Populus × euramericana cv. Blanc du Poitou (Poatu nyár)

SZÁRMAZÁSA

Franciaországban szelektált szabad beporzású hibrid.

NEME

Hímivarú.

A CSEMETE JELLEGZETESSÉGEI

Szára egyenes vagy enyhén görbült, az esetleges oldalágak szélesen elterülők. A fásodott vezérhajtás a felső harmadban szögletes, kissé bordás. A rügyek keskenyek, kihegyezettek, ághoz simulók; színük barna. A zöld hajtás a felső részén zöld, a napsütötte részen közepes árnyalatú bronzvörös. A fás hajtások jellemzően világosszürkék. A levelek nagyok, szélesek, érdesebben fodrozott szegéllyel, a levélcsúcs általában széles, röviden kihegyezett, ritkábban hosszan kihegyezett. A levélváll enyhén szív alakú. A levélalap enyhén szív alakú, esetleg egyenes vagy széles ék alakú. A levélnyél a napos oldalon piros. A levél főér zöld, a levélalapnál halványan pirosas. A levélhullás késői.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

A törzs a tőrészen enyhén görbült, kissé kardalakú; a koronában végigfutó. A korona terebélyes. Az ágak nagyobbrészt ál-ágörvekben, de szórtan is elhelyezkedhetnek; többnyire finomak, csak kivételesen durván megvastagodók. A levelek nagyok, sötétzöldek, lekerekített vállúak, enyhén fodros szegélyűek. A lombozat tömött, sötétzöld árnyalatú. A kéreg a törzs alsó részén már korán igen durva, feketésszürke, sötét; a törzs felső, nagyobb részén azonban fénylő sima, jellegzetesen világosszürke.

LOMBFAKADÁS

Igen késői (április vége, de néha május elejére is áthúzódhat). A fakadó levélkék világos sárgászöldek.

LOMBHULLÁS

Késői (november); az őszi lombszín élénk aranysárga.

ÉRZÉKENYSÉG

Levélrozsdára, barna levélfoltosodásra nem érzékeny. Kéregfekély megbetegedésre fiatal korban enyhén érzékeny. Fagyérzékenysége nem számottevő. Sekély gyökérrendszere miatt számolni kell a széldöntés veszélyével.

NÖVEKEDÉS

Kezdettől fogva, de főképpen 6-8 éves kor után évtizedeken át (40 éves korig is) tartósan erőteljes. Különösen a vastagsági növekedése figyelemreméltó.

TERMŐHELYTŰRÉS

Jól alkalmazkodik a nedves hidrológiai szélsőségekhez (időszakos túlnedvesedés, magas talajvízszint), az ilyen hatások alatt kialakult (hidromorf), pl. lápi eredetű talajokhoz, de megfelelően növekedik a szárazabb jellegű, magasabb fekvésű öntés talajokon, meszes homoki termőhelyeken is (mélygödrös ültetéssel). A talaj kötöttségével, az altalaj mész és só tartalmával szemben kevésbé érzékeny (a korai nyárhoz hasonlóan). A szélnek erősen kitett termőhelyeken ültetése nem célszerű.

FAMINŐSÉG

Jó, bár a fasűrűsége viszonylag alacsony. Lemezipari felhasználása óvatosságot igényel, mert a fája gyakran bolyhos, ezért lemezipari felhasználásra kevésbé alkalmas. A fája zsugorodásra kevésbé hajlamos.

JELENTŐSÉGE

A korai nyárat jól helyettesíti termőhely tűrés, ill. faanya-minőség tekintetében, a növekedésben pedig jóval felülmúlja. A törzs alsó részén korán kialakuló durva héjkéreg a vadveszélyeztetett helyeken előnyös. Az intenzív művelésre kevésbé alkalmas területeken is eredményesen termeszthető. Faminőség romlás nélkül is hosszú (akár 30-40 éves) termesztési időtartammal termeszthető. Igen kései fakadása a tavaszi csemete-kiemelési és ültetési munkák szervezésénél előnyös.

 

Talajtípus Altípus Növekedés
Barna erdőtalaj Kovárványos barna erdőtalaj közepes
  Rozsdabarna erdőtalaj közepes
Csernozjom talaj Réti csernozjom talaj közepes
Lejtőhordalék és öntéstalaj Karbonátos humuszos öntéstalaj gyenge
  Lápos réti öntéstalaj közepes
  Nem karbonátos humuszos öntéstalaj közepes
  Réti öntés talaj gyenge
Mocsári és ártéri erdőtalaj Öntés erdőtalaj közepes
Réti talaj Mélyben sós réti talaj közepes
  Réti talaj és kombináció gyenge
  Szolonyeces réti talaj gyenge
Váztalaj Humuszos homok közepes
  Humuszos homok kombináció gyenge