Iskolák, tudományos fokozatok

1985-1989.

Roth Gyula Erdészeti Technikum, Sopron

1989-1994.

Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kar, Sopron (ma Nyugat-magyarországi Egyetem), okleveles erdőmérnök

1995-1997.

Gödöllő Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, okleveles növénygenetikai szakmérnök

1996-1998.

Ph.D. hallgató, Soproni (majd Nyugat-magyarországi) Egyetem, Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok program, Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása alprogram

2001.

Ph.D. fokozat megszerzése

2005.

Címzetes egyetemi docens (Nyugat-magyarországi Egyetem)

2012.

Címzetes egyetemi tanár (Nyugat-magyarországi Egyetem)

 

 • Munkahely: 1994-óta az  Erdészeti Tudományos Intézet Sárvári Kísérleti Állomás, Nemesítési Osztály
 • Beosztás: főigazgató, tudományos osztályvezető
 • Oktatói tevékenység: Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet (Evolúció- és populációbiológia, Környezetvédelmi Biológia, Erdei nemesítéstan, Erdészeti Genetika)
 • Legfontosabbnak ítélt szakmai eredménye: erdészeti genetikai laboratórium kiépítése és az első eredmények publikálása. Ez olyan technológiák első hazai adaptációiját jelenti, amelynek segítségével tudományosan alapozhatjuk meg erdeink genetikai erőforrásainak tartamos használatát, amelynek alkalmazásával újrafogalmazhatjuk a minőségi szaporítóanyag előállításának kritériumait, elősegítve a genetikai tartamosságot is biztosító gazdálkodási eljárásokat, az erdők alkalmazkodási folyamatainak megértését.
 • Nemzetközi szinten jegyzett tudományos eredménye a Kárpát-medence tölgyfajainak numerikus módszerekkel történő elkülönítése. További újdonságértékű eredménye a szélsőséges klimatikus feltételekhez történő alkalmazkodás egyes genetikai vonatkozásának feltárása, a különböző erélyű gyérítések génkészletére gyakorolt hatásának kimutatása és a magtermesztő ültetvényekben termelt szaporítóanyag genetikai értékelése.

 

Jelenlegi tudományos témái és projektjei:

 • Gyorsan növő fafajok nemesítése vonatkozásában az egzóták honosításában és a nyárnemesítésben vesz részt. Ennek során az Intézet Arborétumaiban folyó honosítási munkákat irányítja, megszervezi és koordinálja az Arborétumok fenntartását és fejlesztését. A nyárnemesítésen belül a hazai nyárak esetében populációgenetikai vizsgálatokat végez, a genetikai erőforrásainak feltárása és tartamos módon történő hasznosítása érdekében. Részt vesz új nemesnyár fajták előállításában, különös tekintettel a rövid vágásfordulóban kezelhető, elsősorban biomassza előállítását célzó ültetvényekben való alkalmazhatóságukra.
 • Lassan növő őshonos fafajok génmegőrzésével kapcsolatban vizsgálja az erdőnevelési beavatkozások erdők genetikai szerkezetére gyakorolt hatásait. Ennek során azt kutatja, hogy kimutatható-e kapcsolat a nevelővágások erélye és az erdőállományok genetikai változatossága között kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy és bükk állományokban? Részt vesz a tölgy magtermesztő ültetvények termesztés-technológiai fejlesztésben, a minőségi szaporítóanyag előállítása és a genetikai tartamosság érdekében. Beteg és egészséges tölgy fapárok összehasonlító genetikai elemzését végzi, annak érdekében, hogy kimutatható-e ellenálló genotípus a tressztényezőkre vonatkoztatva? Vizsgálja a bükk és a kocsánytalan tölgy genetikai változatossági mintázatát és kapcsolatot keres a különböző klímatényezőkkel annak érdekében, hogy a jövő környezeti feltételeihez történő alkalmazkodás genetikai aspektusait megismerje. Részt vesz az erdészeti génrezervátumok kijelölésében és a bennük végzendő genetikai vizsgálatok metodikájának kidolgozásban.

 

Az alábbi szervezetekben tag vagy tisztségviselő:

 • Erdőtanács
 • MTA Erdészeti Bizottsága
 • Magyar Növénynemesítők Egyesületének Elnöksége
 • Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének Elnöksége
 • Növényi Génbank Tanács Erdészeti Munkabizottsága
 • FVM Fajtaminősítő Tanácsa

 

Továbbképzések

1994. 10. 24 - 11. 11.

3 hetes továbbképzés az ausztriai szövetségi erdészeti kutatóintézetben (FBVA), erdészeti genetika, nemesítés és erdőművelés témakörökben.

1996. 11. 11 - 12. 06.

4 hetes tanfolyam az ausztriai FBVA Erdészeti Genetikai Intézetében, molekuláris genetikai módszerek tanulmányozása

1998. 08. 31 - 09. 11.

2 hetes továbbképzés, Németország Baden-Württenberg tartomány Mezőgazdasági Minisztériumának meghívása alapján, Erdészeti Tudományos Intézet, Freiburg (FVA), erdészeti genetika, genetikai erőforrások védelme témában

1998. 10. 11 - 12. 11.

9 hetes laboratóriumi tapasztalatszerzés, Erdészeti Genetikai Tanszék, Ludwig Maximilian Egyetem, München-Freising, erdei populációk genetikai vizsgálata témakörben

2000. 04. 17 - 04. 28.

2 hetes laboratóriumi tapasztalatszerzés, a belgiumi Erdészeti és Vadászati Tudományos Intézetben (Gerardsbergen), erdei populációk genetikai vizsgálata témakörben

2000. 10. 07 - 10. 15.

Tanulmányút a Pekingi Egyetem Erdészeti fakultására, erdészeti nemesítési témakörben

2002. 08. 19 - 08. 24.

Göttingeni Egyetem Erdészeti Nemesítési és Genetikai Intézetében különböző molekuláris- és populációgenetikai módszerek tanulmányozása

2003. 05. 26 - 05. 31.

Erdészeti genetikai és nemesítési tanulmányút, a belgiumi Erdészeti és Faipari Tudományos Intézetben (Gembloux)