ERTI szeminriumok web

Aktuális: 6. Erdővédelmi aktualitások

 

Szemináriumok - élőben és weben

Szemináriumaink alkalmával az erdészeti szakma és az erdészeti kutatás szakembereinek segítségével egy-egy témakört járunk körbe, és próbálunk minél több nézőpontból megvizsgálni. A rendezvényeken elhangzó előadásokat az informatika eszközeivel térben és időben távoli hallgatóság számára is elérhetővé tesszük, amikor lehetőséget biztosítunk arra, hogy a hallgatóság webkonferencián keresztül is követhesse az eseményt, vagy bármikor később visszanézhesse az ott elhangzottakat.

 

6. Erdővédelmi aktualitások

2017. május 10.

Előadások:

 1. Egyes erdőkárok félévszázados trendjei Magyarországon (Hirka Anikó – NAIK ERTI)
 2. Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer (Nagy Dóra – NÉBIH EI)
 3. Mire (is) jók az erdészeti fénycsapdák? – Egy esettanulmány (Helicoverpa armigera) (Szőcs Levente – NAIK ERTI)
 4. Cserebogarak, kártételük és a védekezés lehetőségei (Lakatos Ferenc – SOE EMK)
 5. Gomba‐rovar kapcsolatok szerepe a betegségek terjedésében (Tuba Katalin – SOE EMK)
 6. Fás szárú inváziós növények elleni védekezés lehetőségei (Molnár Miklós – SOE EMK)
 7. Idegenhonos növényi betegségek – már itt vannak, hamarosan itt lesznek! (Koltay András – NAIK ERTI)
 8. Mi a baj az idegenhonosokkal? (Csóka György – NAIK ERTI)

 

 

 5. Erdő és talaj

2016. október 11.

Előadások:

 1. Stefanovits Pál (1920-2016) (Michéli Erika tanszékvezető – SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar)
 2. Miért van szükség a talajtani ismeretekre és az azokat integráló talajinformációs rendszerekre? (Szabó József intézetigazgató – MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet)
 3. Stafanovitstól a diagnosztikus alapegységekig az erdőtalajok osztályozásában (Michéli Erika tanszékvezető – SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar)
 4. Hazai erdőkben mért és modellezett talajnedvesség-forgalmi jellemzők (Rajkai Kálmán MTA levelező tag – MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet)
 5. Dombvidéki területek talajainak térképezése – tapasztalatok, problémák (Dobos Endre intézeti tanszékvezető – ME Műszaki Földtudományi Kar)
 6. A talajtulajdonságok szerepe az erdőállományok életében az időjárási szélsőségek esetén (Bidló András intézetigazgató – NymE Erdőmérnöki Kar)
 7. Alföldi faültetvények hatása a talajra, altalajra és talajvízre (Tóth Tibor tudományos tanácsadó – MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet)
 8. A korszerű talaj téradat infrastruktúra és annak felhasználási lehetőségei a területi tervezésben (Pásztor László osztályvezető – MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet)
 9. Az erdei avar- és humuszszint szén- és tápanyagtartalma (Führer Ernő tudományos tanácsadó – NAIK ERTI)
 10. Klímajelző fafajú erdők gyökértömege és eloszlása a talajmélység függvényében (Jagodics Anikó tudományos kutató – NAIK ERTI)
 11. Új digitális talajtérképek és informatikai támogatásuk Magyarországon (Illés Gábor kutatási igazgatóhelyettes – NAIK ERTI)
 12. Az indonéziai tőzeg díj (Illés Gábor kutatási igazgatóhelyettes – NAIK ERTI)

 

 

4. Erdő és biodiverzitás

2016. szeptember 07.

Előadások:

 1. Gondolatindító - Az erdőművelés aktuális kihívásai (Ugron Ákos Gábor  FM Állami Földekért Felelős Államtitkárság)
 2. Az erdőtipológia tündöklése és bukása (Király Gergely  NymE Erdőmérnöki Kar)
 3. Az erdei biodiverzitást meghatározó környezeti tényezők az őrségi erdőkben több élőlénycsoport esetében (Ódor Péter – MTA Ökológiai Kutatóközpont)
 4. Különböző erdészeti kezelések hatása az erdei mikroklímára és biodiverzitásra (Kovács Bence – MTA Ökológiai Kutatóközpont)
 5. Szelekciós folyamatok tölgyesekben, az erdőművelési beavatkozások genetikai konzekvenciái (Borovics Attila – NAIK ERTI)
 6. Az erdőgazdálkodás hatása a lágyszárú flórára - történeti kitekintéssel (Király Gergely – NYME Erdőmérnöki Kar)
 7. Lágyszárú szint és újulatreakció eltérő méretű kísérletes lékekben a Börzsönyben (2000-2008) (Kelemen Kristóf – ELTE Természettudományi Kar)
 8. Biológiai szempontú erdőállapot-értékelés az Északi-khg.-ben (Standovár Tibor – ELTE Természettudományi Kar)
 9. Cseres-kocsánytalan tölgyesek faállományának, holtfa viszonyainak és aljnövényzetének elemzése különböző természetességi állapotú állományokban (Bölöni János – MTA Ökológiai Kutatóközpont)
 10. Biodiverzitás és az erdők egészségi állapota (Csóka György – NAIK ERTI)

 

 

3. Az erdők szénforgalma

2015. november 19.

