• Szakkönyvek, ismeretterjesztők

Kalotás Zsolt:
A Körös-Maros Nemzeti Park
A természet szigetei
Alexandra Kiadó. 2008. p. 216.
Körös-Maros Nemzeti Parkot hazánk hetedik nemzeti parkjaként hozták létre 1997-ben. A védett terület több mint 50 ezer hektáron terül el, és az Erdélyi-szigethegység lábától a Tiszáig húzódó egyedi arculatú táj magyarországi részének természeti értékeit óvja, melyek napjainkra az ember által alakított kultúrtáj szigeteiként maradtak fenn.
A nemzeti parkot bemutató Kalotás Zsolt, Pro Natura-díjas természetfotósunk lenyűgözően széles spektrumon mozog kamerájával. Madártávlatból és közvetlen közelből is megörökíti a Körös és a Maros árterét, az erdőket és gyepeket, hajdani ősmocsaraink maradványait, az alföldi szikes pusztákat és a térség egykori természeti képét őrző erdőssztyeppeket, löszpusztamaradványokat. Fotóin emellett testközelből is szemlélhetjük a nemzeti park gazdag növény- és állatvilágát. A kötetben több ritka állatfajról készült fénykép is található, olyanokról, amelyeket eddig még nem örökítettek meg fotón. A megannyi védett fajt bemutató felvételek sok esetben ritkán tetten érhető pillanatokat tárnak elénk, s a tájfotókkal kiegészülve plasztikus képet festenek a nemzeti park természeti szépségeiről - Kalotás Zsolt albumát lapozva kinyílik a kezünkben a természet.
http://www.alexandra.hu

Pásztor Erzsébet (szerk.):
Ökológia
Nemzeti Tankönyvkiadó. 2007. p. 424.
Napjaink természeti katasztrófái, az emberi népesség drasztikus növekedésének következményei: az éhezés, a járványok, a természetpusztítás; a felgyorsult klímaváltozás, a médiában ökológiainak nevezett környezeti-társadalmi problémák hosszú sora felértékelték az ökológiai kutatásokat. A könyv mindenkinek hasznos lehet, akik biztos ökológiai tudást szeretnének szerezni, hogy eligazodjanak a természetvédelmi problémák dzsungelében.
http://www.fo.hu/

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó:
Az erdészmester könyve
(Mestergazda könyvek)

Szaktudás Kiadó Ház. 2007. p. 228.
A kötet fő témakörei: erdeink általános bemutatása; a legfontosabb fa- és cserjefajok; az erdő és környezete; erdőművelési ismeretek; a legfontosabb erő- és munkagéptani ismeretek.
http://www.fo.hu/

A globális klímaváltozás: Hazai hatások és válaszok.
A Vahava jelentés
Szerk.: Láng István; Csete László; Jolánkai Márton
Szaktudás Kiadó Ház. 2007.
A klíma- és időjárás-változás számtalan jelzése egyértelművé teszi, hogy a folyamat várható hatásaival, ezek következményeivel elodázhatatlanul számolni szükséges - Magyarországon is. A Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia között tudományos együttműködés keretében - szakemberek széles körű közreműködésével - figyelemfelkeltő közlések sorozatának mintegy összegzéseként lát napvilágot ez a kötet, amely figyelemmel a társadalom, az élővilág, a tájak, a nemzetgazdasági ágak eltérő érzékenységére, sérülékenységére, elviselő képességére, sokoldalúan foglalkozik a klímaváltozás kockázataival, a felkészülés, megelőzés, kárcsökkentés, helyreállítás megoldásaival és lehetőségeivel.
http://www.alexandra.hu

Buckley-Hopkins-Whitaker:
A klímaváltozás enciklopédiája.
Jószöveg K. 2007. p. 303.
A klímakutatás enciklopédiája átfogó útmutatást nyújt az időjárás legkülönbözőbb jelenségeinek megértéséhez. Magyarázatot ad az időjárási tényezők működésére, bemutatja a napi időjárást befolyásoló hatásokat, és megvizsgálja a hurrikánoktól és a tornádóktól kezdve, az áradásokon és a tüzeken át a szárazságig a szélsőséges időjárási jelenségek egész sorát. Felfedi az éghajlatnak a növényekre, állatokra és emberekre gyakorolt hatásait, valamint beszámol az időjárási klímaváltozásokkal, a globális felmelegedéssel és az ózonlyuk kialakulásával kapcsolatos legfrissebb tudományos kutatások eredményeiről.
http://www.alexandra.hu

