Az arborétum olyan gyűjteményes növénykert, melyben főleg fás vagy félig fásodott szárú növényeket tekinthetnek meg az érdeklődők. A turisztikai funkción túl azonban, az arborétumok az oktatás és a kutatás szolgálatában állnak, valamint az itt élő növények génmegőrző szerepet töltenek be, így lehetnek az arborétumok ritka, védett növények menedékei is. Az Erdészeti Tudományos Intézet három arborétumot kezel az ország különböző pontjain. Mindhárom kapcsolódik valamilyen formában az erdészeti kutatásokhoz, ez a magyarázata annak, hogy miért pont az ERTI kezeli őket annak ellenére, hogy fő profilja nem kertészeti vonatkozású. Közülük kettőben egy-egy kutatóállomás is helyet kapott. A Sárvári és a Kámoni Arborétum országos jelentőségű védett természeti terület, természetvédelmi kezelőjük az Őrségi Nemzeti Park. A Püspökladányi és a Sárvári Arborétum vezetője az ott működő kutatóállomás mindenkori vezetője, a Kámoni Arborétum pedig saját vezetővel üzemel.

 

A z  a r b o r é t u m o k r ó l  b ő v e b b e n  o l v a s h a t  s z e m e l v é n y e i n k b e n :

Püspökladány - Sárvár - Kámon (Szombathely)

 

 

Pladany5Pspkladnyi_Arbortum_logoPladany12

Sarvar18Srvri_Arbortum_logoSarvar19

Kamon26Kmoni_Arbortum_logoKamon8