Populus × interamericana cv. Unal

SZÁRMAZÁSA

Belgiumban (Geraardsbergen) létrehozott mesterséges hibrid. (Nemesítési nyilvántartási jele:Unal-7).

NEME

Hímivarú.

A CSEMETE JELLEGZETESSÉGEI

A szára egyenes, rendkívül erőteljes növekedésű. A felső (csúcsi) szárrész csaknem hengeres, csak enyhén bordás, mérsékelten paraléces; a színe világos, sárgás olajzöld. A középső szárrész hengeres; paralécek csaknem teljesen hiányoznak; a színe világos, szürkészöld. Kevés oldalágat képez. A rügyek aprók, keskenyek, kihegyezettek, a hajtáshoz simulók; a színük világos barnás-sárga. A levelek nagyok, hosszúkásak. A levélalap keskenyen ék alakú, a levélnyélre közel hegyes szögben lefutó, a levélcsúcs keskeny, hosszan kihegyezett. A középér zöld, esetleg enyhén pirosas; a levélnyél zöld.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

A törzse egyenes, hengeres, a koronában végigfutó. A korona kissé széles, de nem terebélyes. Az ágak szórtak, csak részben rendeződnek álörvekbe, finomak. A levelek nagyok. A lombozat laza, világosabb árnyalatú. A kéreg sokáig sima, világosszürke, enyhén zöldes árnyalatú, később finoman repedezett, világosabb szürke.

LOMBFAKADÁS

Korai (április eleje). A fakadó levélkék színe világoszöld.

LOMBHULLÁS

Kései (november). Az őszi lombszín zöld.

ÉRZÉKENYSÉG A KÁROSÍTÓKKAL SZEMBEN

A levélrozsdára, barna levélfoltosodásra csak igen enyhén érzékeny. Kéregfekély megbetegedés eddig nem volt tapasztalható. A kései fagyok enyhén károsíthatják. Széltörésre érzékeny, vadkárosításra ugyanakkor nem.

NÖVEKEDÉS

Igen erőteljes. Fiatal korban felülmúlja az 'I-214' nyárét. (A későbbiekre egyelőre hiányoznak a hazai tapasztalatok, de belgiumi kísérletekben tartósan erőteljes növekedést mutat).

TERMŐHELYTŰRÉS

Tág határok között érvényesül. Egyaránt jól elviseli a hűvösebb, ill. a melegebb termőhelyeket, a laza homoki, ill. a kötöttebb (pl. erősebben agyagos) talajokat.

FAMINŐSÉG

A megítéléséhez kellő tapasztalatok hiányoznak. Külföldi vizsgálatok alkalmasnak ítélik hámozásra.

JELENTŐSÉGE

Elviseli a külterjesebb, erdőszerű körülményeket, a sűrűbb ültetési hálózatot, de az erőteljes növekedési tulajdonságai mindenekelőtt az ültetvényszerű nyárfatermesztésben érvényesíthetők. Ajánlható a rövid és az igen rövid vágásfordulójú ültetvények telepítésére is.

 

Talajtípus Altípus Növekedés
Barna erdőtalaj Rozsdabarna erdőtalaj közepes
Csernozjom talaj Réti csernozjom talaj közepes
Réti talaj Réti talaj és kombináció gyenge
Váztalaj Humuszos homok közepes
  Humuszos homok kombináció gyenge