsteiner, E. (eds.) (2007): State of Europe's Forests 2007 - the MCPFE report on sustainable forest management in Europe, MCPFE, UNECE, FAO, Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, Liaison Unit Warsaw, Warsaw, pp. 3-17.

Stone, G. N.; Challis, R. J.; Atkinson, R. J.; Csóka Gy.; Hayward, A.; Melika, G.; Mutun, S.; Preuss, S.; Rokas, A.; Sadeghi, E.; Schönrogge, K. (2007): The phylogeographical clade trade: tracing the impact of human-mediated dispersal on colonization of northern Europe by oak gallwasp Andricus kollari. Molecular Ecology 16., pp. 2768-2781. IF: 5,17

Szabados I. (2007): Időjárási fluktuáció hatása a produkcióra dendrokronológiai kutatások alapján. Erdő-klíma konferencia kiadvány V., pp. 295-307.

Szabados I. (2007): Az évgyűrűelemzés felhasználási lehetőségei az erdőgazdálkodásban. GVOP Konferencia abstract.

Szabados I. (2007): Dendroklimatológiai elemzések az erdészeti kutatásokban. Környezettudományi Szimpózium kiadványa.