Egyesfák törzsének egészségi vizsgálata Fakopp 3D Akusztikus Tomográf segítségével:


Erdei kirándulóhelyek mentén, arborétumokban, illetve közterületeken egyaránt állhatnak olyan faegyedek, amelyek megromlott egészségi állapotukból kifolyólag, kedvezőtlen időjárási körülmények esetén veszélyt jelenthetnek vagyontárgyainkra, vagy akár életünkre is. Károkozásuk legtöbbször a kidőlésük-, vagy nagyobb koronaágaik letörése során történik. A negatív események bekövetkezése gyakran a gyökfő- és a törzs faanyagának belső korhadására vezethető vissza. Fontos lehet ezért a környezetünkben álló idősebb-, vagy rosszabb egészségi állapotban levő fák belső faanyagának vizsgálata. Különös figyelmet érdemelnek azok az egyedek, melyek az infrastruktúrában, személyes vagyontárgyakban, vagy akár emberi életekben is közvetlenül kárt tehetnek főleg, ha külső jegyek (nedvfolyás, gomba termőtest, odú, stb.) is utalnak a törzs belső állapotára.

fakop 1 fakop 2 fakop 3

kép1  kép2

 Az Intézetünkben is használt Fakopp 3D Akusztikus Tomográf segítségével a törzs korhadt, vagy üreges részei kimutathatóak. A korhadás helyéből és kiterjedtségéből pedig következtetéseket tehetünk a vizsgált fa állékonyságára vonatkozóan. A vizsgálat roncsolásmentesen hajtható végre, azaz nem szükséges a törzsből mintát vennünk, vagy egyes törzseket próba gyanánt kidönteni. Az alkalmazott technológia a hang belső terjedési sebességének mérésén alapszik. A vizsgálat során, a törzs kerületén elhelyezett szenzorokra koppintunk, mialatt a műszer méri az egyes szenzorok közötti terjedési sebességeket mikroszekundum pontossággal. Ahol a törzsön belül károsodott részek, üregek találhatóak, ott alacsonyabb sebességértékek jellemzőek. A műszer továbbítja a mért adatokat a számítógépnek, amin a szoftver megjeleníti számunkra a vizsgált keresztmetszetben jellemző sebesség eloszlási ábrát. A különböző magasságokban végzett mérésekből a törzs belső szerkezetét bemutató háromdimenziós modell is megalkotható.