Nagy Csaba:
A Fertő-Hanság Nemzeti Park.
Alexandra Kiadó. 2007. p. 208.
Magyarország és Ausztria határán fekvő Fertő-Hanság Nemzeti Park lenyűgöző természeti értékeket őriz. Az egykor hatalmas mocsár- és lápvilág táji jellegzetességei, egyedülálló növény- és állatvilága révén a Fertővel és a Nyirkai-Hannyal szerepel a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek, a ramsari területek között. A Fertő-táj 2001-ben az UNESCO világörökségi listájára is felkerült. Nagy Csaba elismert természetfotósként a Fertő-Hanság Nemzeti Park természeti csodáinak, élővilágának bemutatására vállalkozik. A könyv oldalain többek között megelevenednek a kora tavasztól késő őszig egymást váltva virágzó védett növényfajok, a Fertő-táj gazdag rovar- és madárvilágának egyedei, s maga a táj, a Fertő menti dombsorok, a szikes rétek, a Hanság és a Répce-mente ámulatba ejtő világa.
http://www.alexandra.hu

Marent, Thomas
Esőerdő: Fényképes utazás
M-érték Kiadó. 2007. p.360.
Thomas Marent fényképész 16 éve szenteli életét és művészetét a bolygó legváltozatosabb és legegzotikusabb élőhelyének: az esőerdőnek. Ez a mű - több mint 500 lélegzetelállító állat- és növényportré és a mögöttük meghúzódó elragadó történetek meghitt gyűjteménye - a fotográfus testamentuma.
http://www.alexandra.hu/

Kertész Ádám:
A globális klímaváltozás természetföldrajza.
Holnap K.
A globális klímaváltozás végigkísérte a Föld történetét. Mégis úgy tűnik, hogy a közelmúltban lezajlott változások, amelyek kiváltója döntően az emberi tevékenység, jelentősen különböznek azoktól a változásoktól, amelyek természeti okokra vezethetők vissza. Napjainkban a globális változások közül talán a legfontosabb a globális klímaváltozás.
http://www.holnapkiado.hu
http://www.fo.hu

Gábris Gyula:
Földfelszín és éghajlat.
ELTE Eötvös Kiadó Kft. 2007. p. 228.
http://www.fo.hu

  • Egyéb tudományos könyvek

Watson, Richard:
Jövő-dosszié: Mit jósol a jelen a következő öt évtizedre?
HVG Kiadó. 2008. p. 334.
Jövő-dosszié provokatív előrejelzések sokaságán keresztül mutatja be a következő ötven év nagy léptékű folyamatait, trendjeit. Megvizsgálja, milyen változások nyomják rá bélyegüket a következő fél évszázadban a társadalomra, a technikára, a gazdasági és üzleti életre, s tudományos felkészültséggel fantáziál arról, hová jut az emberiség e változások eredményeként.
De a Jövő-dosszié alapjában véve mégsem jóslatgyűjtemény. Fő célja, hogy felszabadítsa kollektív és egyéni képzeletünket, új fényben láttatva a megszokottat és élesebbre fókuszálva azt, amihez nem szokott még hozzá a szemünk. Arra késztet mindannyiunkat - egyéneket és szervezeteket -, hogy elgondolkodjunk, merre tartunk, s jó lesz-e, ha már ott leszünk.
A könyv érdekes olvasmány, amely lenyűgözően gazdag tényanyagával egy kis tűnődésre, elmélkedésre hívja meg olvasóit - leginkább azokat, akik a legelszántabban rohannak, egyenesen a jövő felé.
http://www.alexandra.hu

Hipergalaktika 01.
Tudatra ébredő hálózat-Áram helyett gőz-Nanovilág-Test és lélek külön-Embergép
főszerk.: Burger Istvánetropolis Media Group. 2008. p. 194.
"Az első HiperGalaktika központi témája az informatika, az információs társadalom és minden, ami ehhez a kutatási területhez, tudományághoz tartozik. Ehhez a munkához segítségül hívtuk a legszakavatottabb kutatókat. Az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK) partneri együttműködésével sikerült egy igazán izgalmas és modern tematikával indítani a HiperGalaktika sort, amely már csak arra vár, hogy élvezetes olvasmányélményt nyújtson rajongóinknak." (A főszerkesztő)
http://www.alexandra.hu

