• Bakonyi J.; Nagy Z. Á.; Varga K.; Koltay A.; Érsek T. 2006: Első adatok a Phytophthora citricola hazai előfordulásáról. Növényvédelem, 42 (10) 579-585.
 • Csóka Gy.; Hirka A.; Koltay A. 2004: Biotikus erdőkárok . IUFRO Konferencia a Mátrában. Növényvédelem 40 (11), 558.
 • Csóka Gy.; Hirka A.; Koltay A.; Janik G. 2008: A tölgyek biotikus és abiotikus kárai. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény: 98-116.
 • Csóka Gy.; Hirka A.; Koltay A.; Szabóky Cs. 2005: A gyapjaslepke életmódja és kártétele. Erdészeti Lapok CXL. évf. 1. sz. 16-18. o.
 • Csóka Gy.; Hirka A.; Koltay A.; Szabóky Cs. 2005: A gyapjaslepke életmódja és kártétele, 2. rész. Erdészeti Lapok CXL. évf. 2. sz. 42-45. o.
 • Csóka Gy.; Horváth Cs.; Koltay A.; Kulfan J.; Tóth J.; Varga F. és Varga Sz. 2010: Hatszemélyes erdővédelmi emlékcsarnok: Növényvédelem 46 (1): 503-512.
 • Csóka Gy.; Koltay A 2008: Rövid vágásfordulójú energia-ültetvények néhány erdészeti növényvédelmi vonatkozása. 54. Növényvédelmi Tudományos Napok, MTA Budapest, 2008. február 27-28. 14. o.
 • Csóka Gy.; Koltay A.; Hirka A. ; Janik G. 2008: Tanmesék az erdő immunrendszeréről - a természetesség erdővédelmi vonatkozásai. Erdészeti Lapok, CXLIII. évf. 211. p.
 • Csóka Gy.; Koltay A.; Hirka A.; Janik G. 2007: Az aszályosság hatása kocsánytalan tölgyeseink és bükköseink egészségi állapotára. Erdő és klíma V. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 2007, 229-239.
 • Csóka Gy.; Koltay A.; Hirka A.; Janik G. 2008: A bükk biotikus és abiotikus kárai. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény: 135-149.
 • Csóka Gy.; Koltay A.; Leskó K.; Szántó M.; Tóth J. 1998: Az erdővédelmi Osztály. Az ERTI 100 éves Jubileumi emlékülése, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1998 szeptember 15. Poster
 • Hirka A.; Csóka Gy.; Koltay A.; Janik G. 2008: A nyárak és füzek biotikus és abiotikus kárai. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény: 258-280
 • Hirka A.; Csóka Gy.; Koltay A.; Janik G.; Szabóky Cs. 2008: Új megszállók - terjeszkedő rovarfajok Közép-Európa erdeiben. Erdészeti Lapok, CXLIII. évf. 208. p
 • Hirka A.; Koltay A.; Csóka Gy.; Janik G. 2008: Az akác biotikus és abiotikus kárai. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény: 281-300.
 • Janik G.; Tóth J.; Csóka Gy.; Szabóky Cs.; Hirka A.; Koltay A. 2008: Az erdészeti jelentőségű cserebogarak életmódja. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény: 350-380.
 • Koltay A. 1989: A gyökérrontó tapló (Heterobasidion annosum Fr. Bref) elleni biológiai védekezés nagyüzemi alkalmazásának eredményei. Erdészeti Kutatások 1988-1989 Vol.80-81. 300-302.
 • Koltay A. 1990: A feketefenyő hajtáspusztulását okozó gomba, Diplodia pinea (Desm.) Kickx. (syn. Sphaeropsis sapinea) hazai előfordulása. Növényvédelem 1990. Október XXVI. évfolyam 10. szám 448-450.
 • Koltay A. 1993: A feketefenyő hajtáspusztulását okozó gomba, Diplodia pinea (Desm.) Kickx. hazai előfordulása, biológiájának vizsgálata. Wood Tech Erdészeti Szakmai Konferencia. Sopron, 1993.
 • Koltay A. 1994: A környezeti tényezők hatása a feketefenyő hajtáspusztulás kialakulásában. Erdészeti kutatások 1994 VOL. 84. 157-162.
 • Koltay A. 1995: Abiotikus és biotikus tényezők szerepe a feketefenyő állományok pusztulásában. Erdő és Klíma Konferencia. Noszvaj 1995. KLTE Debrecen 236-240.
 • Koltay A. 1995: Erdei és feketefenyveseink állapota különös tekintettel a hajtáspusztulásra.Az erdők egészségi állapotának változása c. Konferencia Budapest, 1995 március 2. MTA Erdészeti Bizottsága, 87-91.
