2006

Aalde, H.; Gonzalez, P.; Gytarsky, M.; Krug, T.; Kurz, W.; Lasco, R.; Martino, D.; McConkey, B. G.; Ogle, S.; Paustian, K.; Raison, J.; Ravindranath, N. H.; Schoene, D.; Smith, P.; Somogyi Z.; van Amstel, A.; Verchot, L. (2006): Generic methodologies applicable to multiple land use categories. In: Eggleston, H. S.; Buendia, L.; Miwa, K.; Ngara, T.; Tanabe, K. (eds.) (2006): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Published: IGES, Japan, Volume 4., Chapter 2., pp. 1-59.

Aalde, H.; Gonzalez, P.; Gytarscky, M.; Krug, T.; Kurz, W.; Ogle, S.; Raison, J.; Schoene, D.; Ravindranath, N. H.; Elhassan, N. G.; Heath, L.; Higuchi, N.; Kainja, S.; Matsumoto, M.; Sanz Sanchez, M. J.; Somogyi Z.; Carle, J. B.; Murthy, I. K. (2006): Forest land. In: Eggleston, H. S.; Buendia, L.; Miwa, K.; Ngara, T.; Tanabe, K. (eds.) (2006): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Published: IGES, Japan, Volume 4., Chapter 4., pp. 1-83.

Bakonyi J., Nagy Z. Á., Varga K., Koltay A., Érsek T. (2006): Első adatok a Phytophthora citricola hazai előfordulásáról. Növényvédelem, 42./10., pp. 579-585.

Bendorf, R.; Federici, S.; Forner, C.; Pena, N. ; Rametsteiner, E. ; Sanz, M.; Somogyi Z. (2006): Including land use, land-use change and forestry in future climate change agreements: thinking outside the box. Environmental Science and Policy, 10./4., pp. 283-294.

Bidló A., Heil B., Gohér Z., Kovács G., Illés G. (2006): A termőhely és az erdőállomány kapcsolata a Kékes-Észak erdőrezervátum példáján. Talajtani Vándorgyűlés, 2006. P

Bidló A., Heil B., Gohér Z., Kovács G., Illés G. (2006): A Kékes-Észak erdőrezervátum termőhelyének és erdőállományának jellemzése. 7. Magyar Ökológus Kongresszus, 2006. P

Bodonczi L., Illés G., Keresztes Gy., Marghescu T., Meggyesfalvi I., Sinka A. (2006): A szálalás. Ötletek, gyakorlati útmutatások, meghatározások és magyarázatok. 95 pp.

Csiha I., Bárány G. (2006): Tájékoztató hozamadatok az ERTI nemesnyár fajtakísérletekből. In: Tóth B. (ed.) (2006): Nemesnyár-fajták ismertetője. Agroinform Kiadó, Budapest, pp. 99-102.

Csiha I., Keserű Zs. (2006): Gyökérfeltárások tapasztalatai száraz, homoki termőhelyeken. In: Andrési P. (ed.) (2006): Az ásotthalmi Tanulmányi Erdő. Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom.

Csóka Gy. (2006): Az ásotthalmi Tanulmányi erdő rovartani vonatkozásai. In: Andrési P. (ed.) (2006): Az ásotthalmi Tanulmányi erdő. Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom.

Csóka Gy. (2006): Az akác-gubacsszúnyog (Obolodiplosis robiniae (Haldeman 1847)) megjelenése Magyarországon. Növényvédelem, 42./12., pp. 663-664.

Csóka Gy. (2006): Herbivore insect guild of oaks in Hungary. In: Csóka, Gy.; Hirka, A., Koltay, A (eds.) (2006): Biotic damage in forests. Proceedings of the IUFRO WP. 7. 03. 10) Symposium held in Mátrafüred, Hungary, 12-16. September 2004., pp. 18-27.

Csóka Gy., Hirka, A. (2006): 2004- year of the gypsy moth in Hungary. In: Csóka Gy., Hirka A., Koltay A. (eds.) (2006): Biotic damage in forests. Proceedings of the IUFRO WP. 7. 03. 10) Symposium held in Mátrafüred, Hungary, 12-16. September 2004., pp. 271-275.

Csóka Gy., Hirka A. (2006): Direct Effects of Carpophagous Insects on the Germination Ability and Early Abscission of Oak Acorns. Acta Silvatica & Lignaria Hungarica, Vol. 2., pp. 57-67.