Szakmai programok

  • hazai

  • külföldi, nemzetközi

Erdészeti szakmai tanulmányút Szlovéniában
szlovén karszt, erdősítés, vízgazdálkodás tanulmányozása a Postojnai/Scotianska barlang környékén.
A barlang körüli erdők állományalkotó fafajai...
www.erfatours.hu/dl/szlovenia_Bled.doc

IUFRO Calendar of Meetings
http://www.iufro.org/events/calendar/

Pályázat
Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (továbbiakban FVM VKSZI) Leonardo mobilitás pályázat
keretében lehetőséget hirdet 18-30 év közötti, közép- vagy felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkező,
pályakezdő ill. fiatal munkanélküli / munkavállaló (esetleg jelenleg is felsőfokú tanulmányaikat folytató)
agrárszakemberek részére Németországban szervezendő mezőgazdasági gyakorlaton való részvételre.
A projekt keretében 2007. őszén ill. 2008. nyarán-őszén kettő (esetleg három) csoportban összesen 19 magyar
fiatal egyenként 14 hetes külföldi gyakorlatát szervezzük meg. A fiatalok szakképzettségüktől függően általános
mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti, lótenyésztő, illetve falusi turizmus területeken kapnak elhelyezést
Mecklenburg-Előpomeránia területén.

http://www.air.gov.hu/letoltes/200803/288_6.doc

III World Forestry Congress
18 – 25 October 2009
Buenos Aires - Argentina
http://www.wfc2009.org/version2/presentacion_ingles.asp

Egyéb hazai programok, szórakozás

  • Budapest

Film

Perlaki Filmklub

november 24. hetfo 18.30
A hatvanas évek társadalmi és kulturális forradalma, a csehszlovák újhullám kevésbé ismert jelentős filmjei
Ivan Passer: Intim megvilágításban

cseh filmszatíra
Az Intim megvilágításban szociografikus tragikomeéia (vagy csehes filmgroteszk), mely a kispolgári fogyasztó létet, a meleg
kispolgari otthont veszi célba, "hrabali" eszközökkel.
Belépő: 800Ft
Helyszín: Örökmozgó, VII. Erzsébet krt. 39. (Erzsébet krt.-Dob utca sarok)
Megközelíthető: a 4-6-os villamossal.

november 25. kedd 18 óra
Bollok Csaba: Iszka utazása
magyar nagyjátékfilm, 2007
+ beszélgetés a rendezővel es Csere Ágnes producerrel.
Az Iszka utazása egy nagyon kemény világot abrazol, azt az utat követi nyomon, ahogy egy
szegény családba született gyerek, ido előtt felnőtté kénytelen válni: utcagyerek, árvaházi szökevény lesz. Egy
kikötővárosban gyerekkereskedők hálójába kerül...
Belépő: 800Ft
A vetítés helyszíne: Bálint Ház, VI. Révay u. 16.

november 29. szombat 18 óra
beszélgetés egy fontos könyv kapcsán
Tabajdi Gábor-Ungvári Krisztián: Az elhallgatott múlt - A pártállam és a belügy
a politikai rendőrség működése Magyarországon
Az kötet az állambiztonság 1956-1990 közötti működésének eddigi
legteljesebb összefoglalója...A szereplők: a tettesek és áldozatok közül sokan ma is közöttunk élnek...
A pártállam életének mögöttes és ezidáig láthatatlan közeget, az egyéni tragediák sorozatait
végigkövethető esettanulmányok vilagítják meg..
a kötet a helyszinen kedvezményésen megvásárolható
Belépő: 800Ft
A beszélgetés helyszíne: Bálint Ház, VI. Révay u. 16.

  • programok az ERTI állomásain

Mátrafüred és környéke

 

Püspökladány és környéke

Hortobágyi Nemzeti Park
Kézművesudvar
Hortobágyi Pásztormúzeum
Körszín
Hortobágy-halastavi bemutató terület kisvasútja
Hortobágy-Halastó
Bemutató területek
Hortobágy-halastavi tanösvény - kiemelkedő fontosságú vízimadár élőhely. Bejárható gyalogosan, kerékpárral, kisvasúttal.
Egyek-pusztakócsi mocsarak - újjáélesztett mocsárvilág. Bejárható gyalogosan, kerékpárral.
Szálkahalmi bemutató terület - szikes és löszpusztai növények, állatok, szárnyékerdő, kunhalom. Bejárható gyalogosan.
Vezetett túrák a Hortobágyi Nemzeti Park bemutató területein
http://www.hnp.hu/78-8366.php

Sárvár

Sopron