Név:                                                              

Csóka György

 

Születési hely, idő:                                      

Baja, 1961. április 8.

 

Családi állapota:                                         

Nős (feleség: Dr. Hirka Anikó), 2 gyermek apja (Ágnes-1990, Bence-1996)

 

Általános iskolai tanulmányok:                 

Ásotthalom 1967-1975.

 

Középiskolai tanulmányok:                       

Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola: Szeged 1975 –1979

 

Egyetemi tanulmányok:                             

EFE, Erdőmérnöki Kar: Sopron, 1980-1985

 

Posztgraduális tanulmányok:                    

 • MTA aspiráns

EFE, Erdőmérnöki Kar, Erdővédelemtani Tanszék , Sopron, 1985-1988, Tudományos vezető: Dr. Igmándy Zoltán

 • ELTE TTK Zoológus Szak: Budapest, 1993-1995.

 

Egyéb tanfolyamok:                                   

Statistics for ecologists: Imperial College, Ascot, UK 1994. március

 

Tudományos fokozatok:                            

 • műszaki doktor - EFE Erdőmérnöki Kar, 1989.
 • mg. tudományok kandidátusa - 1991
 • habilitáció - Soproni Egyetem, 1998. március
 • egyetemi magántanár (Soproni Egyetem) – 1998. június

 

Munkahelyek és beosztások:                     

 • MTA - aspiráns: 1985.09.01-1988.08.31.
 • Erdészeti Tudományos Intézet: (1988. 09.01-től)

                        tudományos segédmunkatárs: 1988.09.01-1989.06.30.

                        tudományos munkatárs: 1989.07.01-1991.05.31.

                        tudományos főmunkatárs: 1991.06.1-től

                        tudományos tanácsadó: 2008. 08.1-től

                        állomásigazgató (Gödöllő): 1993.10. hó - 1994. 10. hó

                        kirendeltség vezető (Mátrafüred): 1994. novembertől

                        mb. osztályvezető (Erdővédelmi Osztály): 2004. 01-2005.02.15.

                        tudományos osztályvezető (Erdővédelmi Osztály): 2005.02.15-től

 

Kutatási területek:                                      

 • Interakciók tölgyek és herbivor rovaraik között
 • A tölgyeken élő gubacsdarazsak biológiája
 • A tölgyeken élő herbivor rovarok diverzitása
 • Magyarországi tölgyesek egészségi állapota
 • A magyar erdők egészségi állapotát befolyásoló tényezők
 • Lombfogyasztó lepidopterák tápnövény specializációja és életmódja
 • A környezeti változások hatása egyes erdei rovarok populáció dinamikájára
 • Honosított fafajok herbivor rovarai
 • Az alföldi fenyvesítések rovar-ökológiai hatásai
 • Fenyőtű fogyasztó nagylepkék életmódja
 • Erdészeti jelentőségű lepkehernyók mikrosporídia kórokozói
 • Terjeszkedő akác aknázómolyok életmódja
 • Invázív rovarfajok terjeszkedése és jelentősége Magyarországon
 • Az erdei holtfa erdő és természetvédelmi szerepe

 

Nyelvismeret:                                              

 • angol: középfok
 • orosz: alapfok

 

Részvétel jelentősebb nemzetközi konferenciákon:                                 

 • IUFRO XVIII World Congress : Ljubljana, Szlovénia, 1986
 •  IUFRO XIX World Congress: Montreal, Kanada, 1990
 • Conference on Plant Galls: London, UK, 1992
 •   IUFRO Conference on „The ecology and evolution of gall-forming insects” Krasnoyarsk, Oroszország, 1993
 • IUFRO XX World Congress: Tampere, Finnország, 1995
 • Insects and environment: Zólyom, Szlovákia, 1995
 • Forests and insects: London, UK, 1995
 • Methodology in forest insect and disease survey:  Pisek, Csehország, 1997
 • Biology of gall inducing arthropods: Mátrafüred, Magyarország, 1997
 • Methodology in forest insect and disease survey: Ustron, Lengyelország,1998
 • Interagency research forum on Gypsy Moth: Annapolis, USA, 1998
 • Interagency research forum on Gypsy Moth: Annapolis, USA, 1999
 • Population Dynamics and Integrated Management of Forest Insects. Victoria, Kanada, 1999
 • Methodology in forest insect and disease survey: Sion, Svájc, 2000
 • IUFRO XXI World Congress Kuala Lumpur, Malajzia, 2000
 • Exotic Forest Pests Online Symposium (USDA Forest Service,),  2001
 • Interagency research forum on Gypsy Moth: Annapolis, USA, 2001
 • Joint Conference of the Royal Entomological Society and IUFRO, Aberdeen, UK, 2001
 • „Ecology, Survey and Management of Forest Insects” IUFRO (WP 7.03.10, WP. 7.03.06, WP 7.03.07). Krakkó, Lengyelország, 2002 szeptember 1-5.
 • „Biotic damage in forests” IUFRO (WP 7.03.10) szimpózium: Mátrafüred, 2004. szeptember 2-6.
 • „Methodology of Forest Insects and Disease Survey in Central Europe” IUFRO (WP    7.03.10) Gumnden, Ausztria, 2006. szeptember 11-14.

 

Tisztségek, beosztások szakmai, tudományos testületekben:

 • OTKA Agrár IV. zsűri: tag (1998-2001.)
 • OTKA Agrárt III. zsűri tag: (2007-2010)
 • MTA Erdészeti Bizottság: tag (1994-től)
 • MTA Erdészeti Bizottság: közgyűlési képviselő (2001-2004)
 • MTA Erdészeti Bizottság közgyűlési képviselő (2007-2010)
 • MTA Erdészeti Bizottság: erdővédelmi munkacsoport vezető (2002-től)
 • MTA Erdészeti Bizottság: Tremészet- és Erdővédelmi Albizottság – titkár (2010-től)
 • OEE Mátrafüredi Helyi Csoport: elnök (2010-től)
 • OEE Erdővédelmi Szakosztály: elnök (2010-től)
 • Duna-Ipoly Nemzeti Park Tanács - tag (2006-tól)
 • PRO SILVA HUNGARIA: alelnök (1999-2004)
 • IUFRO munkacsoport: társelnök (1995-től)
 • ICP „Biotic Damage” Expert Panel: tag
 • EPPO Panel on Quarantine Pests for Forestry: tag
 • Növényvédelem c. folyóirat: Szerkesztő Bizottsági tag (1998-tól)
 • Növényvédelmi Tanácsok c. folyóirat: Szerkesztő Bizottsági tag (2000-2004)

 

Ösztöndíjak:                         

 • MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (1998-2000)
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000-2003)

 

Kitüntetések:

 • Wilhelm Leopold Pfeil Díj (Alfred Töpfer Alapítvány) – 2006
 • OEE Bedő Albert Emlékérem - 2008

 

Oktatási tevékenység:

 • Interakciók növények és állatok között (NYME EMK Roth Gyula Doktori Iskola)
 • Az integrált erdővédelem fő vonalai (NYME EMK Roth Gyula Doktori Iskola)
 • Az erdővédelem alapjai (SZIE, Növényvédelmi Intézet)
 • Az erdővédelem alapjai (DE Növényvédelmi Intézet)
 • Az erdővédelem alapjai (BCE Növényvédelmi Intézet)