Populus × interamericana cv. Raspalje

SZÁRMAZÁSA

Belgiumban (Geraardsbergen) létrehozott mesterséges hibrid. (Nemesítési nyilvántartási jele:S J10-10).

NEME

Nőivarú.

A CSEMETE JELLEGZETESSÉGEI

A szára egyenes, rendkívül erőteljes növekedésű. A felső (csúcsi) szárrész szögletes, bordás (erősen paraléces); sötét árnyalatú bronzos-olajzöld. A középső szárrész inkább hengeres, erősen kirajzolódó kínai bajusz formájú paralécekkel; a színe bronzos-olajzöld, lefelé fokozatosan világosodó. A szár alsó része erősen oldalágas. A rügyek hosszúak, keskenyek, hosszan kihegyezettek, elállók; a színük bronzos barna. A levelek nagyok, egyenes vagy erősen tompaszögű levélalappal, esetenként enyhén szív alakúak; a levélcsúcs hosszan kihegyezett. A középér zöld, esetleg enyhén pirosas; a levélnyél enyhén pirosas.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

A törzse egyenes, hengeres, a koronában végigfutó. A korona keskeny vagy kissé széles, de nem terebélyes. Az ágak nagyobbrészt egymástól távol eső álörvekben helyezkednek el, de az álörvek között apró ágak szórtan is előfordulnak; az ágak finomak. Fattyúhajtások képzésére nem hajlamos. A levelek nagyok, gyakran igen nagyok. A lombozat laza, sötétebb zöld árnyalatú. A kéreg sokáig sima; világosszürke, enyhén zöldes árnyalatú; később is finoman repedezett, világosabb szürke. A törzs felső részén sokáig jól kirajzolódó kínai bajusz alakzatok láthatók.

LOMBFAKADÁS

Korai (április eleje). A fakadó levélkék színe zöld.

LOMBHULLÁS

Kései (november). Az őszi lombszín enyhén sárgás-zöld.

ÉRZÉKENYSÉG A KÁROSITÁSOKKAL SZEMBEN

A levélrozsdára és a barna levélfoltosodásra csak igen enyhén érzékeny. Kéregfekély megbetegedés eddig nem tapasztalható. Széltörés nem veszélyezteti. A kései fagyok enyhén károsíthatják. A vadkárosításnak fokozottan ki van téve.

NÖVEKEDÉS

Igen erőteljes; fiatal korban felülmúlja az 'I-214' nyárét. (A későbbiekre egyelőre hiányoznak a hazai tapasztalatok, de belgiumi kísérletekben tartósan jó, erőteljes növekedést mutat).

TERMŐHELYTŰRÉS

Tág határok között érvényesül. A tartósan túl nedves, szellőzetlen talajokon nem érzi jól magát; rügyfakadás idején az elöntéseket nem tűri.

FAMINŐSÉG

Faanyagának sűrűsége kiváló, térfogatzsugorodása ugyanakkor jelentős lehet. Belgiumi vizsgálatok szerint hámozásra alkalmas.

JELENTŐSÉGE

Az erőteljes növekedési tulajdonságai elsősorban az ültetvényszerű, valamint a rövid és az igen rövid (15 évnél rövidebb) termesztési időtartamú nyárfatermesztésnél érvényesülnek. A sűrű, erdőszerű állást kevésbé tűri.

 

Talajtípus Altípus Növekedés
Barna erdőtalaj Rozsdabarna erdőtalaj közepes
Csernozjom talaj Réti csernozjom talaj közepes
Lejtőhordalék és öntéstalaj Humuszos öntéstalaj közepes
  Lápos réti öntéstalaj közepes
Réti talaj Mélyben sós réti talaj gyenge
  Réti talaj és kombináció gyenge
  Szolonyeces réti talaj gyenge
Váztalaj Humuszos homok közepes
  Humuszos homok kombináció közepes