Név: Dr. Koltay András

 

Születési hely: Budapest

Születési idő: 1959 07. 11.

 

   1984-ben a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán, biológia-földrajz szakon jeles diplomát szereztem. 1984 szeptemberében az Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osztályán helyezkedtem el, ahol a mai napig is dolgozom. Kezdetben tudományos segédmunkatársi, majd 1988-tól tudományos munkatársi, és 2001-től tudományos főmunkatársi beosztásban. 1994-től osztályvezető helyettesnek neveztek ki az Erdővédelmi Osztályon.

   1988-ban az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán Erdészeti Növényvédelmi Szakmérnöki diplomát szereztem, jeles minősítéssel.

   1996 szeptemberétől a Soproni Egyetem Erdővédelmi Tanszékén egyéni levelező Ph.D. tanulmányokat folytattam, 1998 októberében tanulmányaimat befejeztem, az abszolutóriumot megszereztem. 2000-ben a „A feketefenyő hajtásain előforduló új kórokozók vizsgálata c. disszertációmat sikeresen megvédtem, és 2001. 02. 02.-án hivatalosan is Ph.D. fokozatot szereztem. Angol nyelvből középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezem.

   Az Erdészeti Tudományos Intézetben szakmai tevékenységem elsősorban az országos erdővédelmi monitoring hálózat keretében végzett, állományalkotó főbb fafajok egészségi állapotának vizsgálatára terjed ki. Munkakörömbe tartozik e mellett a gazdálkodók részére nyújtott szaktanácsadás erdővédelmi problémák esetén.

   Főbb kutatási feladataim a fenyőfélék és ezen belül is a Pinus fajokon előforduló kórokozók vizsgálata. A nyolcvanas évek második felében, Dr. Pagony Hubert akkori osztályvezető irányításával, bekapcsolódtam a Heterobasidion annosum - gyökérrontó taplóval kapcsolatos kutatásokba. Ezzel párhuzamosan, a tölgypusztulás okait kutatva részletesebb kutatásokat kezdtünk a kárláncolat egyik lehetséges tagja az Armillária fajokra vonatkozóan.

   A kilencvenes évek kezdetétől a Pinus fajokon előforduló kórokozókkal foglalkozom behatóbban, ezen belül is a Sphaeropsis sapinea-val. Ezzel kapcsolatosan OTKA pályázaton elnyert kutatásokat is folytattam. 1998-tól ugyancsak OTKA kutatás keretében végeztem a különféle fenyő kórokozók ellen alkalmazható növényvédelmi eljárások kutatását, melynek eredményeként a Sphaeropsis sapinea, Dothistroma septospora és a Sclerophoma pithyophila fajok ellen kidolgoztam egy komplex növényvédelmi technológiát. A témával kapcsolatosan 2001-ben önálló könyvem jelent meg „Az erdei- és a feketefenyő gombabetegségei címmel.

   2001-től az erdei lombos fafajokon, ezen belül is elsősorban az égereken megjelenő fitoftórás jellegű megbetegedésekkel foglakozom behatóbban. Erre a kutatási feladatra 2002-2005 között OTKA támogatást is elnyertem.

   A fenti kutatások mellett 1989-től részt veszek a nemzeti, 16x16 km-es erdővédelmi monitoring hálózat keretében végzett kutatásokban. 1996 óta irányítom az ERTI Erdővédelmi Osztálya által hazánkban végzett nemzetközi II. szintű, intenzív erdő egészségi állapot felméréseket, összefogom az ezzel kapcsolatos hazai és nemzetközi adatszolgáltatási rendszert.

   1994 óta végzek kutatásokat vadaskertekben azzal a céllal, hogy feltárjam az intenzív vadgazdálkodás hatásait az erdőállományok ökológiai viszonyaira, és ezen belül az erdők egészségi állapotára vonatkozóan.

   A kutatás mellett a Debreceni Egyetem Agrárcentrumának Mezőgazdaságtudományi Karán erdővédelemtan tantárgy keretében óraadóként oktatok. Rendszeresen tartok tudományos és ismeretterjesztő előadásokat, részt veszek az erdővédelmi témákat érintő rendezvényeken, tudományos fórumokon. Kutatási tevékenységem eredményeit eddig 3 szakkönyvben, 11 idegen nyelvű cikkben, 42 magyar nyelvű szakcikkben, és 28 egyéb cikkben publikáltam.

   1984-től az Országos Erdészeti Egyesület Erdővédelmi Szakosztályának tagja, 2002-től titkára vagyok. 2004-től az OTKA bizottság, az AG 4 zsűri tagjai közé választott.