2005

Bakonyi J., Nagy Zoltán Á., Koltay A., Necwaltal J., Varga K. (2005): Hazai égeresekben izolált fitoftórák. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, p. 29.

Borovics A., Führer E., Marosi Gy., Rédei K., Solymos R. (2005): Erdőfelújítás és erdőtelepítés. In: Molnár S. (ed.) (2005): Erdő-Fa hasznosítás Magyarországon. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Sopron, pp. 69-116.

Borovics A., Somogyi Z. (2005): Gyérítés hatása az erdőállomány genetikai szerkezetére. III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötet, 2005. november 3-6., Eger, p. 47.

Csiha I. (2005): Ültetvényszerű fatermesztés lehetőségei a változó mezőgazdasági földhasználat kereti között. OMÉK Budapest, 2005. 09. 01.

Csiha I. (2005): Ültetvényszerű fatermesztés fafaj megválasztása és termesztési technológiája. ERTI Központ, Budapest, 2005. 03. 24.

Csóka Gy. (2005): A rettegett gyapjaslepke. Élet és Tudomány, LX. évf., 17. sz., pp. 529-532.

Csóka Gy. (ed.) (2005): Pro Silva Enciklopédia: PSH, 2005 (CD-ROM)

Csóka Gy; Stone, G. N; Melika G. (2005): Biology, Ecology and Evolution of Gall-inducing Cynipidae. In: Raman, A.; Schaefer, C. W.; Withers, T. M. (2005): Biology, Ecology and Evolution of Gall-Inducing Arthropods. Science Publishers, USA

Csóka Gy., Hirka A. (2005): Hogyan tovább gyapjaslepke? 10. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum, Proceedings, pp. 53-57.

Csóka Gy., Hirka A., Koltay A. (2005): Biotikus erdőkárok, IUFRO Konferencia a Mátrában. Növényvédelem, 40./11., p. 558

Csóka Gy., Hirka A., Koltay A., Szabóky Cs. (2005): A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) életmódja és kártétele. 1. rész, Erdészeti Lapok, CXL. évf., 1. sz., pp. 16-18.

Csóka Gy., Hirka A., Koltay A., Szabóky Cs. (2005): A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) életmódja és kártétele. 2. rész, Erdészeti Lapok, CXL. évf., 2. sz., pp. 42-45.

Csóka Gy., Szabóky Cs. (2005): Cheklist of Herbivorous Insects of Native and Exotic Oaks in Hungary I (Lepidoptera). Acta Silvatica et Lignaria Hungarica 1., pp. 59-72.

Führer E. (2005): Die Robinie im praktischen Waldbau. Forst und Holz, 60./11., pp. 464-466.

Führer E. (2005): Az erdészet néhány innovációs kérdése. MAG Kutatás és Környezet, no. 5., 2005. szeptember, pp. 14-15.

Führer E. (2005): Az erdőgazdálkodás talajtani vonatkozásai. In: Stefanovits P., Michéli E. (eds.) (2005): A talajok jelentősége a 21. században. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp. 97-117.

Führer E., Járó Z., Manninger M. (2005): A magyarországi erdők ökológiai és növekedési viszonyainak összefüggései. In: Solymos R. (ed.) (2005): Erdő- és fagazdaságunk időszerű kérdései. Tanulmánykötet az MTA Erdészeti Bizottsága rendezvényein elhangzott előadások alapján 2003-2004. MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottsága, Budapest, pp. 185-192.

Führer E., Marosi Gy. (2005): A minőségi fatermesztés ökológiai és ökonómiai feltételei. In: Solymos R. (ed.) (2005): Erdő- és fagazdaságunk időszerű kérdései. Tanulmánykötet az MTA Erdészeti Bizottsága rendezvényein elhangzott előadások alapján 2003-2004. MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottsága, Budapest, pp. 70-82.

Führer E., Mátyás Cs. (2005): Erdőgazdálkodás és klímabizonytalanság. AGRO-21 Füzetek, 41. sz., pp. 124-128.

Führer E., Mátyás Cs. (2005): A klímaváltozás hatása a hazai erdők szénmegkötő képességére és stabilitására. Magyar Tudomány, 166. évf., 2005/7. sz., pp. 837-841.

Führer E., Mátyás Cs. (2005): Effect of Climate Change on Carbon Sequestration and Stability of the Hungarian Forest Cover. (abstract) In. Priwitzer, T. (ed.) (2005): Climate Change - Forest Ecosystems and Landscape. Proceedings form the international scientific conference held on 19-22 October 2005., FRI, Zvolen, 37 p.

Führer E., Rédei K., Solymos R., Veperdi I., Horánszki A., Manninger M., Szendreiné Koren E., Tobisch T. (2005): Bükkös és akácos kísérleti területek faállomány-szerkezeti és fatermési felvételeinek értékelése. In: Molnár S. (ed.) (2005): Erdő-Fa hasznosítás Magyarországon. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Sopron, pp. 117-126.