Csóka Gy., Hirka A., Koltay, A. (eds.) (2006): Biotic damage in forests. Proceedings of the IUFRO WP. 7. 03. 10) Symposium held in Mátrafüred, Hungary, 12-16. September 2004., CD-ROM

Csóka Gy., Lakatos F. (2006): www.forestryimages.org. Növényvédelem 43., p. 48.

Csóka Gy., Lakatos F. (2006): www.forestryimages.org. Erdészeti Lapok, CXLII. évf., p. 344.

Csóka Gy., Nádor G. (2006): A gyapjaslepke-kártétel monitorozása távérzékeléssel Veszprém, Somogy és Nógrád megye területén 2005-ben. Agrofórum, 17. évf., 6. sz., pp. 4-10.

Führer E. (2006): Termőföld hasznosítás erdőtelepítéssel a Nagyalföldön. „Alternatív energiaforrások” tudományos és befektetési konferencia, kiállítás, 2006. május 24-25., Szeged, pp. 26-27.

Führer E., Jagodics A. (2006): A szénkészlet nagysága és eloszlása (élő dendromassza, avartakaró, talaj) középkorú bükkös és cseres ökoszisztémában. In: Bidló A., Varga B. (eds.): Előadások és poszterek összefoglalója. Talajtani Vándorgyűlés, Sopron, 2006. augusztus 23-25., p. 25.

Führer E., Mátyás Cs. (2006): A klímaváltozás hatása a hazai erdőtakaróra. „AGRO-21” Füzetek 48., pp. 34-38.

Führer E., Mátyás Cs. (2006): Effect of climate change on carbon sequestration and stability of the Hungarian forest cover. ”Forest Monitoring from remove sencing at scales from global to local” Zvolen-Sielnica, 19-22. October 2005., pp. 19-24.

Führer E., Rédei K. (2006): Hungary. In: Arkuszewska, A. et al. (ed.) (2006): Forest and Forestry in European Union Countries. The guide to forests and forest issues. FRI, Warsaw, pp. 268-273.

Hirka A. (2006): A 2005. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2006-ban várható károsítások. Agroinform Kiadó, 124 pp.

Hirka A. (2006): A 2005. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2006-ban várható károsítások. Növényvédelem, 42./5., pp. 247-251.

Hirka A. (2006): Várható erdőkárok 2006-ban. Erdészeti Lapok, CXLI. évf., 4. sz., pp. 117-119.

Hirka A., Csóka Gy. (2006): Two gall wasps (Neuroterus saliens and Callirhytis glandium) causing major acorn mortality on turkey oak (Quercus cerris) in Hungary. In Csóka Gy., Hirka A., Koltay, A. (eds.) (2006): Biotic damage in forests. Proceedings of the IUFRO WP. 7. 03. 10) Symposium held in Mátrafüred, Hungary, 12-16. September 2004., pp. 296-301.

Hirka A., Csóka Gy. (2006): Képes útmutató és kódjegyzék az erdővédelmi jelzőlapok kitöltéséhez. Agroinform Kiadó, Budapest, 176 pp.

Horváth L., Führer E., Lajtha K. (2006): Nitric oxide and nitrous oxide emission from Hungarian forest soils; linked with atmospheric N-deposition. Atmospheric Environment 40., pp. 7786-7795. IF 2.724

Horváth L., Führer E., Lajtha K. (2006): NO és N2O emisszió magyarországi erdőtalajokból; kapcsolat a légköri ülepedéssel. Erdő és Klíma Konferencia. Mátrafüred, 2006. október 25-27., előadások összefoglalói.

Illés G., Kovács G., Bidló A., Heil B. (2006): Digital Soil and Landsite Mapping in Forest Management Planning. Agrokémia és Talajtan, 55./1-2., pp. 99-108.

Illés G., Somogyi Z. (2006): A szigetközi ártéri erdők egészségi állapotának ortofotókon alapuló elemzése és értékelése. Tájökológiai Lapok, 3./2., pp. 335-360.

Juhász P., Kovács G., Bidló A., Heil B., Illés G. (2006): Vár-hegy erdőrezervátum termőhelyi viszonyai. 7. Magyar Ökológus Kongresszus, 2006. P

Juhász P., Kovács G., Bidló A., Heil B., Illés G. (2006): Vár-hegy erdőrezervátum termőhelyi viszonyainak digitális értékelése. Talajtani Vándorgyűlés, 2006. P

Koltay A. (2006): New Results of the Research on the Alder Phytophthora Disease in Hungary. IUFRO Working Party 7.03.10 Proceedings of the WORKSHOP on "Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe" Sept. 11th -14th, 2006 Gmunden - Austria. P

Koltay A. (2006): Az erdők egészségi állapotának változásai az erdővédelmi monitoring rendszerek adatai alapján. Tájökológiai lapok, 4.2., pp. 327-337.