Előadások:

 1. A klímaváltozás kutatása az ERTI-ben (Borovics Attila intézetigazgató – NAIK ERTI)
 2. Az erdők szerepe a szén körforgásában (Somogyi Zoltán tudományos főmunkatárs– NAIK ERTI, előadás)
 3. Az erdőgazdálkodás szabályozása az EU klímapolitikai céljainak elérése érdekében (Szepesi András szakmai főtanácsadó – FM, előadás)
 4. Az erdők szénkörforgalmának becslése (Somogyi Zoltán tudományos főmunkatárs– NAIK ERTI, előadás)
 5. Az erdők hazai ÜHG leltára – adatigény, a szénlekötés jelenlegi mértéke (Király Éva Ilona – NÉBIH EI, előadás)
 6. Az erdei avar széntartalmának becslése (Führer Ernő tudományos tanácsadó – NAIK ERTI, előadás)
 7. Erdőtelepítések szénmegkötésének becslése (Bidló András egyetemi docens – NYME EMK, előadás)
 8. Milyen hatása lehet a klímaváltozásnak az erdők szénlekötésére? (Somogyi Zoltán tudományos főmunkatárs– NAIK ERTI, előadás)

 

 

2. Akáckutatás

2015. július 13.

Előadások:

 1. Rédei Károly eddigi szakmai pályafutásának rövid ismertetése (Borovics Attila intézetigazgató – NAIK ERTI)
 2. 35 év az akáckutatás szolgálatában (Rédei Károly nyugalmazott tudományos osztályvezető – NAIK ERTI, előadás)
 3. Közellenségből Hungarikum (Borovics Attila intézetigazgató – NAIK ERTI, előadás)
 4. Az akác szelekciós nemesítése (Bach István nyugalmazott főosztályvezető – NÉBIH, előadás)
 5. Az akácosok termőhely-hozam összefüggései, különös tekintettel a klímára (Führer Ernő tudományos főmunkatárs - NAIK ERTI, előadás)
 6. Akáckutatás a NAIK-ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomásán (Csiha Imre állomásigazgató – NAIK ERTI, előadás)
 7. Az akác erdővédelmi sajátosságai (Csóka György tudományos osztályvezető – NAIK ERTI, előadás)
 8. Az akáctermesztés ökonómiai sajátosságai (Nagy Imre tudományos munkatárs – NAIK ERTI, előadás)
 9. Felkért hozzászólók:

- Támba Miklós elnök, Napkori Erdőgazdák Zrt.

- Fehér Sándor vezérigazgató-helyettes, NEFAG Zrt.

- Szabó Tibor főosztályvezető-helyettes, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

- Bíró Imre, erdészeti igazgató, NYÍRERDŐ Zrt.

 

 

1. Térinformatika

2015. március 13.

Előadások:

 1. Erdészeti kutatás és a térinformatika (Borovics Attila igazgató – NAIK ERTI)
 2. Geoinformatikai alapismeretek és a fontosabb platformok /DigiTerra, ESRI/ (Czimber Kornél egyetemi docens – NYME GEVI FTT, előadás)
 3. QGIS (Móricz Norbert tudományos főmunkatárs – NAIK ERTI, előadás)
 4. Országos erdőállomány adattár felépítése, elemzések, lehetőségek, korlátok (Juhász István állomásigazgató – NAIK ERTI, előadás)
 5. Meteorológiai adatok elemzését segítő kisalkalmazás (Fonyó Tamás informatikus – NAIK ERTI, előadás)
 6. Egész-számú programozáson alapuló erdészeti és természetvédelmi téroptimalizáció – Bevezetés (Tóth F. Sándor assiciated professor – University of Washington. előadás)
 7. Faállomány paraméterek meghatározása a Szigetközben az INMEIN projekt keretén belül (Király Gáza egyetemi docens – NYME GEVI FTT, előadás)
 8. Korszerű faállomány felmérési és modellezési eljárások (Czimber Kornél egyetemi docens – NYME GEVI FTT, előadás)
 9. Termőhely-térképezési módszerek és felhasználási lehetőségük az erdőtervezésben és a gyakorlatban (Illés Gábor kutatási igazgatóhelyettes – NAIK ERTI, előadás