Populus × euramericana cv. I-273

SZÁRMAZÁSA

Olaszországban szelektált szabad beporzású hibrid.

NEME

Hímivarú.

A CSEMETE JELLEGZETESSÉGEI

A szár egyenes vagy enyhén görbült. A felső hajtásrész szögletes, mérsékelten paraléces; a szín barnás-zöld, a napsütötte oldalon enyhén világos bronzos. A rügyek szélesek, kihegyezettek, ághoz simulók; a színük barna. A levelek erősebben szív alakúak, lekerekített vállal, széles, inkább röviden kihegyezett csúccsal, a színük közepes árnyalatú zöld. A levélnyél és a főér színe enyhén pirosas zöld. A levélszegély enyhén fodros.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

A törzs tőben enyhén görbült, a koronában végigfutó; csak enyhén sudarlós. A korona kissé szétterülő, tömött. Az ágak közepes vastagságúak, inkább finomak, szétállók; elhelyezkedésük alapvetően álörves, enyhe szórtsággal. A levelek kissé apróbbak (pl. az óriás nyáréhoz képest). A kéreg kevésbé durva, enyhén cserepes; a színe sötétes szürke, a kéregrepedések világosabb sárgák.

LOMBFAKADÁS

Igen késői (április második fele-vége). A fakadó levélkék színe bronzos.

LOMBHULLÁS

Késői (november); az őszi lombszín zöld.

ÉRZÉKENYSÉG A KÁROSÍTÓKKAL SZEMBEN

Levélrozsdára mérsékelten, barna levélfoltosodásra nem érzékeny. A kéregfekély tűrőképessége az 'I-214'-éhez hasonló, lápi termőhelyeken annál kedvezőbb. Az erősebb májusi fagyoknak kitett helyeken mérsékelt rügykárosodást szenvedhet.

NÖVEKEDÉS

Fiatal korban és később is erőteljes; az 'I-214' nyáréhoz képest általában mérsékeltebb, de a lápi eredetű termőhelyeken elérheti, sőt viszonylag nagy fasűrűsége folytán a szárazanyag hozama itt felül is múlhatja az 'I 214'-et.

TERMŐHELYTŰRÉS

Jól elviseli a kötöttebb, időszakosan túlnedvesedő, különösen pedig a lápi eredetű (hidromorf) termőhelyeket.

FAMINÖSÉG

Az óriás nyárét megközelítő sűrűsége és kedvező alaki tulajdonságai folytán a fája széleskörű felhasználási lehetőségeket ígér.

JELENTÖSÉGE

A hidromorf termőhelyek iránt megmutatkozó tűrőképessége a lápi eredetű termőhelyek kihasználásában, hímivarú jellege egyes fásításokban juttathatja fontos szerephez. Igen kései fakadása a csemete kiemelési és az ültetési munkák időbeli széthúzását segíti. Kedvező faminőségi tulajdonságai a feldolgozási technológiában előnyösek.

 

Talajtípus Altípus Növekedés
Barna erdőtalaj Kovárványos barna erdőtalaj közepes
  Rozsdabarna erdőtalaj gyenge
Csernozjom talaj Réti csernozjom talaj gyenge
Láp talaj Kotus láptalaj közepes
Lejtőhordalék és öntéstalaj Lápos réti öntéstalaj közepes
  Réti öntés talaj gyenge
Mocsári és ártéri erdőtalaj Öntés erdőtalaj gyenge
Réti talaj Mélyben sós réti talaj közepes
  Réti talaj kombináció gyenge
  Szolonyeces réti talaj gyenge
Váztalaj Csernozjom jellegű homoktalaj közepes
  Humuszos homok gyenge
  Humuszos homok kombináció gyenge