Koltay A. (2006): Az erdővédelmi szakosztály Szatmár-Beregben. Erdészeti Lapok, CXLI. évf., 11. sz., p. 381.

Koltay A. (2006): Szakosztályülés a gyapjaslepkéről. Erdészeti Lapok, CXLI. évf., 1. sz., p. 7.

Koltay A., Csóka Gy., Hirka A., Janik G. 2006: A Mátrában működő intenzív monitoring rendszer bükk és kocsánytalan tölgy mintaterületek egészségi állapotának változásai, 1996-2005 között. V. Erdő és Klíma konferencia. P

Kovács G., Bidló A., Heil B., Illés G. (2006): Termőhelyi tényezők változása és azok kihatása a gazdálkodásra és a természetvédelemre a Fertő-Hanság medencében. Talajtani Vándorgyűlés, 2006. P

Manninger M., Sitkey J., Kurucz Gy., Horváth L. (2006): Csórrét Watershed, Nemzetközi Erdőfigyelő Konferencia, Budapest, 2006. február 9. P

Mátyás Cs., Nagy L., Ujváriné Jármay É. (2006): Az adaptáció és tolerancia genetikai korlátai. Az Éghajlati bizonytalanság és a hazai erdőtakaró fenyegetettsége: hatás-előrejelzés és felkészülés program záró konferenciája, 2006. 10. 27., Mátrafüred P

Melika G., Pénzes Z., Mikó I., Csóka Gy., Hirka A., Ács Z., Bechtold M. (2006): Parasitoid community structures of two invading blacklocust leaf-miners, Parectopa robiniella and Phyllonorycter robiniella in Hungary. International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants: Bullettin, No. 6., pp. 115-123.

Melika G.; Pénzes Z.; Mikó I.; Csóka Gy.; Hirka A.; Ács Z.; Bechtold, M. (2006): Parasitoid community structures of two invading blacklocust leaf-miners, Parectopa robiniella and Phyllonorycter robiniella in Hungary. Poceedings of the 25th jubilee assembly of palearctic regional section held in Budapest, Hungary, 07-11. 06. 2005., pp. 140-148.

Melika G.; Pénzes Zs.; Mikó I.; Csóka Gy.; Hirka A.; Bechtold, M. (2006): Two invading blacklocust leafminers, Phyllonorycter robiniella and Parectopa robiniella and their native parasitoid assemblages in Hungary. In: Csóka Gy.; Hirka A., Koltay A. (eds.) (2006): Biotic damage in forests. Proceedings of the IUFRO WP. 7. 03. 10) Symposium held in Mátrafüred, Hungary, 12-16. September 2004., CD-ROM, pp. 144-156.

Nagy I., Kiss T., Hajdu T. (2006): A Nyugat-Dunántúli régió erdőgazdálkodása. Erdészeti Lapok, CXLI. évf., 11. sz.

Nagy L. (2006): Cönológiai felvételek Pro Silva mintaterületeken. Pro Silva szakmai napok és konzultáció, 2006. 07. 05-07., Ivánc P

Paustian, K.; Ravindranath, N. H.; Van Amstel, A.; Gytarsky, M.; Ogle, S.; Kurz, W.; Richards, G.; Somogyi Z. (2006): Introduction to Chapter 1 of Volume 4. In: Eggleston, H. S.; Buendia, L.; Miwa, K.; Ngara, T.; Tanabe, K. (eds.) (2006): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Published: IGES, Japan, Volume 4, Chapter 1, pp. 1-21.

Rásó János (2006): Odúlakó madárfajok populációinak vizsgálata egy mesterséges fészekodú telepen a püspökladányi Farkasszigeten. Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék. Szakdolgozat, 2006.

Rédei K. (2006): A nevelővágások hatása az akácállományok hozam- és értékváltozására. Erdészeti Lapok, CXLI. évf., 3. sz., pp. 71-72.

Rédei K. (2006): Az akác termesztés-fejlesztésének biológiai alapjai és gyakorlata. Agroinform Kiadó, Budapest, 128 pp.

Rédei K., Führer E., Osváth-Bujtás Z., Veperdi I. (2006): Az akác termesztés-fejlesztésének biológiai alapjai és gyakorlata. Erdészeti Tudományos Intézet - Agroinform Kiadó és Nyomda Kft, Budapest, 128 p.

