Populus × euramericana cv. Triplo

SZÁRMAZÁSA

Olaszországban (Cassale Monferrato) a P. deltoides cl. 'I-78/51' és kolchicinnel kezelt P. x euramericana cv. I -154 keresztezéséből előállított triploid hibrid. (A nemesítési nyilvántartási jele I-37/61).

NEME

Hímivarú.

A CSEMETE JELLEGZETESSÉGEI

A szár egyenes, igen erőteljes növekedésű. A felső (csúcsi) szárrész szögletes, erősen bordás; sötét bronzos színű. A középső szárrész szögletes, erőteljesen kirajzolódó, kínai bajusz formából induló világos sárgás-barna paralécekkel; a színe enyhén zöldes-barna, erősen bronzos árnyalatú. A rügyek kissé szélesek, enyhén kihegyezettek, barnák; a csúcsuk a szár felső részén kissé elálló, egyébként a hajtáshoz simulók. A levelek igen nagyok, kissé sárgás árnyalatú sötét-zöldek, a még nem fásodott szárrészen erősen vöröslők. A levélalap egyenes, vagy enyhén szív alakú, a levélcsúcs tompa, illetve széles, röviden kihegyezett; a középér és a levélnyél élénkpiros.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

A törzse egyenes, hengeres, a koronában végigfutó. A korona közepesen széles, de nem terebélyes. Az ágak egymástól távol eső zárt álörvekben helyezkednek el. Finoman ágas. A levelek igen nagyok. A lombozat tömött, sötét árnyalatú. A kéreg a törzs alsó harmadán durván, korán parásodó, sötétszürke; feljebb sima, világos szürke, vízszintesen futó sötétebb vonalakkal, jól kivehető kínai bajusz rajzolattal tarkítva.

LOMBFAKADÁS

Közepes (április közepe). A fakadó levélkék színe jellegzetesen erőteljesen bronzvöröses zöld.

LOMBHULLÁS

Közepes vagy kissé késői (október második fele, vége). Az őszi lombszíneződés sárgás-zöld.

ÉRZÉKENYSÉG A KÁROSÍTÓKKAL SZEMBEN

A levélrozsdára enyhén, a barna levélfoltosodásra, kéregfekélyre nem érzékeny. A fagy csak a tartósan túlnedvesedő, erősen fagyzugos helyeken okoz rügykárokat. Fiatal korban a rendkívül erőteljesen növekvő csúcshajtás a viharos szeleknek fokozottan kitett helyeken széltörést szenvedhet.

NÖVEKEDÉS

Kezdettől fogva tartósan erőteljes. A fatermése a jó nyárfa-termőhelyeken is eléri vagy meghaladja az 'I-214' nyárét, egyébb termőhelyeken pedig - különösen egyes határ nyárfa-termőhelyeken - jóval meg is haladja azt.

TERMŐHELYTŰRÉS

Tág határok között érvényesül. Elviseli a mélyben sós, a meszes, az altalajban kötött, az időszakosan túlnedvesedő homoki vagy kötöttebb (agyagos vályog) talajú, valamint a lápi eredetű határ nyárfa-termőhelyeket.

FAMINŐSÉG

A megítéléséhez kellő hazai tapasztalatok még hiányoznak.

JELENTŐSÉGE

Nagy fatermőképessége folytán helye van a jó nyárfa-termőhelyeken, de nagyfokú alkalmazkodó képessége következtében eredményesen termeszthető az említett határ nyárfa-termőhelyeken is. Jól elviseli a külterjes termesztési körülményeket is. Felhasználható az 'I-214' nyár mellett a fajtaválaszték okszerű bővítésére erdősítésekben és az ültetvényszerű nyárfatermesztésben egyaránt.

 

Talajtípus Altípus Növekedés
Barna erdőtalaj Kovárványos barna erdőtalaj közepes
  Rozsdabarna erdőtalaj közepes
Csernozjom talaj Réti csernozjom talaj közepes
Lejtőhordalék és öntéstalaj Karbonátos humuszos öntéstalaj közepes
  Lápos réti öntéstalaj közepes
  Nem karbonátos humuszos öntéstalaj közepes
  Réti öntés talaj közepes
Mocsári és ártéri erdőtalaj Öntés erdőtalaj közepes
Réti talaj Mélyben sós réti talaj közepes
  Réti talaj és kombináció közepes
  Szolonyeces réti talaj gyenge
Váztalaj Csernozjom jellegű homoktalaj közepes
  Humuszos homok gyenge
  Humuszos homok kombináció közepes