Az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársai kutatási tevékenységük során szerzett eredményeikről, ismereteikről rendszeresen beszámolnak a szakma és a nyilvánosság felé.

Ezek a beszámolók lehetnek magyar vagy idegen nyelvű, önálló vagy társas munkák, illetve terjedelmüket tekintve is számos variáció előfordulhat. A könyveken túl, kutatóink munkássága nyomán könyvrészletek, fejezetek, közlemények - szakmai, tudományos vagy akár más jellegű folyóiratokban, konferencia összefoglalók, illetve kiadványok, poszterek, ismeretterjesztő kiadványok, vagy más egyéb írásművek (a szakterületek szerteágazóságából kifolyólag) jelentek meg. Ezeket az írásokat a Cikkek menüpont alatt évek szerint csoportosítva soroljuk fel.

Az önálló könyv alakban megjelent publikációkat a Könyvek pontban külön kiemeljük, valamint külön-külön pontot szenteltünk az Intézet két tudományos folyiratának: az Erdészeti Kutatások-nak és az Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai-nak.

Végül lajstromba szedtük kutatóink elhangzott előadásait is az Előadások menüpont alatt.