Rédei K., Osváth-Bujtás Z., Veperdi I. (2006): Black locust (Robinia pseudo-acacia L.) clonal seed orchards in Hungary. For. Stud. China, 8./4., pp. 47-50.

Rédei K., Osváth-Bujtás Z., Veperdi I. (2006): Black locust (Robinia pseudo-acacia L.) clonal seed orchards in Hungary. Silva Balcanica, 7./1., pp. 63-68.

Rédei K.; Veperdi I.; Meilby, H. (2006): Stand Structure and Growth of Mixed White Poplar (Populus alba L.) and Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Plantations in Hungary. Acta Silvatica and Lignaria Hungarica, Vol. 2., pp. 23-32.

Rédei K., Veperdi I., Osváth-Bujtás Z. (2006): Az akác szelekciós nemesítésének újabb eredményei. Erdészeti Lapok, CXLI. évf., 7. sz., pp. 234-235.

Schlamadinger, B.; Bird, N.; Brown, S.; Canadell, J.; Ciccarese, L.; Clabbers, B. ; Dutschke, M.; Fiedler, J.; Fischlin, A.; Fearnside, P.; Forner, C.; Freibauer, A.; Frumhoff, P.; Hoehne, N.; Johns, T.; Kirschbaum, M.; Labat, A.; Marland, G.; Michaelowa, A.; Montanarella, L.; Moutinho, P.; Murdiyarso, D.; Pena, N.; Pingoud, K. ; Rakonczay, Z.; Rametsteiner, E.; Rock, J.; Sanz, M. J.; Schneider, U.; Shvidenko, A.; Skutsch, M.; Smith, P.; Somogyi Z.; Trines, E.; Ward, M.; Yamagata, Y. (2006): Options for including LULUCF activities in a post-2012 international climate agreement. Part I - Synopsis of LULUCF under the Kyoto Protocol and Marrakech Accords and criteria for assessing a future agreement. Environmental Science and Policy, 10.4., pp. 271-282.

Seufert, G.; Federici, S.; Grassi, G.; Koeble, R.; Leip, A.; Marchi, G.; Matteucci, G.; Pagliari, V.; Somogyi Z.; Teobaldelli, M. (2006): AFOLU DATA: a web-based information system on greenhouse gases in A griculture, Forestry, and Other Land Uses in Europe. Open Science Conference on The GHG Cycle in the Northern Heisphere. Sissi-Lassithi, Crete, 14-18. November, p. 242.

Somogyi Z. (2006): The Carbon Cycle of Forests - Challanges for Kyoto and Beyond. In: Priwitzer, T. (ed.) (2006): Climate Change: Forest Ecosystems & Lanscape. Zvolen-Sielnica, 19-22. October 2005., pp. 12-18.

Somogyi Z., Horváth B. (2006): Az 1930 óta telepített erdők szénlekötéséről. Erdészeti Lapok, CLI. évf., 9. sz., pp. 257-259.

Somogyi Z.; Mangino, J.; Ogle, S.; Raison, J.; Verchot, L. (2006): AFOLU worksheets. In: Eggleston, H.S.; Buendia, L.; Miwa, K.; Ngara, T.; Tanabe, K. (eds.) (2006): 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Published: IGES, Japan, Volume 4., Annex 1., pp. 1-64.

Szabados I. (2006): The effect of the precipitation on the tree ring width. Cartahian Journal of Earth and Enviromental Sciences, Vol. I., No. 2., pp. 39-44.

Szalai S., Koren E., Kuti L., Bárány G., Csiha I., Szabados I., Fügedi U., Garamszegi I., Illés G., Kalmár J., Kadár F., Kurucz Gy., Lesko K., Magyar F., Manninger M., Müller T., Szabóky Cs., Szentkirályi F., Tobisch T., Veperdi I. (2006): Development of forest management methods for mitigation of climate change affects NEESRI konferencia, Laxenburg, 2006. február 22-24., Ausztria P

Szalai S., Szendreiné K. E., Kuti L., Bárány G., Csiha I., Fügedi U., Illés G., Kalmár J., Manninger M., Müller T., Tobisch T., Veperdi I. (2006): A lehetséges éghajlatváltozás káros hatásainak csökkentése erdőkben a kezelési módszerek megfelelő alkalmazásával. Globális klímaváltozás: Hazai hatások és válaszok c. VAHAVA projekt zárókonferencia, Budapest, 2006. március 9., KvVM-MTA. P