Populus × euramericana cv. I-45/51

(Paráskérgű nyár)

SZÁRMAZÁSA

Olaszországban (Casale Monferrato) szelektált szabad beporzású hibrid.

NEME

Hímivarú.

A CSEMETE JELLEGZETESÉGEI

A szár egyenes. A kérgen kiálló, világos barna paralécek jellemzőek, e miatt a szár felső harmada erősen bordás. A színe zöld vagy enyhén bronzos zöld. A rügyek szélesek, kihegyezettek, ághoz simulók; a színük barna vagy zöldes barna. A levelek nagyok, sötétzöldek, bőrszerűek, a levélváll lekerekített, a levélcsúcs rövidebb, ritkábban hosszan kihegyezett. A főér és a levélnyél színe enyhén pirosas.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

A törzs egyenes, a koronában végigfutó. Fiatal korban erősen sudarlós, ami a kor előrehaladtával mérséklődik. A korona tömött, közepesen kiszélesedő, inkább kissé oszlopszerű. Az ágak álörvekben helyezkednek el; erőteljesek, de nem durván vastagok. A levelek nagyok, a levéllemez vastag, bőrszerű. A lombozat sötétzöld árnyalatú. A kéreg a törzs alsó, oldalágaktól mentes részén igen korán durván, karéjosan párásodó, sötétszürke, a fiatal (4-6 éves) törzseken okkersárga árnyalattal. A felső, simakérgű törzsrészen jellemzőek a kínai bajusz formájú paralécek.

LOMBFAKADÁS

Közepes v. közép-kései (mintegy 10 nappal későbbi az 'I-214' nyárhoz képest). A fakadó levélkék narancsvörös-bronzosak.

LOMBHULLÁS

Közepes (október második fele). Az őszi lombszíneződés sárgás-zöld.

ÉRZÉKENYSÉG A KÁROSÍTÁSOKKAL SZEMBEN

A levélrozsdára enyhén, a barna levélfoltosságra mérsékelten (az 'I-214'-nél kevésbé) érzékeny. Kéregfekély tűröképessége jó. Széltörésre hajlamos. A korai fagyok gátolhatják a kellő fásodást.

NÖVEKEDÉS

Kezdettől fogva tartósan erőteljes.

TERMŐHELYTŰRÉS

Tágabb az 'I-214-hez képest, különösen az időszakosan túlnedvesedő talajokat illetően. Megfelelően növekedik a kissé agyagos, kötöttebb talajokon, de a homoki termőhelyeken is. Inkább a melegebb termőhelyeket kedveli.

FAMINŐSÉG

Fasűrűsége nagyobb az 'I-214' nyárénál. A kedvezőbb alaki tulajdonságai a felhasználhatóság körét szélesítik, a jellegzetesen erősebb sudarlóssága viszont hátrányt is jelenthet. Külföldi adatok szerint ennek ellenére alkalmas hámozásra; hajlamos a vetemedésre.

JELENTŐSÉGE

Az óriás nyárat jól helyettesíti termőhelytűrés tekintetében, a fatermése pedig jóval meg is haladja azét. Elviseli a külterjesebb, kevésbé intenzív művelési módot is. Kedvező törzsalakja és ágrendszere folytán gépesített fakitermelésre alkalmas. A már korán, egészen fiatal korban kialakuló durva héjkérge a vadveszélyeztetett helyeken előnyös.

 

Talajtípus Altípus Növekedés
Barna erdőtalaj Kovárványos barna erdőtalaj gyenge
  Rozsdabarna erdőtalaj közepes
Lejtőhordalék és öntéstalaj Karbonátos humuszos öntéstalaj gyenge
  Nem karbonátos humuszos öntéstalaj közepes
  Réti öntés talaj gyenge
Mocsári és ártéri erdőtalaj Öntés erdőtalaj közepes
Réti talaj Mélyben sós réti talaj közepes
  Réti talaj és kombináció gyenge
  Szolonyeces réti talaj közepes
Váztalaj Csernozjom jellegű homoktalaj közepes
  Humuszos homok közepes
  Humuszos homok kombináció gyenge