Az erdészeti nemesítési kutatások keretében a kutatási alapfeladatok közé három fő terület tartozik. Az első a gyorsan növő fafajok nemesítése, különös tekintettel az erdőtelepítési és ültetvények létesítésével kapcsolatos feladatokra. A második a generatív úton szaporított fafajoknál (EF, LF, FF, VF, egzóták)  genetikai értékelések (származás-kutatás, utódvizsgálat) Nem1folytatása, elsősorban a betegség-ellenállóságra és az adaptációképességre. A harmadik pedig a vegetatív szaporítású fafajtákkal kapcsolatban a fajtafenntartás és a kiinduló szaporítóanyag-ellátás biztosítása, a fekete nyár genetikai erőforrásainak feltárása és fejlesztése. Ezek a kutatások a nemesítés szűkebb érdekeit, és a természetközeli erdőgazdálkodás céljait egyaránt szolgálják, így a megkezdett vizsgálatok folytatása a jövőben is szükséges, illetve kiterjeszthető más őshonos nyárakra, valamint genetikai leltározásokra a különböző megporzási, állományképzési és felújulási stratégiával jellemezhető fafajkörökben (állományalkotó-elegy, szél-rovarporozta stb. fafajok összehasonlítása). Aktuális feladat az őshonos fafajok genetikai változatosságának megismerése, a genetikai erőforrások megőrzése érdekében, és a környezeti feltételekhez Nem2történő alkalmazkodás genetikai vonatkozásainak elemzése. Szükséges s közreműködés a génmegőrzési stratégiák kidolgozásában, együttműködve a Növényi Génbank Tanács Erdészeti Munkabizottságával. Egyéb aktuális kutatási témák a szaporítóanyag-források genetikai értékének vizsgálata, származás vizsgálattal igazolt, jóváhagyott szaporítóanyag források kialakítása; in situ génrezervátum hálózat kialakításában való közreműködés; magtermelő állományok kezelési elveinek kísérleti alapokon történő aktualizálása. Együttműködés keretében végzett kutatások az erdőművelés hatásának vizsgálata az erdőállományok genetikai szerkezetére, illetve a különböző erdőpusztulási folyamatok hatása az erdőállományok genetikai szerkezetére. Feladat az osztály kezelésében lévő arborétumokban (Sárvár, Szombathely-Kámon) folyó szakmai tevékenység összehangolása, fenntartási, kezelési és fejlesztési tervek készítése, együttműködve az illetékes szakhatóságokkal; a vegetatív úton szaporítható fafajoknál továbbra is prioritással bír az új fajták előállítása, illetve termesztésbe vonása.