Populus × euramericana cv. Aprólevelű
(Korábbi – ideiglenes – elnevezése: ’Parvifol’)

SZÁRMAZÁSA

Olaszországban létrehozott mesterséges hibrid.

NEME

Nőivarú.

A CSEMETE JELLEGZETESSÉGEI

A szár egyenes, erőteljes növésű. A felső (csúcsi) része szögletes, bordás; sötét zöldes-bronzos. A középső szárrész szögletes, erősen paraléces; a színe bronzos sötétzöld, a napsütötte oldalon sötétebben bronzos, csak enyhén zöldes. A rügyek keskenyek, kihegyezettek, ághoz simulók, a színük vörösesbarna. A levelek lekerekített vállúak, röviden kihegyezettek. A levélalap egyenes, de lehet enyhén ék alakú is. A főér zöld, esetleg enyhén pirosas; a levélnyél enyhén, esetenként erősebben pirosas.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

A törzse általában egyenes, esetenként alul enyhén íves; a koronában végigfutó, de gyakran a koronában erősen elvékonyodó; hengeres, enyhén sudarlós. A korona szélesebb, de nem szétterülő. Az ágak kissé széthúzott, szórt állású álörvekben helyezkednek el; általában finomak. A levelek a hosszú, erőteljesebb friss hajtásokat kivéve viszonylag aprók. A lombozat tömött; világoszöld árnyalatú. A kéreg csupán a törzs alsó 2-3 m-es szakaszán repedezett; e fölött jellegzetesen finom, sima kérgű. A kéregcserepek nem durvák, enyhén sötétes-szürkék, a kéregrepedések sárgásak. A sima kéreg világosszürke, jellegzetesen zöldes árnyalattal.

LOMBFAKADÁS

xKözepes (április közepe). A fakadó levélkék színe halvány bronzos.

LOMBHULLÁS

Kései (október vége - november eleje). Az őszi lombszíneződés világos aranysárga.

ÉRZEKENYSÉG A KÁROSÍTÓKKAL SZEMBEN

Levél rozsdára enyhén, barna levélfoltosodásra nem érzékeny. Kéregfekély érzékenysége enyhe, de az erősen fagyzugos helyeken fokozódik. Fagyérzékenysége egyébként jelentéktelen.

NÖVEKEDÉS

Kezdettől fogva tartósan erőteljes. Jó és jó-közepes termőhelyeken a fahozama nem éri el a nagy fatermő-képességű nyárfajtákét (az óriás nyárét azonban itt is jóval felülmúlja), a határ nyárfa-termőhelyeken azonban felülmúlja azok fatermését.

TERMŐHELYTŰRÉS

Nagyfokú alkalmazkodó képessége különösen az időszakosan túlnedvesedő, altalajhibás (nagyobb mésztartalom, mélyben sós jelleg, altalajban kötött, víztorlasztó talaj) termőhelyeken, pl. lápi eredetű talajokon mutatkozik meg, de elviseli a félszáraz, időszakosan száraz termőhelyeket is.

FAMINŐSÉG

Elbírálásához a kellő tapasztalatok még hiányoznak. Alaki tulajdonságai kedvezőek.

JELENTŐSÉGE

Az említett gyengébb, már határ nyárfa-termőhelyeken célszerű az ültetése. Kiemelkedő előnye, hogy a külterjes termesztési körülményeket jól elviseli.

Talajtípus Altípus Növekedés
Barna erdőtalaj Kovárványos barna erdőtalaj közepes
  Rozsdabarna erdőtalaj közepes
Csernozjom talaj Réti csernozjom talaj közepes
Lejtőhordalék és öntéstalaj Lápos réti öntéstalaj közepes
  Nem karbonátos humuszos öntéstalaj közepes
  Réti öntés talaj közepes
Mocsári és ártéri erdőtalaj Öntés erdőtalaj közepes
Réti talaj Mélyben sós réti talaj közepes
  Réti talaj és kombináció gyenge
  Szolonyeces réti talaj gyenge
Váztalaj Humuszos homok közepes
  Humuszos homok közepes