GenetAz ERTI Sárvári Kísérleti Állomásán 10 éve folynak molekuláris genetikai vizsgálatok a Genetikai Laboratóriumban. A kezdetben alkalmazott izoenzim alapú vizsgálatokon túl, ma már a legkorszerűbb PCR alapú technikák (mikroszatellit markerek, AFLP, szekvenálás) kivitelezésére is rendelkezésünkre áll a megfelelő laboratóriumi háttér. A vizsgálatok egyrészt a nemesítői munkához kapcsolódnak, és kiegészítik a hagyományosan vett terepi kísérleteket. Kutatási témáink közé tartozik a gazdálkodásban alkalmazott fajták (pl. nemesnyár fajták) azonosítása gyors laboratóriumi teszttel; az erdőművelési módok (pl. különböző mértékű gyérítés) hatásának vizsgálata egy állomány genetikai hátterére, mintázatára; az idegen pollen arányának mérése az utódvizsgálatok során egy magtermesztő ültetvényben. Másik irányvonal az erdőállományaink (főként az őshonos fafajok) genetikai mintázatának, diverzitásának feltérképezése, a genetikai erőforrások megőrzése érdekében. Ezen a területen folyó munkánk az élőhelybeli különbségek hatásának megfigyelése az egyes állományok genetikai mintázatában, tölgy és bükk esetében. Egy elegyes tölgy állomány finomléptékű genetikai és taxonómiai mintázatának feltárása. A hazai természetes fehér-szürke-rezgőnyár állományok feltérképezése és ezek genetikai mintázatának összehasonlítása. Az őshonos fekete nyár egyedek feltérképezése, az amerikai fekete nyárral, ill. a nemesnyárakkal alkotott hibridek kiszűrése (együttműködés keretében a KEFAG Zrt.-vel). Az elegyes fafajok (juhar fajok, vadgyümölcsök) feltérképezése és genetikai mintázatuk elemzése. A laboratóriumban jelenleg két kutató (Dr. Cseke Klára, Lovász Andrea) és egy asszisztens (Rumi Andrea) dolgozik.