 • Koltay A. 1997: A feketefenyő hajtáspusztulását okozó gomba /Diplodia pinea (Desm) Kick/ biológiájának vizsgálata. OTKA zárójelentés.
 • Koltay A. 1997: Környezeti tényezők hatása a Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton spóraszóródására. Erdészeti Kutatások Vol 86-87. 157-170. o. Budapest, 1997.
 • Koltay A. 1997: Új kórokozók megjelenése a feketefenyő állományokban. Növényvédelmi Tudományos Napok, MTA Budapest, 1997.február 24-25, 103. o.
 • Koltay A. 1997: Új kórokozók megjelenése a hazai feketefenyő állományokban. Növényvédelem 33 (7), 339-341. o.
 • Koltay A. 1998: A feketefenyő hajtáspusztulását okozó gomba, a Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton biológiájának vizsgálati eredményei. Erdészeti Kutatások, Vol. 88. 251-271.o. Budapest, 1998.
 • Koltay A. 1999: Újabb adatok a Cenangium ferruginosum Fr. ex Fr. által előidézett feketefenyő ágelhalásokról. Növényvédelmi tudományos napok. MTA Budapest, 1999 február 23-24. 108. o.
 • Koltay A. 2000: A feketefenyő hajtásain előforduló új kórokozók vizsgálata. Doktori (Ph.D.) Értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Soproni Egyetemi Karok, Sopron.
 • Koltay A. 2000: Erdei- és feketefenyő ágelhalását előidéző kórokozók bemutatása a legújabb hazai vizsgálatok alapján. Alföldi Erdőkért Egyesület, Kutatói nap 1998-1999, Baja-Kecskemét-Sopron, 42-46. o.
 • Koltay A. 2000: Feketefenyő fajták fogékonysága néhány kórokozó fertőzésével szemben. Alföldi Erdőkért Egyesület, Kutatói nap 1998-1999, Baja-Kecskemét-Sopron, 74. o.
 • Koltay A. 2001: A Dothistroma septospora (Dorog.) Morlet előfordulása a hazai feketefenyő állományokban és az ellene alkalmazott vegyszeres védekezési kísérletek eredményei. Növényvédelem, 37 (5), 231-235.
 • Koltay A. 2001: A Dothistroma septospora (Dorog.) Morlet megjelenése a hazai feketefenyő állományokban és az ellene való védekezés lehetőségei. Növényvédelmi tudományos napok, MTA Budapest, 2001 február 27-28. 93. o.
 • Koltay A. 2001: A feketefenyő állományok mikológiai problémái. Alföldi Erdőkért Egyesület, Kutatói napja, Szeged 2000, 22-26. o.
 • Koltay A. 2002: A magyarországi feketefenyő hajtáspusztulás történeti áttekintése. Erdészeti kutatások, Vol. 90. Budapest, 2000-2001. 247-254. o.
 • Koltay A. 2002: Előzetes vizsgálati eredmények a hazai égerek Phytophthora gomba okozta pusztulásáról. Alföldi Erdőkért Egyesület, Kutatói napja, 2002. április 18.
 • Koltay A. 2003: Előzetes vizsgálati eredmények a magyarországi éger (Alnus glutinosa) állományok Phytophthora okozta pusztulásáról. Növényvédelem, 39. (1) 3-7. o.
 • Koltay A. 2003: Új védekezési metodika az erdeifenyő állományokban a gyökérrontó tapló Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. ellen. Növényvédelmi tudományos napok, MTA Budapest, 2003. február 25-26. 102. o.
 • Koltay A. 2004: A hazai erdők egészségi állapota a nemzeti erdővédelmi monitoring hálózat adatai alapján. Növényvédelmi tudományos napok, MTA Budapest, 2004. február 24-25. 91.
 • Koltay A. 2004: Erdővédelmi monitoring rendszerek Magyarországon. XIV. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum kiadványa 32.o., Keszthely 2004 január 28-30.
 • Koltay A. 2004: Környezeti változások vizsgálata vaddisznóskertekben. Tájökológiai Lapok 2(1): 141-157.
 • Koltay A. 2005: Előzetes vizsgálati eredmények a hazai mézgás éger (Alnus glutinosa) állományok Phytophthora okozta betegségéről. Erdészeti Kutatások, Vol. 91. Budapest, 2002-2004. 107-114.
 • Koltay A. 2006: Az erdők egészségi állapotának változásai az erdővédelmi monitoring rendszerek adatai alapján. Tájökológiai lapok 4 (2): 327-337.
 • Koltay A. 2007: Éger állományok fitoftórás pusztulása Magyarországon. AEE Szeged, 2007. nov. 08. 55. o. Poszter
 • Koltay A. 2007: Jellegzetes alföldi erdőtípusok egészségi állapotának változásai 1996-2006 között az intenzív monitoring rendszer adatai alapján. AEE Szeged. 2007. 11. 08. 16-29.o.
