Dr. Illyés Benjámint, az Erdészeti Tudományos Intézet nyugalmazott állomásigazgatóját és osztályvezetőjét köszöntötték 80. életévének betöltése alkalmából. A jubileumi eseménynek az MTA VEAB Mező- és Erdőgazdálkodási Munkabizottságának ülése adott helyet, amelyet Sopronban az Erdészeti Múzeumban tartottak november 3-án.

Vonal drapp

2015. november 17.

Vonal drapp

Illyes BenjaminDr. Illyés Benjamin félévszázados tudományos munkásságát Dr. Héjj Botond az NYME Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetének docense méltatta, részletesen bemutatva az erdőértékelés területén végzett kutatásait. Illyés Benjamin a fél évszázad alatt rengeteg tudományos publikációnak volt szerzője, társszerzője. Osztályvezetőként nagy szerepe volt a rendszerváltozáshoz kapcsolódó szakmai útkeresés lefolytatásában, a kor viszonyainak és elvárásainak megfelelő erdőgazdálkodás létrehozásában. A IUFRO munkacsoportokon belül sikeresen dolgozott együtt elismert külföldi szakemberekkel, amelynek gyümölcseként több nagyhatású publikáció is megjelent, és jelentősen növelte a magyar erdőgazdálkodás külföldi tekintélyét, javította megítélését.

Az ünnepelt személyes hangvételű előadásában ismertette életútját, amelyben külön kitért a szülői háttér inspiráló szerepére, az egykori ERTI munkaközösség mindennapjaira és a szakmai eredményekre.

A köszöntőn részt vett Dr. Borovics Attila az ERTI igazgatója, prof. Dr. Faragó Sándor a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora és Dr. Lakatos Ferenc az Erdőmérnöki Kar dékánja, valamint egykori kollégái és jelenlegi utódai is. Az előadásokat és az ünnepi köszöntést személyes beszélgetéssel zárták a megjelentek.

Írta: Szalai Áron

Fotó: Dr. Csóka György