Führer E., Szabados I., Berényi Gy. (2005): A táj szerkezetének javítása az erdőterület növelésével és szakszerű erdőgazdálkodással. In: Molnár S. (ed.) (2005): Erdő-Fa hasznosítás Magyarországon. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Sopron, pp. 351-362.

Héjj B., Juhász I., Marosi Gy., Schiberna E. (ed.) (2005): A Magán-erdőgazdálkodói Tesztüzem Hálózat összefoglaló jelentése a 2003. gazdálkodói évről. A magán-erdőgazdálkodási szektor erdőművelési tevékenységének gazdasági értékelése. NYME Erdővagyon-gazdálkodási Intézet kiadványa, pp. 27-33.

Hirka A. (2005): A 2004. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2005-ben várható károsítások. Agroinform Kiadó, 126 p.

Hirka A. (2005): A 2004. évi biotikus és abiotikus erdőgazdasági károk, valamint a 2005-ben várható károsítások. Növényvédelem, 41./4., pp. 137-141.

Hirka A., Csóka Gy. (2005): A makkmoly és makkormányos lárvák kibújási időszakának vizsgálata és ennek gyakorlati vonatkozásai. Erdészeti Kutatások, vol. 91., pp. 97-105.

Hirka A., Koltay A. (2005): Biotikus és abiotikus károk akácon. FVM Szaktanácsadási

Szolgálat, p. 20.

Hirka A., Koltay A. (2005): Biotikus és abiotikus károk nyárakon. FVM Szaktanácsadási Szolgálat, p. 18.

Hirka A., Koltay A. (2005): Biotikus és abiotikus károk tölgyeken. FVM Szaktanácsadási Szolgálat, p. 16.

Horváth L., Asztalos M., Führer E., Mészáros R., Weidinger T. (2005): Measurement of ammonia exhange over grassland in the Hungarian Great Plain. Agricultural and Forest Meteorology, 130., pp. 282-298. IF 2.461

Horváth L., Führer E., Lajtha K. (2005): Nitric oxide and nitrous oxide emission from Hungarian forest soils; link with atmospheric N-deposition. Biogeosciences Discussions 2., pp. 703-723.

Höhn M.; Ábrán P.; Bisztray Gy.; Bounamici, A.; Cseke K.; Gugerli, F.; Sebastiani, F.,; Vendramin, G. G. (2005): Uneven partitioning of genetic variation in chloroplast microsatellites of Swiss stone pine populations along the European mountain range. 17 International Botanical Congress, Abstracts, 17-23. July 2005., Wienna (P)

Illés G. (2005): Faállományok fatermőképességének becslése részletes termőhelyi adatokból többváltozós statisztikai módszerekkel és értékelése GIS eszközökkel. Erdészeti Lapok. CXL. évf., 7-8. sz., pp. 223-225.

Illés G., Somogyi Z. (2005): A Szigetközi ártéri erdők egészségi állapotának ortofotókon alapuló elemzése és értékelése. Tájökológiai Lapok, 3./2., pp. 335-360.

Járó Z., Führer E. (2005): Az erdővagyon bővítése a mezőgazdaságilag gazdaságosan nem hasznosított földterületek beerdősítésével. In: Molnár S. (ed.) (2005): Erdő-Fa hasznosítás Magyarországon. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Sopron, pp. 129-136.

Járó Z., Führer E., Manninger M. (2005): A nemzeti erdővagyon történeti feltárása, jelenlegi állapotának értékelése. In: Molnár S. (ed.) (2005): Erdő-fa hasznosítás Magyarországon Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, pp. 13-69.

Juhász I. (2005): Erdőfelújítás és erdőtelepítés. In: Molnár S. (ed.) (2005): Erdő-fahasznosítás Magyarországon. pp. 56-111.

Juhász I. (2005): A fatermesztés és faanyag-hasznosítás modelljeinek kidolgozása célállományonként. In: Molnár S. (ed.) (2005): Erdő-fahasznosítás Magyarországon. pp. 448-461.

Koltay A. (2005): Phytophthora disease of Alder (Alnus glutinosa) in Hungary. Biotic damage in forests. IUFRO WP 7. 03. 10, Hungarian Forest Research Institute, Mátrafüred, 12-16. September 2004., Hungary

Koltay A. (2005): Előzetes vizsgálati eredmények a hazai mézgás éger (Alnus glutinosa) állományok Phytophthora okozta betegségéről. Erdészeti Kutatások, vol. 91., pp. 107-114.

Koltay A. (2005): A hazai égerek fitoftórás megbetegedésének újabb vizsgálati eredményei. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, p. 96.

Koltay A. (2005): Az erdők egészségi állapota. Új növényi betegségek megjelenése. 10. Tiszántúli Növényvédelmi Fórum, Debrecen, 2005. október 18-20., pp. 130-140.

