Az energetikai faültetvények széleskörű piaci elterjedésének jelen korai stádiumában alapvető nemzeti érdekünk a hazai környezeti feltételek között biztonságosan termeszthető, egyúttal megfelelő hozamot biztosító fajták előállítása, a korszerű agrotechnológia eljárások kidolgozása és a termelési rendszer jövedelmezőségének elemzése. Az ültetvények starthelyzetét, a termesztés biztonságát és jövedelmezőségét a termőhelynek megfelelő fafaj és fajtaválasztás határozza meg döntően. A fajtaválasztás legfontosabb szempontjai a következők: A jelenlegi nyár fajtaválasztékban találhatók energetikai célra is alkalmasak, amelyek biztonságosan termeszthetők és jelentős hozamra képesek.

 

SRC_technolgia

 

Energetikai célú új fajták előállítása is szükséges, amelynél tekintetbe kell venni a dugványokkal történő telepítésből, a sűrű ültetési hálózatból és sarjaztatásból fakadó termesztési sajátságokat. A külföldön előállított fajták hazai alkalmazhatóságát igazolni szükséges, klón- és fajtakiválasztó kísérletekben kell először honosítani.

 

 Kpsor_kicsi

 

Energetikai célra ajánlott, államilag elismert nyár fajták

 

A jelenleg köztermesztésben lévő erdészeti nyár fajták közül több olyan van, amely alkalmas energetikai faültetvények céljára is, intenzív növekedésük, jó gyökeresedési hajlamuk és újrasarjadzó képességük miatt. Jó-kiváló termőhelyen a Populus euramericana cv. Triplo és cv. Koltay fajták mutatnak kimagasló teljesítményt. Gyengébb adottságokon a cv. Kopecky fajta jelenhet megoldást.

 

  • Populus x euramericana cv. Pannonia: Jelenleg a legnagyobb termesztési területtel bír hazánkban. Különösen a fiatalkori növekedése erőteljes. Nagy a termőhelyi plaszticitása.
  • Populus x euramericana cv. Kopecky: Kezdeti növekedése erőteljes. Főleg a közepes fatermőképességű nemes nyáras termőhelyeken lehet versenyképes. Elviseli a nagyobb agyagtartalom miatt időszakosan túlnedvesedő és a lápi eredetű termőhelyeket, valamint a talaj magasabb szénsavas-mész tartalmával kapcsolatban kialakuló viszonylag szárazabb körülményeket.
  • P. deltoides x P. x euramericana cv. Adonis: 2004-ben minősített, gyors fiatalkori növekedésű hímivarú nemesnyár fajta. Erőteljes növekedési képessége mindenekelőtt a gyengébb (közepes) nyár termőhelyeken mutatkozik meg.
  • Populus x euramericana cv. Triplo: Kezdettől fogva és tartósan erőteljes. Tág termőhelyi tűrésű, de kimagasló teljesítményt csak jó fatermőképességű termőhelyen nyújt.
  • Populus x euramericana cv. Koltay: Hímivarú nemesnyár fajta. Növekedési erélye kezdettől fogva és tartósan erőteljes, az egyik legkiemelkedőbb a hazai nyárfajtáink között.  Széles termőhelyi skálán termeszthető, tág tűrőképességű fajta.