Populus × interamericana cv. Beaupré

SZÁRMAZÁSA

Belgiumban (Geraardsbergen) létrehozott mesterséges hibrid. (Nemesítési nyilvántartási jele: UNAL-8).

NEME

Nőivarú.

A CSEMETE JELLEGZETESSÉGEI

A szár egyenes, rendkívül erőteljes növekedésű. A felső (csúcsi) szárrész szögletes, bordás (erősen paraléces); világosabb barnás-sárga színű. A középső szárrész csak kevéssé szögletes, inkább hengeres, erőteljesen kirajzolódó kínai bajusz formájú paralécekkel; világosabb barnás-szürkés árnyalatú olajzöld. A szár alsó része erősen oldalágas. A rügyek hosszúak, keskenyek, csak kissé elállók; a színük a csúcsi részen bronzos barna, egyebütt világos barnás olajzöld. A levelek nagyok, széles ék alakú alappal, szélesebb, hosszan kihegyezett levélcsúccsal. A középér és a levélnyél enyhén pirosas.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

A törzs egyenes, hengeres, a koronában végigfutó. A korona kissé széles, de nem terebélyes. Az ágak nagyobbrészt álörvekben helyezkednek el, de szórtan az álörvek között is találhatók; finomak. A levelek nagyok, esetenként igen nagyok. A lombozat mérsékelten laza, inkább kissé tömött, világosabb árnyalatú. A kéreg sokáig sima, világosabb szürke, kissé zöldes árnyalatú; később is finoman repedezett, világosszürke.

LOMBFAKADÁS

Közepes (április első fele - közepe). A fakadó levélkék színe világoszöld.

LOMBHULLÁS

Kései (november). Az őszi lombszín enyhén sárgás-zöld.

ÉRZÉKENYSÉG A KÁROSÍTÓKKAL SZEMBEN

Levélrozsdára közepesen, a barna levélfoltosodásra csak enyhén érzékeny. Kéregfekély megbetegedés eddig nem tapasztalható. Erőteljes magassági növekedése miatt széltörések előfordulhatnak. A kései fagyok enyhén károsíthatják. A vadkárosításra érzékeny.

NÖVEKEDÉS

Igen erőteljes; fiatal korban felülmúlja az 'I-214' nyárét. (A későbbiekre egyelőre hiányoznak a hazai tapasztalatok).

TERMŐHELYTŰRÉS

Tág határok között érvényesül. Egyaránt jól elviseli a hűvösebb, ill. a melegebb klímát, a homoki, ill. a kötöttebb (erősebben agyagos) talajokat. A mészfelhalmozódásra érzékeny.

FAMINÖSÉG

A fája közepes sűrűségű; zsugorodásra hajlamos. Belgiumi tapasztalatok szerint hámozásra alkalmas.

JELENTŐSÉGE

Elviseli a külterjesebb, erdőszerű kezelési körülményeket, a sűrűbb állást is, de az erőteljes növekedési képessége mindenekelőtt az ültetvényszerű termesztésben érvényesül. Különösen alkalmas az igen rövid és rövid (15 évnél rövidebb) időtartamú nyárfatermesztés céljára.

TalajtípusAltípusNövekedés
Barna erdőtalaj Rozsdabarna erdőtalaj közepes
Csernozjom talaj Réti csernozjom talaj közepes
Lejtőhordalék és öntéstalaj Humuszos öntéstalaj
  Lápos réti öntéstalaj közepes
Réti talaj Mélyben sós réti talaj gyenge
  Réti talaj és kombináció gyenge
  Szolonyeces réti talaj gyenge
Váztalaj Humuszos homok közepes
  Humuszos homok közepes