Populus × euramericana cv. Koltay

SZÁRMAZÁSA

Az Erdészeti Tudományos Intézet Sárvári Kísérleti Állomásán Kopecky Ferenc által irányított keresztezéssel létrehozott mesterséges hibrid.

NEME

hímivarú.

A CSEMETE JELLEMZŐI

a szár egyenes, erőteljes növésű; hengeres vagy szögletes, de nem bordás, esetleg gyengén kifejlődött paralécekkel; a színe barnás-zöldes szürke, a csúcsi része sötétbarna. A rügyek szélesek, a csúcsuk inkább elálló, enyhén bronzos-sárgás zöldek. A levelek nagyok; a levélváll egyenes, esetleg enyhén ék alakú, a levélcsúcs hosszan kihegyezett, a levélszegély enyhén fodros. A levél főér színe zöld, enyhén pirosas; a levélnyél színe zöld, enyhén pirosas; a fakadó levélkék színe erősen bronzos; a levelek mereven felfelé állók.

A FA ALAKI JELLEMZŐJE

a törzs egyenes, általában a koronán végigfutó, de a koronában erős ágakra felbomló is lehet. Nem sudarlós. Az oldalágak részben ál-ágörvekben, részben szórtan (sok vékony ág) helyezkednek el; meredek állásúak; vékonyak, de esetenként egyes oldalágak akár durván megvastagodók is lehetnek. A korona inkább keskeny vagy közepesen széles, de nem terebélyes, tömött, szabad állásban szétterülő. A levelek közepesen nagyok. A lombozat sűrű, sötétzöld árnyalatú. A kéreg a törzs alsó részén már korán igen durván repedezetté válik, színe sötétszürke, fent világosszürke, sima.

LOMBFAKADÁS

középkorai (április közepe). A fakadó lombozat színe erősen bronzos, enyhén zöldes.

LOMBHULLÁS

közepes vagy kései (október második fele – november). Az őszi lombozat színe zöld.

BETEGSÉGEKKEL SZEMBENI ÉRZÉKENYSÉG

a levélrozsdára és barna levélfoltosságra nem érzékeny, a kéregfekéllyel szembeni toleranciája nagyfokú. Fagykárosításra nem érzékeny, a fagylécesedés mértéke jelentéktelen. Korán kialakuló durva kérge a vadkárosításoktól általában megóvja.

NÖVEKEDÉS

kezdettől fogva és tartósan erőteljes. Az egyik leginkább erőteljesen növő nyárfajtánk (ún. „sztár” fajta). Ügyelni kell arra, hogy egyes oldalágai ritkán durván megvastagodhatnak; ezeket idejekorán el kell távolítani. Az ál-ágörvek között megjelenő sok finom oldalágat is mielőbb el kell távolítani.

TERMŐHELYTŰRÉS

kiváló növekedő képessége elsősorban a jó nyárfa-termőhelyeken nyilvánul meg, de jó-közepes növekedést nyújt a közepes nemesnyár-termőhelyeken is. Termőhely tűrése tág határok között érvényesül.

JELENTŐSÉGE

kiváló növekedése és kedvező termesztés-technológiai tulajdonságai (hímivarú jellege, könnyű nyeshetősége, kiváló alaki tulajdonságai) a méretes rönktermesztést megcélzó, igényes és nagy teljesítményű ültetvényszerű nemesnyár termesztés egyik legfontosabb nyárfajtájává teszi. Fatermőképessége meghaladhatja az ’I-214’ nyárét is. Mindezek folytán a jelenleginél jóval szélesebb körű termesztése javasolható.

 

Talajtípus Altípus Növekedés
Barna erdőtalaj Rozsdabarna erdőtalaj gyenge
Lejtőhordalék és öntéstalaj Réti öntés talaj
Réti talaj Mélyben sós réti talaj gyenge
  Réti talaj kombináció közepes
  Szolonyeces réti talaj gyenge
Váztalaj Humuszos homok közepes
  Humuszos homok kombináció közepes