Nemes1Az erdészeti genetikai erőforrások kutatása és hasznosítása, a fajta-előállító nemesítéstől az őshonos állományok alkalmazkodó-képességének fenntartásáig terjedő, szerteágazó terület. Kutató-fejlesztő tevékenységünket úgy igyekeztünk megvalósítani, hogy az erdőtelepítésekhez és felújításokhoz megfelelő minőségű szaporítóanyag kellő mennyiségben mindig rendelkezésre álljon. Faültetvények esetében az adott termőhelyi feltételeket legjobban hasznosító, ökológiailag kielégítően stabil fajták fajtaazonos szaporítóanyagainak propagálását Nemes2tekintjük fő feladatunknak. A termőhelynek legmegfelelőbben választott minőségi szaporítóanyag meghatározza az erdősítések starthelyzetét, fejlődésüket és jövedelmezőségüket egyaránt. Őshonos állományaink esetében az erdőművelési beavatkozások genetikai szerkezetre gyakorolt hatásait kutatjuk, a minőségi fatermesztés céljait még szolgáló, de a változó környezeti feltételekhez még alkalmazkodni tudó állományszerkezet meghatározása érdekében. Kiemelt kutatási területeink közé tartozik az ellenőrzött Nemes3keresztezéssel előállított nyár klónok szelekciója, különös tekintettel a minőségi fatermesztésre és az erdőtelepítésekre. Az energetikai faültetvények létesítéséhez hazai környezeti adottságok között biztonságosan termeszthető és nagy hozamot biztosító nemesnyár és fűz fajták előállítása, köztermesztésbe vonása. Az erdőgazdálkodás genetikai erőforrásokra gyakorolt hatásainak elemzése, a természetközeli erdőgazdálkodás genetikai szempontjainak kidolgozása céljából, különös tekintettel a változó környezetre és a dinamikus génmegőrzési elvekre. Illetve az erdészeti géngyűjtemények, központi törzsültetvények fenntartása.