Populus × euramericana cv. Sudár

SZÁRMAZÁSA

Hollandiában (Wageningen) létrehozott mesterséges hibrid. (Ottani nemesítési nyilvántartási jele B 132 b).

NEME

Hímivarú.

A CSEMETE JELLEGZETESSÉGEI

A szár egyenes, erőteljes növésű. A felső (csúcsi) szárrész szögletes, erősen paraléces; a színe sárgás árnyalatú zöld, a napsütötte oldalon enyhén bronzos. A középső szárrész mérsékelten szögletes, erősen paraléces; a színe zöldes-szürke, kissé bronzos árnyalatú. A rügyek hajtáshoz simulók, közepesen sötét bronz-vörösek. A levelek csúcsa széles, hosszan kihegyezett, homorú vagy egyenes levélvállal, a levélalap egyenes vagy enyhén szív alakú, a szegély enyhén fodros; a középér és a levélnyél enyhén pirosas.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

A törzse egyenes, a koronában végigfutó; hengeres, esetleg enyhén sudarlós. A korona keskeny. Az ágak nagyobb távolságban elhelyezkedő zárt álörveket alkotnak; finomak. A levelek közepes (átlagos) nagyságúak. A lombozat laza, kissé sötétebb zöld (de nem mélyen sötétzöld) árnyalatú. A kéreg az alsó egyharmadnyi törzsrészen sötét (de nem feketés) szürke, mérsékelten durván parás; a törzs felső részén sima, fénylőn világosszürke.

LOMBFAKADÁS

Korai (április eleje). A fakadó levélkék színe bronzos.

LOMBHULLÁS

Kései (október vége - november eleje). Az őszi lombszíneződés élénk aranysárga.

ÉRZÉKENYSÉG A KÁROSÍTÓKKAL SZEMBEN

Levélrozsdára enyhén, barna levélfoltosodásra, kéregfekélyre nem érzékeny. Nem fagyérzékeny.

NÖVEKEDÉS

A növekedése kezdettől fogva tartósan erőteljes. A jobb termőhelyeken is elérheti az 'I-214' nyár növekedését, a közepes minőségű, fagyhatásnak erősebben kitett termőhelyeken meg is haladhatja azt.

TERMŐHELYTŰRÉS

Elsősorban a jó és a közepes nyárfa-termőhelyeken ad nagy fatermést, de ezeken kívül eredményesen termeszthető az időszakosan túlnedvesedő, mélyben enyhén sós, ill. a félszáraz homoki vagy laza és közepesen kötött talajú, valamint az erősebb fagyhatásoknak kitett termőhelyeken.

FAMINŐSÉG

Elbírálásához még hiányoznak a kellő tapasztalatok. Kedvező alaki tulajdonságai széleskörű felhasználhatósági lehetőségeket ígérnek.

JELENTŐSÉGE

Mindenekelőtt a jó és a közepes nyárfa-termőhelyeken a fajtaválaszték bővítésére, nyár-monokultúrák elkerülésére ajánlható. Emellett az említett talajhibás termőhelyeken célszerű előnyben részesíteni. Előnyös alaki tulajdonságai fokozzák a termesztési értékét. Gépi kitermelésre alkalmas. Alkalmas az óriás nyár és a korai nyár helyettesítésére. Keskeny koronaalakja és hímivara miatt utak, majorok és állattartó telepek fásításaihoz ajánlható.

 

Talajtípus Altípus Növekedés
Barna erdőtalaj Rozsdabarna erdőtalaj közepes
Csernozjom talaj Réti csernozjom talaj gyenge
Lejtőhordalék és öntéstalaj Réti öntés talaj közepes
Mocsári és ártéri erdőtalaj Öntés erdőtalaj gyenge
Réti talaj Mélyben sós réti talaj közepes
  Réti talaj és kombináció közepes
  Szolonyeces réti talaj gyenge
Váztalaj Humuszos homok közepes
  Humuszos homok kombináció közepes