Populus ×euramericana cv. BL-Costanzo

SZÁRMAZÁSA

Olaszországban szelektált, szabad beporzású hibrid.

NEME

Nőivarú.

A CSEMETE JELLEGZETESSÉGEI

Szára egyenes, erőteljes növésű; a felső harmada szögletes, erősen paraléces (bordás), zöld, a napsütötte oldalon erősen bronzos zöld; lejjebb hengeres, határozottan kirajzolódó kínai bajusz formájú paraléccel. A rügyek szélesek, kihegyezettek, ághoz simulók, de a csúcsuk elálló; a színük sötétbarna. A levélalap enyhén ék alakú vagy egyenes, esetenként enyhén szív alakú, a levélcsúcs hosszan kihegyezett, domború levélvállal. A levélnyél színe zöld, legfeljebb halványan pirosas; a főér színe zöld, a levélalap felé pirosas.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

A törzs egyenes, a koronában végigfutó, hengeres. A korona közepesen szétterülő (szűkebb az 'I -214-énél), tömött. Az ágak ál-ágörvekben helyezkednek el, közöttük hosszú ágtiszta törzsszakaszokkal. Az ágvastagság közepes, nem durván vastagodó. A lombozat tömött, inkább világosabb, vagy sötétes zöld (de az óriás nyárhoz képest kevésbé sötét), nagy levelekkel. A kéreg a törzs alsó részén már fiatal korban durván repedezett, sötétszürke. A felső, simakérgű törzsrészeken a jó termőhelyeken sokáig fényes világosszürke, jellemzően enyhén rozsdabarnás árnyalatú, a mérsékeltebb termőképességű termőhelyeken már korán fénytelen, erősebben rozsdavörös árnyalatú; ez a kéregszín 5-6 éves kortól már jó termőhelyeken is bekövetkezik. A simakérgű részen határozottan körvonalazódó kínai bajusz rajzolatok láthatóak.

LOMBFAKADÁS

Korai (az 'I -214' és az óriás nyár közé esik). A fakadó levélkék színe zöld, legfeljebb világos bronzos árnyalattal.

LOMBHULLÁS

Késői (november első fele - közepe). Az őszi lombszín zöld.

ÉRZÉKENYSÉG KÁROSÍTÓKKAL SZEMBEN

Érzékenysége evélrozsdával és barna levélfoltosodással szemben jelentéktelen. Kéregfekéllyel szemben toleráns. Kései fagykárok csak egészen szélsőséges kitettségű helyeken jelentkeznek az 'I-214'-nél jóval enyhébb mértékben.

NÖVEKEDÉS

Kezdettől fogva tartósan erőteljes. A fatermése jó és közepes termőhelyeken eléri, sőt meg is haladhatja az 'I-214'-et.

TERMŐHELYTŰRÉS

Az 'I-214'-hez hasonlóan a termőhellyel szemben igényes. Csak jó nyár termőhelyen ültethető

FAMINŐSÉG

Jó. A nagyobb fasűrűség folytán a felhasználási lehetőségek várhatóan szélesebb körűek. Olaszországi tapasztalatok szerint lemezipari felhasználásra is alkalmas.

JELENTŐSÉGE

Termőhely igényének megfelelően elsősorban a jó és jó-közepes nyárfa termőhelyekre célszerű ültetni. Itt nagy fatermőképessége, kedvező alaki tulajdonságai okán az 'I-214' nyárral szemben érdemes előnyben részesíteni, különösen az ültetvényszerű nyárfatermesztésben. Alkalmas gépesített kitermelésre.

Talajtípus Altípus Növekedés
Barna erdőtalaj Kovárványos barna erdőtalaj közepes
  Rozsdabarna erdőtalaj közepes
Csernozjom talaj Réti csernozjom talaj közepes
Lejtőhordalék és öntéstalaj Humuszos öntéstalaj közepes
  Lápos réti öntéstalaj közepes
  Nem karbonátos humuszos öntéstalaj közepes
  Réti öntés talaj gyenge
Mocsári és ártéri erdőtalaj Öntés erdőtalaj gyenge
Réti talaj Mélyben sós réti talaj közepes
  Réti talaj és kombináció gyenge
  Szolonyeces réti talaj közepes
Váztalaj Humuszos homok közepes
  Humuszos homok kombináció közepes