Erdőtelepítések, fás szárú energetikai ültetvény telepítések tervezésének egyik sarkalatos pontja az adott terület ökológiai feltételeit leginkább hasznosítani képes, így telepítésre ajánlható fafajok, fajták kiválasztása. Ezen ökológiai feltételek feltárásának egyik fontos momentuma a Talajtalajadottságok vizsgálata, a genetikai talajtípus meghatározása. Kutatóink talajszelvény elemzések során nyert terepi adatok, valamint a talajszelvényekből vett talajminták laboratóriumi elemzésének eredményei alapján állapítják meg a talaj típusát, talajtani szakvéleményben adnak leírást a talaj főbb talajfizikai és talajkémiai jellemzőiről, illetve tesznek javaslatot a telepítésre leginkább alkalmas fajokat, illetve fajtákat illetően. A megfelelő faj, illetve fajta meghatározása kiemelkedő fontosságú, különösen a rövid vágásfordulójú energetikai ültetvények telepítését megelőzően, hiszen a termőhely-fajta kapcsolata nagyban befolyásolja az ültetvény élettartama alatt elérhető haszon nagyságát. A talajtípus meghatározását célzó termőhely vizsgálatot követően a termesztési cél és a meghatározott célállomány alapján munkatársaink, főként fás szárú energetikai ültetvények telepítéséhez, illetve azok engedélyeztetési eljárásához, megrendelésre, telepítési terveket készítenek. Ezen tervekben rögzítésre kerülnek az ültetvények főbb termesztés-technológiai előírásai: az ajánlott telepítési hálózat, üzemi út hálózat paraméterei, az ültetés, az ápolás, a gyomkorlátozás, a kórokozók és károsítók elleni védelem, valamint az ültetvény felszámolása során alkalmazandó műveletek, gépek, felhasználható vegyszerek meghatározása. A több évtizedes termesztési tapasztalatokra épülő telepítési tervek egyfajta garanciái a sikeres ültetvény-gazdálkodásnak.