Idén novemberben nagyszabású adatbázis-építési projekt veszi kezdetét a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Erdészeti Tudományos Intézet kooperációjában. A pályázat célja az agrárium valamennyi résztvevője számára egy olyan szintetizált információforrás, egyben döntéstámogatási rendszer létrehozása, mely magában foglalja a meglévő természeti feltételeket, azok várható változását, az ezekhez köthető lehetséges művelési ágakat, az ott termeszthető vagy élő természetes vagy ültetett növényzetet és a gazdálkodás ökonómiai mutatóit.

Vonal_drapp

2012. szeptember 24.

Vonal_drapp

 

A projekt adatai:

Azonosító

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Cím

Agrárklíma: az előrevetített klímaváltozás hatáselemzése és az alkalmazkodás lehetőségei az erdészeti és agrárszektorban

Időtartam

2012. november 01 – 2014. október 31.

Résztvevők

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Sopron

Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár

Erdészeti Tudományos Intézet, Sárvár

Támogatás intenzitása

100%

 

A projekt háttere, célja:

Jelenleg nem ismert olyan – több gazdálkodási ágazat igényeit egyaránt kielégíteni képes – koherens adatrendszer, ami az összes külön-külön létező, és a földhasználattal kapcsolatba hozható környezeti paraméterekre vonatkozó adatforrások egyesítésével jött volna létre. A projekt magvalósítása során a partnerek olyan összetett térinformatikai és adatintegrációs eljárásokat fejlesztenek ki, melyek új módszertani ismeretek elsajátítását teszik lehetővé. A fejlesztés során előállított adatrendszer a jelenlegi földhasználati formák értékeléséhez és a jövőbeni földhasználati módok stratégiai tervezéséhez nyújt stabil, természettudományos szempontból megbízható alapot. Erre épül a projekt során megvalósítani szándékozott döntéstámogatási rendszer. Nemcsak a rendszer felépítését és működési algoritmusait dolgozzák ki, hanem a fejlesztési irányokat is megjelölik, valamint vizsgálják a bevezetéshez szükséges együttműködési kereteket.

Az adatintegrációs törekvés célja, hogy a rendszert minél megbízhatóbbá és átjárhatóbbá tegye a különböző földhasználati ágazatok és szakterületek felé. A cél olyan környezet-tudományi és informatikai szempontból koherens adatállományok létrehozása és fenntartása, amelyek az agráriumban a stratégiai tervezés alapját képezhetik. Az adatintegráció fontos hozadéka, hogy az adatállományokban fellelhető hibák az ellentmondások alapján kiszűrhetők lesznek. Az ismeretek átadását projekten belüli továbbképzésekkel, tanfolyamokkal és kutatói értekezletek formájában oldják meg.

A projekt során az ERTI kutatói több szakterület együttes vizsgálatát, az ismeretek szintetizálását fogják véghezvinni. Ebbe beletartoznak a domborzati, talajtani, geológiai és hidrológiai adatbázisok, az erdőrészletek adatbázisa, az erdővédelmi monitoring és az erdei káradatok adatbázisa, valamint információs rendszere az elmúlt 30 évre, a talaj szervesanyag-tartalmának zonalitással összefüggő változása, az erdők regionális szénlekötésének becslése, a fatermés kapcsolata a klímával és az állománystruktúrával erdőnevelési kísérletsorok vizsgálata alapján, illetve a fatermesztés komplex ökonómiai modelljeinek kidolgozása. Az erdészeti vizsgálatok helyszíne, és egyben szakmai támogatója a Zalaerdő Zrt.

Arculati_elemek