Koltay A. (2005): Erdővédelmi Szakosztály tanulmányútja. Erdészeti Lapok, CXL. évf., 1. sz., p. 22.

Koltay A., Bakonyi J. (2005): Incidence of phytophthora disease of alder (Alnus glutinosa) in hungary. IUFRO konferencia, Freising.

Koltay A., Hegedűs P. (2005): Erdő vagy vaddisznóskert? Erdészeti Lapok, CXL. évf., 1. sz., pp. 25-26.

Manninger M., Mázsa, K. (2005): Hungary. In: Marell, A., Leitgeb, E. (eds.) (2005): European long-term research for sustainable forestry: Experimental and monitoring assets at the ecosystem and landscape level. Part 1: Country reports. Technical Report 3, COST Action E25, ECOFOR, Paris

Manninger M., Sitkey J., Kurucz Gy. (2005): Csórrét Watershed. In: Pierzgalski, E.; Niemtur, S.; Czerepko, J. (eds.) (2005): Protection of soil and water resources in forestry areas, Warsaw, 2005.

Mátyás Cs., Bach I., Borovics A. (2005): A szaporítóanyag-gazdálkodás és erdőfelújítás genetikai szempontjai a természetközeli erdőgazdálkodásban. In: Solymos R. (ed.) (2005): Erdő- és Fagazdaságunk időszerű kérdései. MTA/FVM, Budapest, pp. 225-236.

Mátyás Cs., Borovics A., Führer E. (2005): Minőségi fatermesztés és biodiverzitás. In: Solymos R. (ed.) (2005): Erdő- és fagazdaságunk időszerű kérdései. MTA/FVM, Budapest, pp. 83-94.

Mátyás Cs., Nagy L. (2005): Genetic potential of plastic response to climate change. Proceedings of the Conference-Genetik und Waldbau, Teisendorf, Germany, pp. 55-69.

Molnár S. (ed.) (2005): ERDŐ-FA hasznosítás Magyarországon. 8.3 A fatermesztés és faanyaghasznosítás modelljeinek kidolgozása célállományonként. pp. 377-386.

Molnár S., Führer E., Tóth B. (2005): Az ERDŐ-FA kutatási program eredményei és hasznosítása. In: Solymos R. (ed.) (2005): Erdő- és fagazdaságunk időszerű kérdései. Tanulmánykötet az MTA Erdészeti Bizottsága rendezvényein elhangzott előadások alapján 2003-2004. MTA Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottsága, Budapest, pp. 181-184.

Nagy L. (2005): Őshonos fafajaink genetikai hátterének megőrzése. A szaporítóanyag-gazdálkodás és erdőművelés természetközeli módszerei. Szakmai Nap, 2005. 03. 30., Sárvár P

Rédei K. (2005): A gyökérsarjról történő akác-felújítási mód megválasztásának fatermési kritériumai. Erdészeti Lapok, CXL. évf., 11. sz., pp. 324-325.

Rédei K. (2005): Ültetvényszerű fatermesztés. In: Molnár S. (ed.) (2005): Erdő-fa hasznosítás Magyarországon. Sopron, pp. 109-116.

Rédei K. (2005): A minőségi fatermesztés feltételei ültetvényszerű faállományokban. Erdő-és fagazdaságunk időszerű kérdései. MTA-EB tanulmánykötet, Budapest, pp. 62-69.

Rédei K., Osváth-Bujtás Z. (2005): Züchtung und Vermehrung der Robinie. Forst und Holz 11., pp. 466-468.

Rédei K., Osváth-Bujtás Z. (2005): Robinienenergieholzplantagen. Forst und Holz 11., pp. 468-469.

Rédei K., Veperdi I., Osváth-Bujtás Z. (2005): Igéretes akácklónok szelektálása és termes termesztésbe vonása. Magkutatás, fejlesztés és környezet 4., pp. 22-23.

Solymos R., Faragó S., Bartha D., Mátyás Cs., Führer E., Bondor A. (2005): Kell-e nekünk a tudományos kutatás? Faipar, LIII. évf., 3-4., pp. 3-9.

Solymos R., Rédei K., Führer E., Molnár S., Pásztory Z., Juhász I. (2005): A fatermesztés és faanyaghasznosítás modelljeinek kidolgozása célállományonként. In: Molnár S. (ed.) (2005): Erdő-Fa hasznosítás Magyarországon. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Sopron, pp. 377-386.

Somogyi Z., Cienciala E., Merganic J., Merganicova J., Illés G. (2005): Guidelines and improved standards for monitoring and verification of carbon removals in afforestation / reforestation joint implementation projects. Results of the monitoring case study in the test site in Hungary. CarboInvent Finel Report, Issue 1., WP 8-D 8.5-ERTI-IFER.