A kutatásról:

gykerekA kutatás az ágazat versenyképességét és fejlődését két módon erősítheti. Egyrészt a rendelkezésre álló szellemi és anyagi forrásokat a kulcsfontosságú területekre koncentrálja, másrészt a tudományos tevékenységek összehangolására törekszik. Az erdészeti kutatás eredményeivel mára bebizonyította, hogy a fenntartható erdőgazdálkodással nemcsak az erdők naturáliákban kifejezhető értékeit, hanem azok alkalmazkodóképességét és egyéb immateriális szolgáltatásait is növelhetjük. A szakszerűen kezelt erdők nemcsak ellenállóbbak a káros környezeti hatásokkal szemben, nemcsak több és jobb minőségű faanyagot szolgáltatnak, hanem a jóléti és rekreációs funkciók ellátására is alkalmasabbak. Az erdészeti kutatás központi feladata az erdő ökológia viszonyainak, fejlődésének és növekedésének, azaz az erdő belső törvényszerűségeinek a vizsgálata a szakszerű erdőművelési beavatkozások meghatározása érdekében. Az erdő sokrétű szerepének index33állandó bővülése, az erdők egészségi állapotának az utóbbi évtizedekben megfigyelt romlása, valamint a környezeti viszonyokban bekövetkezett változások, mint pl. a klímaváltozás, szükségessé teszik a biológiai jellegű, alapkutatások fokozatos bővítését. Az Erdészeti Tudományos Intézet a megfigyeléseit és kísérleteit ún. „erdei laboratóriumokban”, a több száz területet magába foglaló, országos kiterjedésű tartamkísérleti hálózatban, valamint a kísérleti állomásain és az ott működő ökológiai és genetikai laboratóriumaiban végzi. Emellett kiemelkedő még az erdészeti géngyűjtemények fenntartásában való közreműködése is.

 

 

 

Kiemelt kutatási területeink:

 

Klímaváltozás, lehetséges hatások és szükséges válaszok:

 • A klímaváltozás kedvezőtlen környezeti és gazdálkodási hatásainak felmérése és a mérséklés erdőművelési alternatíváinak kimunkálása (meglévő termesztés-technológiák korszerűsítése, technológiaváltás előkészítése stb.).
 • Az erdők szénháztartásának vizsgálata, az erdőtelepítéssel és erdőműveléssel kapcsolatos összefüggéseinek vizsgálata.
 • Alkalmazkodási stratégiák és gazdálkodási módszerek kidolgozása, a genetikailag is tartamos és minőségi fatermesztés céljait is szolgáló eljárások kimunkálása.
 • Szárazságtűrő és az újabb biotikus károsítókkal szemben rezisztens fajták nemesítése.

Bővebben…

 

A természetes folyamatokra alapozott gazdálkodási módszerek fejlesztése:

 • A természetközeli erdőművelési eljárások fejlesztése, kiterjedtebb alkalmazási területeinek meghatározása.
 • Folyamatos erdőborítást biztosító eljárások fejlesztése és elterjesztése.
 • A természetközeli erdőgazdálkodás gazdasági feltételeinek meghatározása.

Bővebben…

 

Energetikai célú faültetvények létesítésével és hasznosításával kapcsolatos teendők:

 • Energetikai ültetvények telepítésére alkalmas nagy hozamú, hazai termőhelyi körülmények között biztonságosan termeszthető és betegségekkel szemben ellenálló fajták nemesítése.
 • Energetikai célú faültetvények termesztés-technológiájának fejlesztése, a fenntarthatóság ökológiai (tápanyag-körforgalom) és növényvédelmi problémáinak tisztázása.
 • Szilárd biomassza termékpálya optimalizálás.
 • Költség-haszon elemzések, befektetési döntések közgazdasági előkészítése.

Bővebben…