Populus × euramericana cv. Agathe-F

SZÁRMAZÁSA

Hollandiából származó, bizonytalan eredetű (esetleg az USA-ban előállított) hibrid.

NEME

Nőivarú.

A CSEMETE JELLEGZETESSÉGEI

A szár hajlamos enyhe görbülésre, oldalágak nevelésére. A fásodott hajtás sötét bronzos-barna (de tavaszra szürkévé fakulhat); a felső harmadában szögletes, kissé bordás. A rügyek keskenyek, kihegyezettek, ághoz simulók, sötét bronzos-barnák. A levelek homorúan kihegyezettek, széles, hosszúlevélcsúccsal a levélalap szélesen ék alakú, esetleg egyenes; a levéllemez széle jellegzetesen fodros. A levélnyél teljesen bronzvörös. A levél főere piros.

A FA ALAKI TULAJDONSÁGAI

A törzse egyenes, hengeres, a koronában végigfutó. A korona az óriás nyáréhoz hasonló, de szabadabb állásban mérsékelten szétterülő. Az ágak álörvben helyezkednek el. Fiatal korban dúsan ágasodik, ekkor egyes oldalágak erőteljes vastagodásra is hajlamosak; 3-4 méter felett az ágak finomak. A levelek közepes nagyságúak, inkább kissé apróbbak; a levéllemez széle jellegzetesen fodros. A lombozat sötét árnyalatú. A kéreg a törzs alsó részén sötét feketés-szürke, durván repedezett; feljebb sima, világosszürke, esetenként vöröses-barnás árnyalatú.

LOMBFAKADÁS

Késői (április második fele-vége). A fakadó levelek sötét bronzvörösek.

LOMBHULLÁS

Közepes (október közepe - második fele), esetleg kései (november); a természetes őszi lombszíneződés élénk aranysárga. Erősebb levélrozsda károsítás esetén a lombhullás igen korai lehet.

ÉRZÉKENYSÉG A KÁROSÍTÁSOKKAL SZEMBEN

: A levélrozsdára igen érzékeny, mindenekelőtt a csemetekertben, de a kiültetést követő 1-3. évben az erdősítésekben is (mindenütt, ahol a környezeti adottságok vagy sűrű ültetés folytán a talaj közeli, 3-4 m-nyi légréteg erősen párás, szellőzetlen). A károsítás súlyos következménye, hogy a kellően be nem fásodott hajtások Dothichiza megbetegedésre és fagykárosodásra erősen érzékennyé válnak. Kéregfekéllyel szembeni tűrőképessége megfelelő.

NÖVEKEDÉS

Kezdettől fogva rendkívül erőteljes. A fatermése általában eléri vagy meghaladja az 'I -214' nyárét, de közepes és határ-nyárfatermőhelyeken - ha a rozsdagombától és említett következményeitől nem szenved - minden esetben felülmúlja.

TERMŐHELYTŰRÉS

Tág határok között mozog; jó eredménnyel termeszthető a meszesebb, valamint a kissé szárazabb határ-nyárfatermőhelyeken is. Szélsőségesen fagyveszélyeztetett termőhelyeken az igen nagyfokú kéregfekély-veszélyeztetettség miatt az ültetését kerülni célszerű.

FAMINŐSÉG

A fasűrűségi adatok kedvező fatechnológiai tulajdonságokra utalnak, de a felhasználhatóságra vonatkozó tapasztalatok még hiányosak.

JELENTŐSÉGE

Rendkívül erőteljes növekedése, széles körű termőhelytűrése, előnyös termesztéstechnológiai tulajdonságai miatt ajánlott fajta. Az említett betegségek iránt mutatott érzékenysége miatt mellőzni célszerű az ültetését az erősen párás környezetben.

TalajtípusAltípusNövekedés
Barna erdőtalaj Kovárványos barna erdőtalaj gyenge
  Rozsdabarna erdőtalaj közepes
Csernozjom talaj Réti csernozjom talaj közepes
Lejtőhordalék és öntéstalaj Humuszos öntéstalaj közepes
  Nem karbonátos humuszos öntéstalaj
  Réti öntés talaj közepes
Mocsári és ártéri erdőtalaj Öntés erdőtalaj közepes
Réti talaj Mélyben sós réti talaj közepes
  Réti talaj és kombináció közepes
  Szolonyeces réti talaj gyenge
Váztalaj Csernozjom jellegű homoktalaj közepes
  Humuszos homok gyenge
  Humuszos homok kombináció közepes