Populus × euramericana cv. Kopecky

SZÁRMAZÁSA

Az ERTI sárvári kísérleti állomásán Kopecky Ferenc által létrehozott mesterséges hibrid. Ismert nemesítési nyilvántartási jele:H 490-4).

NEME

Hímivarú.

A CSEMETE JELLEGZETESSÉGEI

A szár egyenes, erőteljes növésű. A felső (csúcsi) része szögletes, enyhén paraléces; vöröses barna. A középső szárrész hengeres, alig kiemelkedő paralécekkel; apró, kiálló szemcsékkel sűrűn borított; a színe világos, erősen rozsdavöröses árnyalatú szürke. A rügyek hosszúak, keskenyek, kihegyezettek, a hajtáshoz simulók; a színük rozsdavöröses barna. A levelek nagyok, sötétzöldek, széles, hosszan kihegyezett levélcsúccsal, szélesen ék alakú vagy egyenes, ritkán enyhén szív alakú vállal. A főér és a levélnyél enyhén pirosas zöld.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

A törzse egyenes, a koronában végigfutó. A korona keskeny, karcsú, az óriás nyáréhoz hasonló. Az ágak egymástól távol eső álörvekben helyezkednek el, a törzshöz meredek (kb. 30 °-os) szögben illeszkednek; finomak. A levelek közepes nagyságúak. A lombozat laza, sötét tónusú. A kéreg a törzs alsó részén igen korán (már a második évben) parásodó, a durva héjkéreg magasan, a koronába futóan megfigyelhető. A kéregrepedések hosszirányban közel párhuzamos lefutásúak. A sötétszürke alaptónusú kérget erősen vöröses árnyalatúvá teszi a kéregrepedések élénken vörösbarna színe. A felső törzsrészen a kéreg fénytelen, a színe barnás-szürke, erősebben rozsdavöröses árnyalattal.

LOMBFAKADÁS

Közepes (április első fele - közepe); jóval az 'I -214' nyárat követôen. A fakadó levélkék sötét bronzosak.

LOMBHULLÁS

Viszonylag korai (az óriás nyár előtt, esetenként már október közepétől). Az őszi lombszíneződés élénk aranysárga; nagyon dekoratív.

ÉRZÉKENYSÉG A KÁROSITÁSOKKAL SZEMBEN

A levélrozsdával szemben ellenálló. A barna levélfoltosodásra közepesen, a kéregfekély megbetegedésre nem érzékeny. A fagykárosításokkal szemben ellenálló. A nagyvadak feltűnően nem károsítják.

NÖVEKEDÉS

A kezdeti növekedése erőteljes; ez később (6-8 éves kortól) némileg mérséklődik. Ezért a jó és jó-közepes nyárfa termőhelyeken a fatermése elmarad más, nagy hozamú fajtákéhoz képest, de a határ-nyárfatermőhelyeken eléri, sőt meg is haladhatja azokét.

TERMÖHELYTŰRÉS

Eredményesen termeszthető a közepes és a határ-nyárfatermőhelyeken (különösen az időszakosan túlnedvesedő, ill. lápi eredetű termőhelyeken). Az altalajban jelentkező mész- és só felhalmozódásra az 'I-214' nyárhoz képest jóval kevésbé érzékeny.

FAMINÖSÉG

A nagyobb fasűrűségből következtethetően, valamint kedvező alaki tulajdonságainál fogva széleskörű felhasználási lehetőségével lehet számolni, bár a konkrét tapasztalatok erre vonatkozóan még hiányoznak.

JELENTŐSÉGE

Széleskörű termőhely tűrése elsősorban egyes határ-nyártermőhelyeken indokolja ültetését. Javasolható a használata továbbá az erősen vadveszélyeztetett helyeken, valamint külterjes művelési lehetőségek esetén. Út- és majorfásítására kiválóan alkalmas.

 

Talajtípus Altípus Növekedés
Barna erdőtalaj Kovárványos barna erdőtalaj gyenge
  Rozsdabarna erdőtalaj gyenge
Lejtőhordalék és öntéstalaj Réti öntés talaj közepes
Mocsári és ártéri erdőtalaj Öntés erdőtalaj gyenge
Réti talaj Mélyben sós réti talaj gyenge
  Réti talaj és kombináció gyenge
  Szolonyeces réti talaj gyenge
Váztalaj Humuszos homok gyenge
  Humuszos homok kombináció gyenge