Populus × euramericana cv. I-154

SZÁRMAZÁSA

Olaszországban, a Pó völgyében szelektált szabad beporzású hibrid.

NEME

Hímivarú.

A CSEMETE JELEGZETESSÉGE

A hajtások fiatalon sárgásbarnák. Feltűnő jellegzetessége, hogy az ágakon képződő mellék- (oldal-) ágak a főágakra merőlegesen, függőlegesen helyezkednek el. A levél sötétzöld, vastag levéllemezű, csúcsa szélesen hegyes.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

Törzse enyhén görbe, a koronán többnyire végigfutó. Kérge fiatalon sima, világosszürke, korán, az ’I-214’-éhez képes durvábban repedező. Koronája terebélyes, szétterülő. Ágrendszere finomabb az ’I-214’-énél, de ezen is előfordulhatnak durván megvastagodott ágak.

LOMBFAKADÁS

Az ’I-214’-éhez képest később, 1-2 nappal az óriásnyár után. A fakadó levélkék színe bronzvörös.

LOMBHULLÁS

Az ’I-214’-éhez képest korábbi. Az őszi lombszín zöld.

ÉRZÉKENYSÉG A KÁROSÍTÓKKAL SZEMBEN

Levélrozsdára, barna levélfoltosságra kevésbé érzékeny. Dothichiza-, ill. kéregfekély-érzékenysége erősebb az ’I-214’-énél.

NÖVEKEDÉS

Kezdeti növekedése igen erőteljes, csemetekorban felülmúlhatja az ’I-214’-ét is, ez azonban 3-4 év után gyorsan csökken, ezért fatermése csupán 10-30%-kal haladja meg az óriásnyárét.

TERMŐHELYTŰRÉS

Termőhelyigénye az ’I-214’ nyáréval azonos, a határtermőhelyeken viszont erősebben jelentkeznek a növényegészségügyi problémák, mindenekelőtt a kéregfekély.

FAMINŐSÉG

Fasűrűségéből következően cellulóz-, ládaipari felhasználásra megfelelő.

JELENTÖSÉGE

A fiatal – négy-öt éves korig tartó – igen erőteljes növekedése igen rövid (ún. „mini”) vágásforduló termesztési célok esetén lehet előnyös.

 

Talajtípus Altípus Növekedés
Csernozjom talaj Réti csernozjom talaj közepes
Láp talaj Kotus láptalaj közepes
Lejtőhordalék és öntéstalaj Karbonátos humuszos öntéstalaj gyenge
  Lápos réti öntéstalaj közepes
  Nem karbonátos humuszos öntéstalaj gyenge
Váztalaj Csernozjom jellegű homoktalaj közepes
  Humuszos homok kombináció gyenge