 • Koltay A. 2008: Új eredmények a hazai égerek fitoftórás megbetegedéséről. OEE 139. Vándorgyűlés, Debrecen, 2008. 07. 11-12. Poszter
 • Koltay A.; Bakonyi J.; Nagy Z. Á. 2007: A fitoftórás égerpusztulás erdészeti jelentősége négy év vizsgálatai alapján. 53. Növényvédelmi tudományos napok, MTA Budapest, 2007. február 20-21. 37. o.
 • Koltay A.; Bakonyi J.; Nagy Z. Á.; Varga K. 2003: A fitoftórás égerpusztulás hazai elterjedése. Vizsgálati módszerek. XIII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum kiadványa 63-65.o., Keszthely 2003 január 29-31. Poszter.
 • Koltay A.; Csóka Gy.; Hirka A.; Janik G. 2008: Az erdők egészségi állapotának változásai az Intenzív II. Szintű Megfigyelő Hálózat (EVH) adatai alapján. OEE 139. Vándorgyűlés, Debrecen, 2008. 07. 11-12. Poszter
 • Koltay A.; Csóka Gy.; Hirka A.; Janik G. 2008: Ketyeg az időzített bomba? - a rövid vágásfordulójú ültetvények növényvédelmi vonatkozásai. Erdészeti Lapok, CXLIII. évf. 213. p.
 • Koltay A.; Hegedűs P. 2005: Erdő vagy vaddisznóskert? Erdészeti Lapok CXL. évf. 1. sz. 25-26. o.
 • Koltay A.; Hegedűs P.; Koren E. 2008: Erdőállapot Változások Vaddisznóskertekben. Erdészeti Kutatások, Vol. 92. Budapest, 2007-2008. 2001-214. o.
 • Koltay A.; Hirka A. 2008: Az akác új kórokozói és károsítói. Alföldi Erdők Egyesület, Kutatói nap, Szeged, 2008. nov. 06. 93. o. Poszter.
 • Koltay A.; Hirka A.; Csóka Gy. 2008: A fenyők biotikus és abiotikus kárai. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény: 398-430.
 • Koltay A.; Illés G. 2008: A fitoftórás égerpusztulás erdészeti jelentősége. Az Erdészeti kutatások digitális, ünnepi különszáma az OEE 139. Vándorgyűlésének tiszteletére. Cikkgyűjtemény: 431-449.
 • Koltay A.; Nagy L. 1999: Feketefenyő klónok fogékonysága a Sphaeropsis sapinea és Dothistroma septospora kórokozók fertőzésével szemben. Erdészeti Kutatások, VOL. 89. 151-162.
 • Koltay A.; Nagy L. 2000: Erdei és feketefenyő klónok eltérő érzékenysége néhány tűelhalást előidéző kórokozóval szemben. Növényvédelmi tudományos napok, MTA Budapest, 2000 február 22-23. 104. o.
 • Koltay A.; Nagy L. 2001: Változatosság a hajtáspusztulást, tűvörösödést előidéző kórokozókkal szembeni érzékenység tekintetében erdei- és feketefenyőn. Növénynemesítési Tudományos Napok, MTA, Budapest, 2001 január 23-24. 58. o.
 • Koltay A.; Nagy L. 2002: A Sclerophoma pithyophila (Corda) Höhn biológiája és különböző erdeifenyő klónok eltérő fogékonysága a kórokozóval szemben. Erdészeti Kutatások, Vol. 90. Budapest, 2000-2001. 171-178. o.
 • Koltay A.; Szántó M. 1988: Az Armillaria nemzetség Magyarországon. Mikológiai Közlemények. 88/3. 184-188.
 • Koltay A.; Szántó M. 1989: Az Armillaria Nemzetség Magyarorzágon. Növényvédelem 1989. Augusztus XXV. évfolyam 8. szám 348-350.
 • Koltay A.; Szántó M. 1989: Az Armillaria nemzetség szerepe erdeink egészségi állapotában. Erdészeti Kutatások 1988-89. Vol.80-81. 157-160.
 • Koltay A.; Tárczy Cs. 1999: A Sclerophoma pithyophila (Corda) Höhn. kórokozó előfordulása erdeifenyő plantázsban és az ellene alkalmazott vegyszeres védekezés eredményei. Növényvédelem, 35. évf. 9. szám, 431-435. o.
 • Koltay A.; Tóth J. 2008: Vegyszeres védekezési kísérletek eredményei feketefenyő fiatalosban a Dothistroma septospora (Dorog.) Morlet és Sphaeropsis sapinea Dyko & Sutton kórokozók ellen. OEE 139. Vándorgyűlés, Debrecen, 2008. 07. 11-12. Poszter