Az Ökológiai Laboratórium 1998-ban jött létre, az Erdészeti Tudományos Intézet Ökológiai Osztályának erdészeti kutatásainak kiszolgálására. A laboratórium tevékenysége három részterületre terjed ki: csapadék-, növény- és talajvizsgálatokra. A Tudományos Intézet mintaterületeiről bekerülő mintákból előkészítés után fizika és kémiai vizsgálatokat végzünk, Okolab1majd az eredményeket eljuttatjuk az Ökológiai Osztály részére. Az eredmények feldolgozása az Ökológiai Osztályon történik. A Kutató Intézet részére a csapadékból pH, vezetőképesség, lúgosság, valamint anion (Cl, NO3, NO2, SO4, PO4) és kation (NH4, Ca, Mg, K, Na) mennyiségi meghatározást végez a laboratórium részben Magyar Szabványok, részben Egységes vízvizsgálati módszerek alapján. A növényi részek (biomassza) vizsgálata C,N,S, valamint összes Ca, Mg, K, Na, Fe, Cu, Zn, Ni, Pb, Mn és a P elemek meghatározására terjed ki. A talajvizsgálatok során a talajfizikai és talajkémiai (szervetlen kémiai) méréseket egyaránt végzünk a vizsgálni kívánt paraméterek széles tartományában. Az alapvizsgálatokon túl (pH, Okolab2CaCO3, H%, KA , savanyúsági mutatók), többek között meghatározzuk a makro- és mikroelemek mennyiségét, (szükség esetén nehézfémeket, toxikus elemeket) és egyéb vizsgálatokat igény szerint. A vizsgálatokhoz korszerű műszerek állnak a laboratórium rendelkezésére, CNS vizsgáló készülék, ionkromatográf (IC), atomabszorpciós spektrofotométer (AAS), különböző mintafeltáró készülékek, ezért külső megbízásokat és megrendeléseket is elvállalunk. Korábbi külső megrendelőink között az Állami Erdészeti Szolgálat, a BETA Kutató és Fejlesztő Kft, Szent István Egyetem, valamint több talajtani szakértő és magánszemély is szerepelt. Évente néhány alkalommal egyetemi hallgatóknak, külföldi és hazai kollégáknak mutatjuk be a laboratóriumot. A laboratórium pontosan, rövid határidővel, Magyar Szabványok alapján végzi szolgáltatásait. Laboratóriumunk minőségügyi rendszert vezetett be és működtet az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2005 szabványnak megfelelően. A laboratórium jelenleg négy fővel dolgozik, egy laborvezető, kettő laboráns, egy laboratóriumi-kisegítő.