Mátrafüredi Kísérleti Állomás

A jelenlegi Mátrafüredi Állomás 1960-ban, az akkori tudományszervezési koncepciónak megfelelően tájegységi szervezésben, Északi-középhegységi Kutató Állomás néven alakult. A fénykorában 40 főt is foglalkoztató bázison erdővédelmi, nemesítési, ökológiai, munkaszervezési és gépesítési kutatások egyaránt folytak. Az Állomáshoz számos terepi objektum is tartozott és tartozik ma is. Közülük legrégebbi a Kisnána-Dolina-völgyben, 1954-ben beindított és ma is működő Eróziómérő Állomás, melynek elsődleges kutatási célja a vízeróziós folyamatok megfigyelése, és védekezési eljárások kidolgozása. A 80-as években az Állomás dolgozói létszáma folyamatosan csökkent, 1991-ben pedig be is zárták. Épületeit 1994-ig a Vadas Jenő Erdészeti Szakközépiskola használta.

Matra1 Matra2 Matra3

Az Állomást, jelentősen redukált létszámmal Kirendeltségként 1995-ben nyitották meg újra. 2004-ben az Erdővédelmi Osztály személyi állományának túlnyomó része Mátrafüredre került, így ma az Állomás és az Erdővédelmi Osztály gyakorlatilag teljes átfedésben van. Ennek megfelelően az Állomás jelenlegi tevékenységi köre az ERTI-ben folyó erdővédelmi kutatásokat öleli fel. Jelenleg 5 kutató és 2 technikus dolgozik a Mátrafüredi Állomáson. A szűkebben vett erdővédelmi kutatásokon túl számos más, elsősorban ökológiai (ökológiai bázisterületek lucosban, bükkösben és kocsánytalan tölgyesben, vízhozam mérő műtárgyak, légszennyezés mérése) és nemesítési kutatás (IUFRO lucfenyő származási kísérlet) is folyik a Mátrában. Ezeket az Ökológiai és Erdőművelési, illetve a Nemesítési Osztály felügyeli.