kiadványok

hazai partnereink

Acta Agronomica Óváriensis

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Mosonmagyaróvári
Mezőgazdaságtudományi Kar

Acta Silvatica et Lignaria Hungarica

Nyugat-Magyarországi Egyetem,
ASLH Szerkesztőség

Agrokémia és talajtan

Magyar Tudományos Akadémia
Agrártudományok Osztálya

Annales Historico-naturales Musei
Nationalis Hungarici (A Magyar
Természettudományi Múzeum
évkönyve)

Magyar Természettudományi
Múzeum

Állatenyésztési és Takarmányozási
Kutató Intézet évkönyve

Állatenyésztési és Takarmányozás
Kutató Intézet

Aquila: a Magyar Madártani Intézet
évkönyve

Fertő-Hansági Nemzeti Park

Beszámoló az OMSZ évi kutatási
tevékenységéről

Országos Meteorológiai Szolgálat

Éghajlati és agrometeorológiai
tanulmányok

Országos Meteorológiai Szolgálat

Erdészettörténeti közlemények

Országos Erdészeti Egyesület
Könyvtára

Az Európai Unió agrárgazdasága

Országos Mezőgazdasági Könyvtár
és Dokumentációs Központ

Faipar

Nyugat- magyarországi Egyetem
Központi Könyvtára

Földrajzi Értesítő

Magyar Tudományos Akadémia
Földrajztudományi Kutató Intézet

FVM Mezőgazdasági Gépesítési
Intézete Könyvtárának közleményei

FVM Mezőgazdasági Gépesítési
Intézet Könyvtára

Gépesítési információ

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Erdészeti-Műszaki és
Környezetzechnikai Intézet Géptani
Tanszék

Hungarian Agricultural Research

FVM Mezőgazdasági Gépesítési
Intézet

Magyar Mezőgazdasági Múzeum
közleményei

Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Martonvásár: Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének közleményei

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

Mezőgazdasági Gépesítési Tanulmányok

FVM Mezőgazdasági Gépesítési
Intézet

Mezőgazdasági gépüzemeltetés

FVM Műszaki Intézet Könyvtár
Gödöllő

Soproni Egyetem tudományos közleményei

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Központi Könyvára

Tilia

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Növénytani Tanszék

Studia botanica Hungarica

Magyar Természettudományi
Múzeum

Vadbiológia évkönyv

Vadbiológiai és Vadgazdálkodási
Tanszék

Vadgazdálkodási Adattár 2003/2004
vadászati év

SZIE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék

Vízrajzi évkönyv

VITUKI

Vízügyi közlemények

SZIE Vízgazdálkodási Tudományos
KutatóRt Könyvtára

WWF hírlevél

WWF Magyarország

WWF levelek

WWF Magyarország