Az 1898 óta fennálló intézményesített magyar erdészeti kutatás otthona ma a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet. Az eltelt idő e szakterület esetében nem számít hosszúnak, hiszen az erdő életciklusa több emberi nemzedék aktív éveit öleli fel. Kutatásainkkal, melyek számos diszciplínát érintenek (ökológia, erdőművelés, erdészeti nemesítés, erdővédelem, ültetvényszerű fatermesztés, ökonómia) arra a kérdésre keressük a választ, hogy miként lehet az erdőkkel fenntartható módon gazdálkodni. Eredményeinket hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai folyóiratokban tesszük közzé, melyek közül néhánynak intézetünk társszerkesztője is egyben (Erdészettudományi Közlemények, Acta Silvatica et Lignaria Hungarica).

KFI projektjeink korunk erdőgazdálkodással kapcsolatos aktuális kérdéseit járják körül:

  • A klímaváltozás lehetséges hatásainak elemzése során vizsgáljuk az erdők környezeti hatásokra adott válaszreakcióit, szénháztartásban betöltött szerepét. A hosszú távú adatsorok elemzése alapján a jövőre vonatkozó szcenáriókat vázolunk fel. Ismereteiket olyan Döntéstámogatási Rendszerbe (DTR) foglaltuk, mely erdőrészlet szinten teszi lehetővé a tudományos alapú szakmai döntéshozást, valamint lehetőséget nyújt alkalmazkodási stratégiák, és társágazatokkal való kutatási együttműködések kidolgozására.
  • Fejlesztjük a természetes folyamatokra alapozott erdőművelési módszereket a tarvágások területarányának csökkentése, valamint az erdei ökoszisztémák faji és genetikai diverzitásának megőrzése érdekében.
  • Célunk energetikai és ipari célú faültetvények létesítésére alkalmas nagy hozamú, hazai termőhelyi körülmények között biztonságosan termeszthető és a betegségekkel szemben ellenálló új nemesnyár, hazai nyár és akác fajták nemesítése, valamint azok termesztési módszereinek optimalizálása.

A fentieken túl alapvető feladataink közé tartozik az Országos Fénycsapda Hálózat működtetése, erdészeti egészségügyi monitoring, ex situ erdészeti géngyűjtemények fenntartása, erdészeti szaporítóanyag termelés, oktatás, rendezvényszervezés.

Intézetünk kezeli a Sárvári, a Kámoni és a Püspökladányi Arborétumot, valamint üzemelteti a Kámoni Ökoturisztikai Látogató Központot és a Tury Elemér Ökotábort.

A kutatási feladatok mellett szolgáltatási tevékenységet is végzünk, melyek közül kiemelendő a termőhelyfeltárási, tápanyag-utánpótlási szakvélemények, ültetvénylétesítési tervek készítése, valamint az üzemeltetési technológiák, erdővédelmi módszerek kiajánlása. Illegális fakitermelések esetén igazságügyi szakértőként DNS alapú vizsgálatokat végzünk. Kutatási eredményeink térinformatikai megjelenítését szolgálja a kutatóink által fejlesztett ERTIGIS Geoportál. Nemesnyár ültetvények telepítéséhez nyújt segítséget a honlapunkon elérhető fajtaválasztó alkalmazásunk. A frekventált helyeken élő idős fák törzsállapotát Fakopp 3D Akusztikus Tomográffal vizsgáljuk.

Mindezek fenntartásában és az erdészeti kutatás további fejlesztésében jelentős szerep hárul a kutatók új generációira.