Populus × euramericana cv. Pannónia

SZÁRMAZÁSA

Az ERTI sárvári kísérleti állomásán Kopecky Ferenc által létrehozott mesterséges hibrid. (Ismert nemesítési nyilvántartási jele:H 490-3).

NEME

Nőivarú.

A CSEMETE JELLEGZETESSÉGEI

A szár egyenes, erőteljes növekedésű; legfeljebb kevés oldalággal. A felső (csúcsi) részen szögletes, mérsékelten paraléces; a színe vörösesbarna. A középső szárrész hengeres, legfeljebb igen enyhén paraléces; a színe rozsdavöröses árnyalatú világos szürkés-zöld. Jellegzetes a paralécek között látható hosszanti sötétebb és világosabb színű csíkozás. A rügyek szélesek, kihegyezettek, a hajtáshoz simulók; a színük rozsdabarna. A levelek nagyok, sötét árnyalatúak, enyhén szív alakúak, esetleg szélesen ék alakúak, domború levélvállal, széles, hosszan kihegyezett levélcsúccsal. A levélnyél színe élénken pirosas, a levél főér zöld, a levélalapnál enyhén pirosas.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

A törzse egyenes, hengeres, a koronán végigfutó. A korona keskeny, az óriás nyáréhoz hasonló. Az ágak egymástól távol eső álörvekben helyezkednek el; finomak. A levelek általában nagyok, de az alsó ágakon feltűnően apróbbak. A lombozat laza; sötét tónusú. A kéreg a törzs alsó részén durva, korán parásodó, sötétszürke, a kéregrepedések jellegzetesen rozsdavörösek; feljebb sima, világosszürke, enyhén rozsdavöröses árnyalattal.

LOMBFAKADÁS

Közepes (április első fele - közepe); a fakadó levélkék színe bronzos.

LOMBHULLÁS

Közepes (október közepe - második fele), de az időjárástól függően késői is lehet (november közepéig). Az őszi lombszíneződés zöldes-aranysárga.

ÉRZÉKENYSÉG A KÁROSÍTÁSOKKAL SZEMBEN

A levélrozsdára nem, a barna levélfoltosodásra enyhén érzékeny. A kéregfekély megbetegedésre, továbbá fagykárosodásra nem érzékeny.

NÖVEKEDÉS

Kezdettől fogva tartósan igen erőteljes. A fatermése általában megközelíti az 'I-214' nyárét, a közepes és a határ-nyárfatermőhelyeken felül is múlhatja.

TERMŐHELYTŰRÉS

Széleskörű. Jelentősen eltérő hidrológiai viszonyok között, valamint határ-nyárfatermőhelyeken is eredményesen termeszthető.

FAMINŐSÉG

A nagyobb (az 'I-214' nyárét jóval meghaladó) fasűrűség kedvező műszaki felhasználhatóságra enged következtetni; ezt elősegíthetik a kiváló alaki és ágasodási tulajdonságai is. A kellő gyakorlati tapasztalatok azonban még hiányoznak.

JELENTŐSÉGE

Széleskörű termőhelytűrése folytán a termesztési lehetőségei is bővebbek az 'I -214'-nél, az óriás nyár felváltására pedig a legalkalmasabb. Előnyösek az alaki és az ágasodási tulajdonságai; e miatt gépi fatermelésre kiválóan alkalmas.

 

Talajtípus Altípus Növekedés
Barna erdőtalaj Kovárványos barna erdőtalaj gyenge
  Rozsdabarna erdőtalaj közepes
Lejtőhordalék és öntéstalaj Humuszos öntéstalaj közepes
  Réti öntés talaj gyenge
Mocsári és ártéri erdőtalaj Öntés erdőtalaj gyenge
Réti talaj Mélyben sós réti talaj közepes
  Réti talaj és kombináció gyenge
  Szolonyeces réti talaj gyenge
Váztalaj Humuszos homok gyenge
  Humuszos homok kombináció gyenge